Trang chủ Tags Lê Huyền Ái Mỹ

Tag: Lê Huyền Ái Mỹ

“Nhà báo” cố giải độc cho đảng

Kông Kông 16-6-2018 Ngay vào thời điểm nầy tranh luận chữ/nghĩa rất vô ích. Vì tranh cãi tốn thời gian mà chữ/nghĩa thì vô cùng tận,...