Trang chủ Tags Lê Hữu Khóa

Tag: Lê Hữu Khóa

Nhân lý dân chủ (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 17-9-2018 Tiếp theo phần 1 “Không sợ bầu!”: “bầu đi để bầu lại” Nhân lý dân chủ thẳng lưng khi nó dựa vào đa...

Nhân lý dân chủ (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 15-9-2018 Một dân tộc không được hưởng dân chủ, dân tộc đó sống chỉ nửa kiếp, sống dở kiếp, sống không trọn...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 4)

GS Lê Hữu Khóa 25-7-2018 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 Tuệ giác khử ngu dân Con người có được văn minh của dân...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 24-7-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Thủ phạm đã là nạn nhân Khoa học xã hội và nhân văn khi nghiên...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 23-7-2018 Tiếp theo phần 1 Độc-tà-bạo-tham-xảo-bất Một chế độ ngu dân hóa luôn được tổ chức ngay trong trứng nước của nó bằng...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 22-7-2018 Kiến thức về một xã hội bị u mê hóa phải được dùng để đánh thức xã hội đó!   Một chế độ...

Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 14-7-2018 Tiếp theo phần 1 Các phân tích Chính các công dân là kẻ định nghĩa xã hội và quốc gia nơi mà họ...

Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 13-7-2018 Khổ sai hóa luôn trùng kiếp với nô lệ hóa và bần cùng hóa Các ngữ pháp Khổ sai đưa ra hai chỉ...

Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 7-7-2018 Tiếp theo phần 1 Giải luận hệ lụy qua tổng kết định chất Khi hoàn thành xong phân loại hóa các âm binh...

Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 6-7-2018 Nếu không gọi đúng tên tà quyền là âm binh đang lũng đoạn xã hội Việt, đang sa đọa nhân tính Việt,...

Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 30-6-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Phân tích tà dạng của phương trình Tàu tặc-Tàu nạn-Tàu hoại Một phương trình luôn là...

Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 30-6-2018 Tiếp theo phần 1 Tàu họa: quá trình áp chế bằng bạo quyền ngầm Hệ chế (khống chế, kiềm chế, ức chế), song...

Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 29-6-2018 Không nhìn thấy Tàu nạn hóa là có lỗi và sẽ có tội với tổ tiên Việt. Không tìm hiểu Tàu họa...

Thư gởi các nhà lãnh đạo tương lai của Việt tộc: Lãnh đạo nhận...

GS Lê Hữu Khóa 25-6-2018 Chào các bạn, Chúng ta chưa biết nhau và có thể sẽ không quen nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể đối...

Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ: Chạy chức hay chạy dân?

Lê Hữu Khóa 23-6-2018 Chào các Bộ trưởng, Là người Việt thiết tha với vận mệnh của giống nòi, tiền đồ của tổ tiên, hoang mang trước...

Thư gởi các đại biểu Quốc hội: Cúi đầu bấm nút, rồi cúi đầu...

Lê Hữu Khóa 19-6-2018 Thưa các vị đại biểu Quốc Hội, Sau gần một nửa thế kỷ thường xuyên được yêu cầu tư vấn cho các dân...

Thư gởi các ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN

Hằng số bạo quyền, hàm số vô dạng, ẩn số trình độ GS Lê Hữu Khóa 18-6-2018 Chào các ủy viên, Tôi có ít nhất ba động cơ...

Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN: Trả lại thẻ đảng để nhận lại...

GS Lê Hữu Khóa 14-6-2018 Chào các bạn, Tôi đã biết, đã quen những đảng viên của ĐCSVN và tôi đã đối thoại, đã tâm sự với...

Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc

GS Lê Hữu Khóa 14-6-2018 Trẻ thẳng lưng, trẻ sáng mắt, trẻ căng lòng Chào các bạn, Chúng ta viết thư cho nhau trong một bối cảnh vừa...