Trang chủ Tags Nguyễn Văn Chưởng

Tag: Nguyễn Văn Chưởng

Ông Nguyễn Trường Chinh ngày sát Tết

Chuyện của Thịnh 11-2-2020 Ngày 28 Tết, ngồi với ông Chinh. 3 năm trước, cũng những ngày sát tết như này, lần đầu gặp ông, biết về...

Tiều phu về rừng (Kỳ 1-6)

"Nếu đọc hồ sơ của các tử tù Lê Văn Mạnh, Hồ Duy Hải, một vết đen ghê rợn xuyên suốt là hành động...