Trang chủ Tags Lê Hữu Khóa

Tag: Lê Hữu Khóa

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 4)

GS Lê Hữu Khóa 30-3-2019 Tiếp theo phần 1 — phần 2 và phần 3 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tự do...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 26-3-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tiếp theo phần 1 và phần 2 Tự do qua nhân trí Tự...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 26-3-2019 Tiếp theo phần 1 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tự do giữa nhân tình Tự do quyết định...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 25-3-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tự do là rễ của hệ tự (tự tin, tự lập,...

Người Việt đi tìm chủ thể Việt (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 23-3-2019 Tiếp theo phần 1 Chủ thể lương tri Chủ thể luôn là nỗi lo của bạo quyền độc tài, nỗi sợ của tà...

Người Việt đi tìm chủ thể Việt (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 22-3-2019 Cuộc sống đúng, đúng với trọn ý nghĩa làm người, tức là sống trúng theo định nghĩa của chủ thể, biết...

Tôi là người Việt Nam, xin hỏi: Chính trị là gì? (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 19-3-2019 Tiếp theo phần 1 ĐỊNH ĐỀ: có độc đảng thì không có chính trị, có độc tài thì không có chính giới,...

Tôi là người Việt Nam, xin hỏi: Chính trị là gì? (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 18-3-2019 ĐỊNH ĐỀ: có độc đảng thì không có chính trị, có độc tài thì không có chính giới, có độc trị...

Thư gởi người bạn vô sản khuyên tôi vô vi (Phần 2)

Tôi là người Việt Nam, tôi từ chối: Vô sản-vụ lợi trong cộng sản-tư lợi GS Lê Hữu Khóa 15-3-2019 Tiếp theo phần 1 3. Bạn vẫn không tin...

Thư gởi người bạn vô sản khuyên tôi vô vi (Phần 1)

Tôi là người Việt Nam, tôi từ chối: Vô sản-vụ lợi trong cộng sản-tư lợi GS Lê Hữu Khóa 15-3-2019 Chào bạn, Cụm từ vô sản nhưng vụ lợi,...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 8)

GS Lê Hữu Khóa 12-1-2019 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 7)

GS Lê Hữu Khóa 11-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3  —  phần 4  —  phần 5  —  phần 6 Tuổi… chống Trần gian...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 6)

GS Lê Hữu Khóa 9-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3  —  phần 4  —  phần 5 Tuổi… tròng Đừng để chân trời gọi...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 5)

GS Lê Hữu Khóa 8-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3  —  phần 4 Tuổi... công Đất nước ơi, tôi mến người như khi...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 4)

GS Lê Hữu Khóa 7-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3 Tuổi… vô Ta con phù du ao trời chật chội. Đứng cánh bèo đo...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 6-1-2019 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Tuổi… giữa Đập vỡ hình hài và tỉnh giấc – Thanh Tâm Tuyền Tuổi giữa vốn và...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 5-1-2019 Tiếp theo phần 1 Tuổi… yêu.  Tình âm dương chan chứa xoay trong vòng tử sinh – Phạm Duy. Tuổi một… thành...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 4-1-2019 Chao ôi ghê quá trong tư tưởng Một vũng cô liêu cũ vạn đời. Hàn Mạc Tử Ngỏ Tri luận xin được hiểu là...

Nhân vị dân chủ (Phần 3)

Lê Hữu Khóa 28-11-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Phần 3: Nhân vị dân chủ dọn đường cho nhân cách biết tự trọng Dân chủ bắt...

Nhân vị dân chủ (Phần 2)

Lê Hữu Khóa 26-11-2018 Tiếp theo phần 1 Nhân vị dân chủ trong thăng hoa của nhân phẩm Nhân vị dân chủ có nhân tri để nhận...

Nhân vị dân chủ (Phần 1)

Lê Hữu Khóa 24-11-2018 Nhân vị tin nhân lý, dựa nhân tri, luôn được nâng bởi nhân trí, có nền là nhân bản, có gốc là nhân...

Nhân bản dân chủ (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 18-11-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Nẻo đường dân chủ: dân tộc-khoa học-tiến bộ Qua sự linh hoạt thay thế nhau giữa...

Nhân bản dân chủ (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 17-11-2018 Tiếp theo phần 1 Không gian trung tính Không gian quyền lực của nhân bản dân chủ là một không gian trung tính,...

Nhân bản dân chủ (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 14-11-2018 Nhân bản là nền của nhân sinh, nơi mà mỗi lần nhân loại bị lạc hướng, nhân tình bị tha hoá, thì...

Nhân trí dân chủ (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 12-11-2018 Tiếp theo Phần 1 và Phần 2 Nhân trí đa lực, dân chủ đa trí Các thành quả của dân chủ làm nên...

Nhân trí dân chủ (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 11-11-2018 Tiếp theo Phần 1 Cá nhân đặc thù, tập thể đặc sắc, cộng đồng đặc điểm Nhân trí dân chủ tiến bộ hằng...

Nhân trí dân chủ (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 9-11-2018 Ý tưởng đẹp làm nên ý định hay, ý muốn tốt tạo ra ý chí bền, tất cả chế tác ra...

Nhân tri dân chủ (phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 4-10-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Mảnh lực dân chủ Mảnh lực có chỗ dựa là tri lực, mang bản lĩnh của...

Nhân tri dân chủ (phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 4-10-2018 Tiếp theo phần 1 Sung lực dân chủ Thể chế dân chủ tạo nên chế độ dân chủ để bảo trì xã hội...

Nhân tri dân chủ (phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 3-10-2018 Một dân tộc “nhắm mắt” chịu đựng độc tài phản dân chủ, dân tộc đó phải nhận trách nhiệm “tự mở mắt” để...