Một số nhận thức nhầm về đảng và Mác – Lênin (Phần cuối)

Nguyễn Đình Cống

30-12-2022

Tiếp theo phần 1phần 2

6. Nhầm của các ông tổ

Đây là nhầm lẫn của Mác và Lênin trong học thuyết của các ông. Những nhầm lẫn ấy được truyền bá ra khắp thế giới.

Cơ bản của CNML có ba nội dung chính.1- Triết học Mác – Lê gồm Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử (có tài liệu còn thêm phép biện chứng duy vật). 2- Kinh tế chính trị học Mác – Lê. 3- Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Các nội dung ấy được dạy khắp nơi, nhiều cấp. Người dạy, phần nhiều cứ dạy theo tài liệu mà không dám tin chắc vào bài giảng của mình. Tôi từng hỏi vài thầy dạy Mác – Lê, rằng thầy có thật hiểu và thật tin điều mình giảng hay không, thì thường không nhận được trả lời hoặc nói vòng vo. Người học cứ học theo bài giảng, chỉ được thảo luận để nhận thức, không được phản biện. Làm bài thi hoặc kiểm tra phải theo sát từng chữ của tài liệu, nếu thêm hay bớt đi một vài chữ, dù không làm thay đổi nội dung thì vẫn bị điểm kém.

Không phải toàn bộ ba nội dung của CNML đều nhầm lẫn, mà trong mỗi nội dung có những chỗ nhầm hoặc sai, còn phần lớn là chấp nhận được.

Sai cơ bản nhất là phần duy vật trong “Duy vật biện chứng”. Triết học duy vật Mác cho rằng cơ bản của vũ trụ là vật chất, nó có trước và vận động không ngừng. Ý thức, có sau, là sản phẩm bậc cao của vật chất, sinh ra trong não con người. Hiểu như vậy là chưa đúng vì Vũ trụ còn chứa Thông tin, nó không phải là vật chất, cũng không phải do vật chất sinh ra và nhiều nhà khoa học còn cho rằng Thông tin mới là phần cơ bản của vũ trụ.

Rồi những vấn đề liên quan đến ý thức. Nó được sinh ra như thế nào, nhân loại chưa biết, và thực tế thấy rằng có nhiều việc rõ ràng ý thức có trước hành động.

Nhưng sự hiểu biết đúng hay sai về mặt triết học ít quan trọng trong đời sống nhân loại. Điều rất quan trọng và nguy hiểm là khi vận dụng nó vào các đường lối, chính sách trong lãnh đạo và quản trị xã hội. Đó là những việc sau.

Trước hết là việc quá đề cao vật chất, chạy theo, tranh giành quyền lợi vật chất, (Quốc tế ca: Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình). Cuộc sống Con Người có nhu cầu vật chất và tinh thần. Nhu cầu vật chất là cần thiết, nhưng nó liên quan tới phần Con nhiều hơn là đến phần Người. Đấu tranh của Mác cho vô sản trước hết là tranh đoạt vật chất để sống (Đấu tranh này là trận cuối cùng – Quyết phen này sống chết mà thôi).

Tiếp theo, duy vật chủ trương vô thần, vô tôn giáo. Điều này làm cho người ta ít quan tâm đến đạo đức, không lo sợ, không chùn tay khi làm việc phi nghĩa, độc ác để kiếm lợi, nghĩ rằng có thể che giấu mọi người, tránh được luật pháp. Mác không biết rằng tôn giáo là một trong những nhu cầu tinh thần của nhân loại, là điều kiện để giúp con người trở thành lương thiện, để giữ gìn và giáo dục đạo đức.

Về khoa học, Mác tin vào thuyết tiến hóa Darwin. Hiện nay thuyết này đang bị đánh đổ (Nhiều ý kiến cho rằng nó đã bị đánh đổ hoàn toàn) (*). Mọi sinh vật được sinh ra từ giống (hạt giống), phát triển nhờ môi trường. Vậy môi trường là rất quan trọng, nhưng quyết định là ở giống. Thế nhưng, Mác đã đề cao môi trường, vì thế mới cho rằng: “Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội”. Cho như thế không sai, nhưng rất thiếu sót, dẫn đến những kết luận sai lạc về vai trò của các tầng lớp người trong các quan hệ xã hội. CNML cho rằng, công nhân là đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, là giai cấp lãnh đạo.  Điều này không đúng với thực tế, là bịa đặt.

Stalin lại quá đề cao vai trò của môi trường theo học thuyết của Missurin-Lưxencô và chống đối học thuyết Mendel về giống (gene), vì cho rằng đó là học thuyết phản động của tư bản. Thực ra Mendel (1822-1884), người phát hiện ra các định luật về di truyền, là cha đẻ của khoa sinh học hiện đại. Stalin đã hãm hại, tù đày nhiều nhà khoa học của Liên Xô vì họ nghiên cứu và truyền bá thuyết Mendel, việc này làm cho khoa sinh học của Liên Xô lạc hậu so với thế giới hàng trăm năm.

Mác cho rằng đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội loài người, phóng đại và khoét sâu lòng hận thù của vô sản đối với người giàu, cho rằng nghèo khổ của vô sản là do bọn nhà giàu gây ra. Trong thực tế hình như chưa bao giờ tư bản xem công nhân là kẻ thù và rất ít cá thể vô sản xem tư bản, địa chủ là kẻ thù cần tiêu diệt, cần đào mồ để chôn, mà chỉ có cộng sản kêu gọi, xúi giục công nhân, bần cố nông làm việc trái đạo Trời như vậy.

Phần lớn tình trạng nghèo truyền đời qua vài thế hệ. Tôi chưa tìm thấy có chỗ nào Mác chỉ ra nguyên nhân cơ bản đầu tiên của tình trạng đó, trong khi ban đầu, ở các bộ lạc nguyên thủy, mọi người bình đẳng trong lao động và thụ hưởng kết quả. Phải chăng ngoài một số ít do tai nạn, rủi ro, còn tuyệt đại đa số trở thành vô sản là do bản thể của họ kém năng lực lao động, trí tuệ phát triển chậm, do lười nhác, thích ăn chơi, từ đó dẫn đến không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động, mà bán rẻ vì chỉ là lao động giản đơn. Có một thời gian dài nhiều người tự hào về xuất thân nghèo hèn, những người ở tầng lớp trên bị bắt buộc phải tôn trọng bần cố nông, chịu để họ làm lãnh đạo. Không có sự kém trí tuệ nào bằng.

Về duy vật lịch sử, Mác cho rằng lịch sử nhân loại cơ bản là sự thay đổi các phương thức sản xuất với khẳng định rằng sau phương thức tư bản là phương thức cộng sản (Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu). Trước đó cần trải qua quá độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Đây thực ra là một dự đoán theo lối “ngoại suy”. Từ dự đoán đến khẳng định phải qua kiểm nghiệm chặt chẽ, nghiêm túc. Thế nhưng Mác không thể kiểm nghiệm và những người marxit, đáng ra phải làm kiểm nghiệm thì không làm mà khẳng định luôn. Người có trí tuệ không hành động như thế. Dự đoán đó đã sụp đổ, nhưng những người tin mù quáng vẫn cố bào chữa, níu kéo một cách đần độn.

Một số người quá tin vào Mác, cho rằng ông đã phát hiện ra rằng “Quan hệ sản xuất phải phù hợp với lực lượng sản xuất” và cho đó là một quy luật quan trọng. Vì lực lượng phát triển nhanh nên đến một lúc sự phù hợp bị phá vỡ. Con người phải can thiệp để tạo ra sự phù hợp mới.

Tôi đoán, hình như Mác đưa ra ý kiến trên nhằm tạo cớ để làm cách mạng vô sản, nhằm xóa bỏ phương thức tư bản. Sau khi Mác chết thì người ta mới thêu dệt điều đó thành quy luật. Tôi chưa đủ chứng cứ để đánh đổ toàn bộ ý kiến của Mác và những người theo ông, chỉ xin nêu vài nghi ngờ.

Lực lượng sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật. Quan hệ sản xuất thuộc ý chí con người. Sự phù hợp giữa hai yếu tố này xảy ra như thế nào hình như chưa được bàn đến. Tại sao cần phù hợp chưa được giải thích. Từ PHẢI trong cụm “Phải phù hợp” hoặc “Phải thống nhất” là khách quan hay là do ý chí con người. a) Nếu là do khách quan thì mới có thể nói là quy luật và chúng phải tự động biến đổi để giữ sự phù hợp. b) Nếu do ý chí con người, cần có sự can thiệp thì đó không phải là quy luật.

Nên chăng sửa lại như sau: Khi quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất thì sản xuất phát triển, còn khi không phù hợp thì xảy ra trì trệ.

Tôi nghi ngờ sự phù hợp này do Mác bất chợt nghĩ ra, chưa được suy xét kỹ. Tôi cho rằng với một lực lượng giống nhau có thể chấp nhận các quan hệ khác nhau, đồng thời một quan hệ có thể ứng với các lực lượng. Hơn nữa, đây không phải là một phát hiện do tìm tòi, khảo sát nghiêm chỉnh mà cũng mới chỉ là dự đoán mà thôi. Không phải Mác phát hiện ra, mà là Mác đoán như thế. Trong lịch sử cũng đã có những dự đoán (tiên tri) được kiểm chứng, còn dự đoán của Mác chỉ mới dừng lại ở mức đoán mò.

Việc Mác tìm ra “Giá trị thặng dư” để giải thích tư bản bóc lột công nhân như thế nào là một ngụy biện đã được nhiều nhà nghiên cứu vạch ra, đó là Mác mới chỉ dùng một phần của chi phí, đã bỏ qua một phần khác là công sức của nhà tư bản trong tổ chức, điều hành, quản lý, công sức của các nhà sáng chế, phát minh, và còn có sự lớn lên của đồng tiền trong quá trình vận động.

Có thể thông cảm khi Mác không thấy phần còn lại, vì ông là nhà lý thuyết suông, chủ yếu đọc tài liệu trong thư viện. Đáng phê phán, chỉ trích nếu ông biết mà bỏ qua.

Lênin đã nói về vai trò nhà nước của giai cấp: Nhà nước chẳng qua chỉ là một bộ máy trấn áp của một giai cấp này đối với giai cấp khác”.

Quan niệm như vậy khác xa với rất nhiều nhà nước đã và đang tồn tại. Khi học CNML, người ta vẫn dạy và học như thế nhưng trong thực tế hình như việc trấn áp chỉ xảy ra đối với một số cá nhân, còn nhà nước phải làm nhiều việc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, công ích, điều hòa quyền lợi giữa các tầng lớp, làm đối ngoại, gìn giữ biên cương v.v… Nhà nước giai cấp của Lênin là một quái thai không nên có.

CNML cho rằng trong tương lai, chế độ vô sản chuyên chính sẽ tạo lập ra được phương thức sản xuất cộng sản “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Đó chỉ là một lời đoán, một mơ ước hão huyền, chứ không phải là lời tiên tri. Những người Marxit ca ngợi Mác là tiên tri thiên tài, nhưng có nhiều khả năng ông chỉ là một người hoang tưởng, rằng phương thức sản xuất và chế độ cộng sản chỉ là cái bánh vẽ để nhìn ngắm từ xa.

7. Lời cuối

Những nhầm lẫn về CS và Mác Lê có rất nhiều vì rất đông người đã bị tẩy não, bị nhồi sọ từ rất bé, lúc chưa có trí khôn, lúc chưa biết suy nghĩ. Lúc còn quá bé, hễ nghe được cái gì từ người hướng dẫn là nhận rằng đúng và ghi nhớ suốt đời. Phải là những người có bản lĩnh cao, khi lớn lên mới đủ trí tuệ và nghị lực xem xét lại những nhận thức từ bé và mạnh dạn từ bỏ những giáo điều sai lầm. Đây là điều mà hình như các nhà tâm lý học phục vụ cho Hitler phát hiện ra và ứng dụng rất có hiệu quả, đã tạo được những đội quân tuyệt đối trung thành với thủ lĩnh. Tuyên truyền của Liên Xô học được từ người Đức và dạy cho người Việt. Tuyên giáo Việt đã vận dụng khá thành công.

Rất nhiều người Việt bị nhầm từ rất bé. Lớn lên một số không nhỏ nhận ra sự khác biệt giữa thực tế và những điều đã được học, nhưng lại được tuyên giáo của đảng bày cho cách suy nghĩ lạc hướng, cho rằng chủ nghĩa đúng, đường lối vẫn đúng, chỉ vì người thực hiện thoái hóa, biến chất, tự diễn biến, tự chuyên hóa nên làm sai mà thôi.

Rất khó có thể kể ra hết các nhầm lẫn và dối trá trong cách mạng vô sản, trong chuyên chính vô sản. Tôi chỉ nhặt ra vài điều để chứng tỏ rằng một số sai lầm từ gốc rễ và lời bào chữa cho rằng chủ nghĩa và đường lối vẫn đúng, chỉ có cán bộ làm sai là một ngụy biện nguy hiểm.

Trước đây tôi hoạt động, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Kết cấu Xây dựng. Chỉ mới quan tâm lĩnh vực chính trị trong khoảng hai chục năm gần đây. Vì vậy, sự hiểu biết có thể chưa thật đầy đủ. Rất mong nhận được sự chỉ giáo của các vị phản biện, đặc biệt các vị có hiểu biết sâu sắc.

Để kết thúc xin kể chuyện vui về NGÀY MAI: Quán phở treo thông báo, ghi rõ: NGÀY MAI ĂN PHỞ KHÔNG CẦN TRẢ TIỀN. Hôm sau nhiều người đến ăn, ai cũng bị đòi tiền. Khách chỉ vào thông báo. Chủ giải thích rằng hôm nay ăn vẫn phải trả tiền vì chưa phải ngày mai.

Ngày mai, tưởng là hôm sau, rất gần, nhưng không bao giờ đến được.

_______

(*) Ghi chú của Tiếng Dân: Ngược lại với ý kiến của tác giả, trên thực tế, thuyết tiến hóa Darwin đã được cộng đồng khoa học công nhận rộng rãi bởi nó được chứng minh từ quan sát thực tế, từ sự không hoàn hảo trong các sinh vật ghi lại nguồn gốc chung trong lịch sử (những thay đổi được quan sát thấy ở các sinh vật qua các thế hệ kế tiếp, đối với nguồn gốc của chúng từ một tổ tiên chung và ở cấp độ kỹ thuật đối với sự thay đổi tần số gien theo thời gian)…

Các nhà khoa học chấp nhận thuyết tiến hóa khi trên thực tế có nhiều bằng chứng về sự tiến hóa đã được khám phá khi nó đang diễn ra trong tự nhiên, chẳng hạn như sự xuất hiện các loài côn trùng mới có thể kháng thuốc trừ sâu; hay như như việc sinh ra các biến thể mới của các loại virus; cũng như sự khám phá ra gien di truyền của ngành di truyền học…

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

 1. Về Materialism chủ nghĩa duy vật vs everything else, vấn đề này bao rộng (rất) nhiều thứ & lãnh vực khác nhau, chứ không thô thiển như cách giảng dạy ở VN. “vật chất” (materialism) ở ngoài này phải hiểu theo nghĩa “vật thể” aka những gì có hình thể, hay những gì “cụ thể”. Các bác đang gào lên “phải dựa vào thực tế”, chủ nghĩa duy vật đấy . Xe, chef shows cũng thấy họ đi tìm, khám phá ra những ingredients lạ, và những món ăn xuất phát hoặc inspired từ những ingredients, lại 1 hình thái nữa của chủ nghĩa duy vậy . Tất cả những gì ố Cống tụng từ xưa tới giờ, 95% là thuộc về duy vật, 5% còn lại là từ bộ não của ổng đang tùng phẹt, aka hiểu chít lìn . Ngay cả Thomas Edison “phát minh” ra điện, dạ thưa, điện đã tồn tại trong thiên nhiên gòi . Những người như Edison chỉ kiếm cách tái tạo & distribute & make money in the process. Duy vật hay duy tâm đây ? Và Edison chỉ là người thành công hơn .

  Vấn đề chủ nghĩa Mác-Lê bị chính Đảng Cộng Sản ruồng rẫy không phải vì những sai lầm, nếu có, trong chủ nghĩa Mác . Những ngộ nhận về cái-gọi-là “sai lầm” của chủ nghĩa Mác, Bùi Văn Nam Sơn & Nguyễn Hữu Liêm đã kịp thời bổ xung & đính chánh . Cái sai lầm nằm ở 1 sự đọc hiểu 1 cách thô thiển về chủ nghĩa Mác-Lê . Điều cần bây giờ là phải có 1 sự nghiên cứu cẩn thận & khoa học về chủ nghĩa Mác-Lê như nó là, thay vì như “nó phải là” aka có 1 thứ “duy ý chí” ở đây . Chừng đó mới có những nhận định chính xác & khoa học về chủ nghĩa Mác-Lê . Surprise, surprise! Ngay cả điều này, Trung Quốc cũng đã & đang làm .

  Thêm 1 ý về entropy. Nó là 1 thành tố của quá trình thoái hóa Enantiodromia. Nguyên nhân là đã xuất hiện 1 ngoại lực đủ mạnh có thể de-stabilize 1 solid structure. Khi 1 solid structure bị de-stabilize, thoái hóa tất yếu sẽ xảy ra . Thử đoán coi điều gì đã tạo ra cái ngoại lực gây ra thoái hóa cả diện rộng lẫn chiều sâu như bi giờ ?

  Ngược lại với nó là trạng thái ổn định stasis, hoặc đúng hơn nữa “Homeostasis”. Tớ nhấn mạnh “Home” có nghĩa là nhà, nghĩa sâu là thân thuộc, anh em, đồng chí … Càng muốn Cứu Đảng là cứu nước thì càng phải ngăn cản hiện tượng Entropy làm đưa tới Enantiodromia. Có nghĩa phải làm sao tiến cho được tới tình trạng Homeostasis, tiến tới những gì thân quen, dựa vào anh em, đồng chí . Chỉ có thế Đảng mới có thể trường tồn cùng đất nước & dân tộc mà thui .

  Mỹ aint it. Nếu có 1 ngày nào đó cờ vàng lại ngạo nghễ tung bay trên Tp Hồ Chí Minh, khả năng Bu Mẽo dính dáng khoảng 95%.

  Cho những ai bảo là cry-wolf từ chuyện thằng bé chăn cừu nghịch ngợm, did you ever entertain the thought that the wolves eventually showed up? Và đàn cừu is no more

 2. Có lẽ kiến thức -or the lack of it- nông cạn & thô thiển của GIÁO SƯ Nguyễn Đình Cống được thể hiện rõ rệt nhất khi ông cố đập đầu vào bức tường đá cốt thép -thay vì cốt tre- kiên cố là chủ nghĩa Mác . Tớ đã trích lại lời chế từ 1 ca khúc của ca từ sĩ Trịnh Cộng Sơn ở phần I. Chỉ có lời chế mới có thể lột tả được tính absurd trong chuyện ô C dùng “kiến thức” của mình để “phản biện” 1 thứ như chủ nghĩa Mác-Lê . Qua ô C, ta cũng chứng kiến được 1 số vấn đề cốt tử trong quá trình nhân sự của Đảng, mà nếu không nhận ra & khắc phục, sự tồn vong của Đảng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, và sẽ phải dựa vào Trung Quốc nhiều hơn nếu thật sự muốn Cứu Đảng là cứu nước, hay muốn Đảng trường tồn cùng đất nước & dân tộc, tất nhiên, Xã hội chủ nghĩa .

  Có thể vì trong chiến tranh, chủ nghĩa Mác-Lê được truyền bá ở VN có thể được xem như 1 thứ Idiots’ Guide về chủ nghĩa Mác . Mác xít cho Dummies, có thể dịch là chủ nghĩa Mác cho robots hay bò đỏm aka cho những người như Gs Nguyễn Đình Cống, 1 thứ chủ nghĩa Mác tóm tắt . Tất nhiên, đv những người có tiên thiên như Phạm Quế Dương, học được nhiêu đó cũng nắm được bản chất & rèn luyện bản thân để có được “trái tim người Cộng Sản”, và chắc nhờ hồng phúc của nước nhà nên những người như vậy không phải là hiếm . Nếu không thì miền Nam đã không được giải phóng . Nhưng cũng có loại như Gs Nguyễn Đình Cống, thuộc loại dốt đặc cán mai về tất cả những thứ thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng -hồi xưa, hổng phải bi giờ. Ổng tự thú học đek vô chủ nghĩa Mác, nhưng được cái mang tư duy của các bác nên chỉ chăm chăm kiếm những keywords, chỉ nhớ những thứ gọi là quotes, rùi xem thế là đủ . ĐM thì có .

  Chủ nghĩa Mác by itself đã là 1 tượng đài trong kho tàng tri/kiến thức của nhân loại . Có những nhận định khá chính xác, cho rằng Marx là học trò khá trung thành của triết học cổ điển cho tới, và tính cả Hegel. Marx đã dự đoán Nietzsche, vì trong chủ nghĩa Mác, tư duy “Vượt Qua Thiện Ác” đã hàm ý rồi . Ngay cả những người các bác xem là trí thức Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Hữu Liêm … đã bỏ công truyền bá những tư tưởng mang tính sập bo (support) những lô dít của chủ nghĩa Mác . Kết quả là giới trẻ ngày nay có 1 cái nhìn đúng đắn & khoa học hơn & vì vậy, niềm tin cũng vững chắc hơn vào chủ nghĩa Mác . Ô C không đủ kiến & tri thức để đánh đổ chủ nghĩa Mác trong trái tim & khối óc của giới trẻ hiện nay đâu . Chỉ có thể, tiếng u là preach to the converts, tức là thuyết phục những người theo mình, để tạo ra 1 phòng đồng vọng lèo tèo những người đến hẹn lại lên, và đám chuyên gia chích đùi như enforcers, 1 necessary evils của các bác thui .

  Những chuyện đang xảy ra giữa Nga & U Cà là ví dụ rõ rệt về sự cần thiết của chủ nghĩa Mác-Lê . Cả 2 đều xử dụng lòng yêu nước phi Mác-Lê, với Nga là để giải phóng dân tộc & thống nhất đất nước, Trương Nhân Tuấn đã chứng minh 1 cách hùng hồn chính nghĩa đó của Nga . U Cà cũng dùng nó để chống lại làn sóng Đỏ xâm lược từ miền Bắc, nhưng với vũ khí hiện đại của Mỹ . Rõ ràng w/o chủ nghĩa Mác-Lê, Nga đang trải nghiệm lại những thất bại -hoặc thắng lợi cơ bản, nếu hỏi Ts Nguyễn Quang A- của cuộc tổng tiến công & nổi dậy Mậu Thân . Nga đang phải rút lui trong oai hùng trước vũ khí của Mỹ, mà không có chủ nghĩa Mác-Lê là yếu tố quyết định chiến thắng . Nhưng tớ tin chính nghĩa luôn thuộc về phía Nga, Trương Nhân Tuấn đã chứng minh 1 cách hùng hồn là như vậy . Chỉ cần Tổng thống Putin ra lệnh truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê thì Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi . Nga sẽ tạo được “chiến thắng huy hoàng” như Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng các bác ngày xưa, và Kyev sẽ được đổi tên thành Putingrad thể theo lời kiến nghị của 1 bs Trần Hữu Nghiệp ruskii nào đó .

  Còn chuyện VN, đúng, những vấn đề mà VN gặp phải hôm nay vốn không tồn tại thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng đều do chủ nghĩa Mác-Lê -or the lack of it- gây ra . Sự khác nhau giữa thời xưa và thời nay, đó là ngày xưa, mọi thứ đều dựa trên chủ nghĩa Mác-Lê . Bây giờ thì … “Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh”, 1 ngón tay thối ngay giữa lòng Tp Hồ Chí Minh . enuff said.

  Ố Cống cũng chỉ ra giáo dục là nguyên nhân chính . who am i to disagree? Nguyễn Thông kể về giáo dục thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng “Ngày mùng 2 tháng 9/Ngày sinh của nước ta/Tháng 10 ngày mùng 1/Quốc khánh nước Trung Hoa/Nước Việt Nam gan dạ/Có Trung Hoa anh hùng/Bên nhau luôn sát cánh/Tiêu diệt kẻ thù chung/Việt Nam có bác Hồ/Trung Hoa có bác Mao/Nhi đồng cả hai nước/Yêu hai bác như nhau”

  Bao giờ mới tới ngày xưa đây ?

 3. Học thuyết chọn. Lọc tự nhiên của Darwin (Darwinism) bij cho là kỳ thị và nhiều người chông đối!

  In his scientific study of human evolution, The Descent of Man (1871), Darwin claimed, “At some future period, not very distant as measured by centuries, the civilised races of man will almost certainly exterminate and replace throughout the world the savage races.”

  Charles Darwin, The Descent of Man, 2 vols. [1871] (Princeton: Princeton University Press, 1981), 1:201.

 4. Tất cả những lý thuyết đều chưa hay không phải là chân lý để người ta phải tin tưởng
  100%. Chỉ trừ trong khoa học thực nhiệm hay toán học thì có những định luật, định lý
  được coi như chân lý tuy đôi khi một số ít cũng bị phủ nhận, nói gì khoa học nhân văn.

 5. Một công thần bị chôn vùi !
  Một Mậu thân Huế bị chôn sống !
  Một Dân tộc bị lưu đày ngay giữa chính Quê Hương !

   
  Đông Đô, Thăng Long, Hà Nội về đâu bao Nếp Xưa ???
  *******************************

  Hà Nội về đâu bao vẻ Nếp Xưa ???
  Văn minh Thăng Long vọng Hương thừa
  Thanh lịch Tràng An ẩn hiện Phố Cổ
  Nề nếp gia đình Người Hà Nội bảo thưa
  Truyền thống yêu Thủ đô yêu Nước
  Nếp giao thiệp-ăn mặc thoáng Hương xưa
  Nếp nhà  tác phong sống chân tình giản dị
  Yêu thương đùm bọc nhường nhịn có thừa
  Sống Lý tưởng trách nhiệm với Đất Nước
  Từ ấy Cơn Gió bụi cuốn theo bão mưa
  Mùa Thu Năm ấy phản bội bội phản
  Tuồng chèo Bắc Kinh kịch cỡm Vua lừa
  “Đồng bào nghe rõ không ?” Quê Mẹ từ ấy
  Tang tóc máu lửa nội chiến xáo thịt lọc lừa
  – “Bao giờ Hồi sinh Văn minh Đông Đô cũ ?”
  – “Ngày ấy Thanh bình Tự do Dân chủ !”, xin thưa

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 6. “Was wirklich ist, das ist vernünftig”
  được nhiều người dịch ra tiếng Việt “cái gì tồn tại thì hợp lý”. Về hiểu câu này như nào, có nhiều ý kiến, nhưng tựu chung, một tồn tại nào đó kể cả bản chất và hình thức, trong khi nó tồn tại, ắt hợp lý.
  Dựa vào chủ thuyết cộng sản, dù rằng chỉ mang tính hình thức, để tồn tại, và nó đang còn tồn tại, lý do nào nó sinh ra và tồn tại.
  Thuyết tiến hóa hiện nay còn gọi là Tân Tiến hóa, còn thuyết tiến hóa của Darwin Darwin được gọi là thuyết chọn lọc tự nhiên! Thay đổi từ ngữ chẳng ích sự gì, tất cả đều là Giả Thuyết. Khoa học hiện tại hiểu biết rất ít so với tổng thể vũ trụ, những gì biết được, ngày nay cho rằng là 4%. Chưa tìm được bằng chứng trên mọi phương diện, từ cổ sinh cho đến mức phân tử (gen), về cái sự từ Cá thành Ếch … Còn cái gọi là “vi tiến hóa”, chỉ là biến đổi rất nhỏ của một giống, loài. Vẫn cứ là loài nào giống nấy.
  Ô-pa-rin với cô-a-xéc-va, là một giả thuyết tiến hóa ở mức cao hơn, mức nguồn gốc sự sống. Tiếc rằng chưa ai, từ vật chất vô cơ chế tạo được một cái gì đó “tự động đậy và tự nhân đôi”.
  Có điều, một vài nghiên cứu, một vài thí nghiệm, đôi khi làm người ta choáng váng. Như khi con cừu Dolly ra đời, Ioannes Paulus II đã phản đối. Việc này có thể hiểu, Ioannes Paulus II không tin lắm việc người ta có Linh Hồn … và nhiều thứ khác.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây