(Bangkok) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng vào ngày mồng 7 tháng 11 năm 2019, một tòa án ở Việt Nam sẽ xử phiên phúc thẩm bản án sáu năm tù đối với một nhà hoạt động môi trường vì đã lên tiếng phê phán chính quyền trên Facebook. Việc truy tố và giam giữ nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh rõ ràng đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông. Chính quyền Việt Nam cần hủy bỏ bản án và ngay lập tức trả tự do cho ông.