Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải

Lê Phú Khải

tác giả: Lê Phú Khải
nguồn ảnh: uyennguyen.net

Lời nói đầu

Chương 1.  Hà nội, nơi tôi sinh ra

Chương 2.  Đi tản cư lên Chí Chủ, Phú Thọ

Chương 3.  Hai lần “thi trượt” nhưng số phận vẫn mỉm cười với tôi

Chương 4.  Đời sinh viên

Chương 5.  Những chuyện kể của tướng Qua

Chương 6.  Chín năm dạy học ở thôn quê

Chương 7.  Ba mươi tám năm làm báo “lề phải” và “lề trái”

Chương 8.  Người cùng thời:

Chương 9.  “Chấm phá” chân dung những nhà dân chủ:  

Chương 10.  Cuộc biểu tình ngày 9/12/2012

Thay lời kết 

Bình Luận từ Facebook