Trang chủ Tags Lời Ai Điếu

Tag: Lời Ai Điếu

Nguyễn Công Khế trong hồi ký của nhà báo Lê Phú Khải

BTV Tiếng Dân 17-1-2024 Lời giới thiệu: Nhân sự kiện ông Nguyễn Công Khế, cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên bị bắt hôm qua, chúng...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương kết)

Chương kết: THAY LỜI KẾT (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k, Ch.7l, Ch.7m, Ch.8a,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 10)

Chương 10: CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 09.12.2012 (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k, Ch.7l,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09g)

Chương 9g: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09e)

Chương 9e: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG - VÌ CHƯNG HAY GHÉT CŨNG LÀ HAY THƯƠNG  (tiếp theo Lời...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09đ)

Chương 9đ: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: TÔ HẢI (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09d)

Chương 9d: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: DƯƠNG THU HƯƠNG VỚI NGHỀ NGHIỆP: CHỐNG ĐẢNG (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09c)

Chương 9c: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: HOÀNG HƯNG, “CHÀNG TUỔI TRẺ VỐN DÒNG HÀO KIỆT” (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09b)

Chương 9b: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: HÀ SĨ PHU (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09a)

Chương 9a: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: NGUYỄN KIẾN GIANG (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08e)

Chương 8e: NGƯỜI CÙNG THỜI: ĐÓ LÀ SƠN NAM (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08đ)

Chương 8đ: NGƯỜI CÙNG THỜI: TÔI ĐI ĐÒI NỢ NGUYỄN KHẢI (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08d)

Chương 8d: NGƯỜI CÙNG THỜI: NGUYÊN NGỌC (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k, Ch.7l,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08c)

Chương 8c: NGƯỜI CÙNG THỜI: CHẾ LAN VIÊN (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08b)

Chương 8b: NGƯỜI CÙNG THỜI: NGUYỄN KHẮC VIỆN NHƯ TÔI BIẾT (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08a)

Chương 8a: NGƯỜI CÙNG THỜI: CHÚ BẢY TRÂN (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07m)

Chương 7l: ĐÔI BÀI "LỀ DÂN" (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k, Ch.7l) + THƯ...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07l)

Chương 7l: LỜI AI ĐIẾU CHO MỘT NỀN BÁO CHÍ NÔ BỘC (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (Chương 7k)

Chương 7K: Mặt thật của các Tổng Biên tập Tiếp theo: Lời nói đầu — Chương 1 — Chương 2 — Chương 3 — Chương...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07i)

Chương 7i: NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN TIÊN TIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07h)

Chương 7h: NGƯỜI KÉO NHỊ Ở QUẬN 19 THÀNH PARIS (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g) Chiếc máy...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07g)

Chương 7g: QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - HỒNG KÔNG - MA CAO… VÀ CUỘC THỬ NGHIỆM VỀ TIỀN NHUẬN BÚT CHO MỘT CHUYẾN ĐI (tiếp...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07e)

Chương 7e: NGUYỄN HÀ PHAN - BI HAY HÀI? (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ) Đầu năm 1994, sau chuyến...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07đ)

Chương 7đ: BA ÔNG HỌ VÕ: Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt - Võ Viết Thanh (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07d)

Chương 7d: MAT-XCƠ-VA KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮT (tên một bộ phim Liên Xô) (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c) Anh TX,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07c)

Chương 7c: TRỞ VỀ ĐÀI TIẾNG NÓI VN (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b) Sau ba năm làm việc ở Đài Phát thanh...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07b)

Chương 7b: BA NĂM Ở ĐÀI PHÁT THANH TIỀN GIANG (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a) Khi vô tới TP HCM, tôi vào cơ...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07a)

Chương 7 và 7a: BA MƯƠI TÁM NĂM LÀM BÁO "LỀ PHẢI" VÀ "LỀ TRÁI" (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6) Trong thời gian từ...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 06)

Chương 6: CHÍN NĂM DẠY HỌC Ở THÔN QUÊ (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5) Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm khóa 1963-1966, thầy...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 05)

Chương 5: NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA TƯỚNG QUA (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4) Sở dĩ có chương này trong hồi ký của tôi vì người phương...