Trang chủ Tags Lý Trực Dũng

Tag: Lý Trực Dũng

“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”

Lý Trực Dũng 24-6-2019 Phải công nhận tay nào chấp bút soạn ra cái Nghị quyết có mấy khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Stalin và Hoàng sa, Trường Sa

FB Lý Trực Dũng 17-9-2017 Vì Stalin không tin tưởng Hồ Chí Minh, coi Hồ Hồ Chí Minh là người theo dân tộc chủ nghĩa –...