Tám “sư đoàn” đảng viên bị kỷ luật trong 5 năm

Lý Trực Dũng

1-8-2021

Số liệu chính thức: Hơn 1.300 tổ chức Đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp bị kỷ luật trong 5 năm vừa qua.

Theo phiên chế quân đội, một sư đoàn có 10.000 – 15.000 quân. 87.000 “đồng chí” Đảng viên này những tưởng luôn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ được phiên chế thành những sư đoàn thép đi tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ai ngờ biến thành 8 “sư đoàn” rởm bị kỷ luật Đảng và không ít “đồng chí” còn được nhập tù.

Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động từ năm 2006, cách đây đúng 15 năm (Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006) đã được triển khai rầm rộ trong tất cả các tổ chức Đảng, Chính quyền Trung ương đến địa phương và chắc chắn đã tốn một khoản kinh phí cực lớn có thể lên đến nhiều nghìn tỉ đồng. Vì sao số kinh phí này không được công khai? Tính minh bạch về tài chính của Đảng?

– Xin được hỏi các vị lãnh đạo Đảng và Chính quyền: Số tiền rất lớn này lấy từ kinh phí của Đảng – Đảng phí do Đảng viên đóng – hay tiền của Nhà nước?

– Hiệu quả của phong trào này sau 15 năm có tương xứng với công sức và tiền của đã chi không?

– Nếu tính cả 15 năm qua thì đã có bao nhiêu tổ chức Đảng và Đảng viên bị kỷ luật?

– Vì sao gần tám mươi nghìn Đảng viên này bị kỷ luật trong 5 năm qua? Do họ không còn trung thành với Đảng hay do họ biến chất chỉ vì tiền và quyền, điển hình như: Đinh La Thăng, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Chung… và mới đây nhất là Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Chắc chắc tất cả các “đồng chí” này to mồm thề đến chết vẫn trung thành với Đảng!!!

Ghi chú: Năm 1980 tôi được đọc sổ tay công tác của ông Trường Chinh trước 1953. Về xây dựng Đảng và tổ chức Đại hội Đảng ghi: Các đồng chí cố vấn Trung Quốc chỉ rõ, Đảng viên trung thành với Đảng là quan trọng nhất.

_____

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/ky-luat-de-nghi-ky-luat-hon-1300-to-chuc-dang-gan-70000-dang-vien-20210127170750397.htm

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/huong-dan-chi-dao/huong-dan-viec-hoc-tap-chuyen-de-hoc-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-nam-2015-71224

https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/73881/nghien-cuu–hoc-tap-chuyen-de-nam-2021.aspx

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/chu-dong-doi-moi-manh-me-le-loi-phuong-thuc-lam-viec-1491879648

Bình Luận từ Facebook