Trang chủ Tags Lý Trực Dũng

Tag: Lý Trực Dũng

Lý lịch… tôi cũng từng bị hỏi lý lịch

Lý Trực Dũng 24-2-2021 Vừa gặp lai một anh bạn biết nhau từ hồi 1962-1963 do từng cùng ở trong một ký túc xá khi còn...

“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”

Lý Trực Dũng 24-6-2019 Phải công nhận tay nào chấp bút soạn ra cái Nghị quyết có mấy khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Stalin và Hoàng sa, Trường Sa

FB Lý Trực Dũng 17-9-2017 Vì Stalin không tin tưởng Hồ Chí Minh, coi Hồ Hồ Chí Minh là người theo dân tộc chủ nghĩa –...