Trang chủ Tags Lê Hữu Khóa

Tag: Lê Hữu Khóa

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 8)

GS Lê Hữu Khóa 12-1-2019 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 7)

GS Lê Hữu Khóa 11-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3  —  phần 4  —  phần 5  —  phần 6 Tuổi… chống Trần gian...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 6)

GS Lê Hữu Khóa 9-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3  —  phần 4  —  phần 5 Tuổi… tròng Đừng để chân trời gọi...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 5)

GS Lê Hữu Khóa 8-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3  —  phần 4 Tuổi... công Đất nước ơi, tôi mến người như khi...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 4)

GS Lê Hữu Khóa 7-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3 Tuổi… vô Ta con phù du ao trời chật chội. Đứng cánh bèo đo...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 6-1-2019 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Tuổi… giữa Đập vỡ hình hài và tỉnh giấc – Thanh Tâm Tuyền Tuổi giữa vốn và...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 5-1-2019 Tiếp theo phần 1 Tuổi… yêu.  Tình âm dương chan chứa xoay trong vòng tử sinh – Phạm Duy. Tuổi một… thành...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 4-1-2019 Chao ôi ghê quá trong tư tưởng Một vũng cô liêu cũ vạn đời. Hàn Mạc Tử Ngỏ Tri luận xin được hiểu là...

Nhân vị dân chủ (Phần 3)

Lê Hữu Khóa 28-11-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Phần 3: Nhân vị dân chủ dọn đường cho nhân cách biết tự trọng Dân chủ bắt...

Nhân vị dân chủ (Phần 2)

Lê Hữu Khóa 26-11-2018 Tiếp theo phần 1 Nhân vị dân chủ trong thăng hoa của nhân phẩm Nhân vị dân chủ có nhân tri để nhận...

Nhân vị dân chủ (Phần 1)

Lê Hữu Khóa 24-11-2018 Nhân vị tin nhân lý, dựa nhân tri, luôn được nâng bởi nhân trí, có nền là nhân bản, có gốc là nhân...

Nhân bản dân chủ (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 18-11-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Nẻo đường dân chủ: dân tộc-khoa học-tiến bộ Qua sự linh hoạt thay thế nhau giữa...

Nhân bản dân chủ (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 17-11-2018 Tiếp theo phần 1 Không gian trung tính Không gian quyền lực của nhân bản dân chủ là một không gian trung tính,...

Nhân bản dân chủ (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 14-11-2018 Nhân bản là nền của nhân sinh, nơi mà mỗi lần nhân loại bị lạc hướng, nhân tình bị tha hoá, thì...

Nhân trí dân chủ (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 12-11-2018 Tiếp theo Phần 1 và Phần 2 Nhân trí đa lực, dân chủ đa trí Các thành quả của dân chủ làm nên...

Nhân trí dân chủ (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 11-11-2018 Tiếp theo Phần 1 Cá nhân đặc thù, tập thể đặc sắc, cộng đồng đặc điểm Nhân trí dân chủ tiến bộ hằng...

Nhân trí dân chủ (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 9-11-2018 Ý tưởng đẹp làm nên ý định hay, ý muốn tốt tạo ra ý chí bền, tất cả chế tác ra...

Nhân tri dân chủ (phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 4-10-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Mảnh lực dân chủ Mảnh lực có chỗ dựa là tri lực, mang bản lĩnh của...

Nhân tri dân chủ (phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 4-10-2018 Tiếp theo phần 1 Sung lực dân chủ Thể chế dân chủ tạo nên chế độ dân chủ để bảo trì xã hội...

Nhân tri dân chủ (phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 3-10-2018 Một dân tộc “nhắm mắt” chịu đựng độc tài phản dân chủ, dân tộc đó phải nhận trách nhiệm “tự mở mắt” để...

Nhân lý dân chủ (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 17-9-2018 Tiếp theo phần 1 “Không sợ bầu!”: “bầu đi để bầu lại” Nhân lý dân chủ thẳng lưng khi nó dựa vào đa...

Nhân lý dân chủ (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 15-9-2018 Một dân tộc không được hưởng dân chủ, dân tộc đó sống chỉ nửa kiếp, sống dở kiếp, sống không trọn...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 4)

GS Lê Hữu Khóa 25-7-2018 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 Tuệ giác khử ngu dân Con người có được văn minh của dân...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 24-7-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Thủ phạm đã là nạn nhân Khoa học xã hội và nhân văn khi nghiên...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 23-7-2018 Tiếp theo phần 1 Độc-tà-bạo-tham-xảo-bất Một chế độ ngu dân hóa luôn được tổ chức ngay trong trứng nước của nó bằng...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 22-7-2018 Kiến thức về một xã hội bị u mê hóa phải được dùng để đánh thức xã hội đó!   Một chế độ...

Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 14-7-2018 Tiếp theo phần 1 Các phân tích Chính các công dân là kẻ định nghĩa xã hội và quốc gia nơi mà họ...

Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 13-7-2018 Khổ sai hóa luôn trùng kiếp với nô lệ hóa và bần cùng hóa Các ngữ pháp Khổ sai đưa ra hai chỉ...

Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 7-7-2018 Tiếp theo phần 1 Giải luận hệ lụy qua tổng kết định chất Khi hoàn thành xong phân loại hóa các âm binh...

Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 6-7-2018 Nếu không gọi đúng tên tà quyền là âm binh đang lũng đoạn xã hội Việt, đang sa đọa nhân tính Việt,...