Trang chủ Tags Lê Hữu Khóa

Tag: Lê Hữu Khóa

Chính tri của chính trị (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 20-5-2019 Chính luận Chính luận ở đây là lý luận chính trị, tạo cơ sở tư duy cho những ai có nguyện vọng...

Sự thật Việt làm nên số phận Việt (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 13-5-2019 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Sự thật trước bất công Khi hiện tượng luận ra đời, trên đường đi tìm sự...

Sự thật Việt làm nên số phận Việt (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 10-5-2019 Sự thật dưới quyền lực Có ba tư tưởng gia, mỗi người lại đưa ra một lý luận rất khác nhau để...

Sự thật Việt làm nên số phận Việt (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 9-5-2019 Khi triết học hình thành trên quê hương Hy Lạp của nó, thì nó đã có truyền thống được đặt tên...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 11)

GS Lê Hữu Khóa 15-4-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 —...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 10)

GS Lê Hữu Khóa 11-4-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 —...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 9)

GS Lê Hữu Khóa 9-4-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 —...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 8)

GS Lê Hữu Khóa 7-4-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 —...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 7)

GS Lê Hữu Khóa 5-4-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 —...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 6)

GS Lê Hữu Khóa 3-4-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 —...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 5)

GS Lê Hữu Khóa 2-4-2019 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 và phần 4 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 4)

GS Lê Hữu Khóa 30-3-2019 Tiếp theo phần 1 — phần 2 và phần 3 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tự do...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 26-3-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tiếp theo phần 1 và phần 2 Tự do qua nhân trí Tự...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 26-3-2019 Tiếp theo phần 1 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tự do giữa nhân tình Tự do quyết định...

Tâm sự với trí thức Việt tộc về tự do (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 25-3-2019 Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin Tự do là rễ của hệ tự (tự tin, tự lập,...

Người Việt đi tìm chủ thể Việt (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 23-3-2019 Tiếp theo phần 1 Chủ thể lương tri Chủ thể luôn là nỗi lo của bạo quyền độc tài, nỗi sợ của tà...

Người Việt đi tìm chủ thể Việt (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 22-3-2019 Cuộc sống đúng, đúng với trọn ý nghĩa làm người, tức là sống trúng theo định nghĩa của chủ thể, biết...

Tôi là người Việt Nam, xin hỏi: Chính trị là gì? (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 19-3-2019 Tiếp theo phần 1 ĐỊNH ĐỀ: có độc đảng thì không có chính trị, có độc tài thì không có chính giới,...

Tôi là người Việt Nam, xin hỏi: Chính trị là gì? (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 18-3-2019 ĐỊNH ĐỀ: có độc đảng thì không có chính trị, có độc tài thì không có chính giới, có độc trị...

Thư gởi người bạn vô sản khuyên tôi vô vi (Phần 2)

Tôi là người Việt Nam, tôi từ chối: Vô sản-vụ lợi trong cộng sản-tư lợi GS Lê Hữu Khóa 15-3-2019 Tiếp theo phần 1 3. Bạn vẫn không tin...

Thư gởi người bạn vô sản khuyên tôi vô vi (Phần 1)

Tôi là người Việt Nam, tôi từ chối: Vô sản-vụ lợi trong cộng sản-tư lợi GS Lê Hữu Khóa 15-3-2019 Chào bạn, Cụm từ vô sản nhưng vụ lợi,...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 8)

GS Lê Hữu Khóa 12-1-2019 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 7)

GS Lê Hữu Khóa 11-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3  —  phần 4  —  phần 5  —  phần 6 Tuổi… chống Trần gian...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 6)

GS Lê Hữu Khóa 9-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3  —  phần 4  —  phần 5 Tuổi… tròng Đừng để chân trời gọi...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 5)

GS Lê Hữu Khóa 8-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3  —  phần 4 Tuổi... công Đất nước ơi, tôi mến người như khi...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 4)

GS Lê Hữu Khóa 7-1-2019 Tiếp theo phần 1  —  phần 2  —  phần 3 Tuổi… vô Ta con phù du ao trời chật chội. Đứng cánh bèo đo...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 6-1-2019 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Tuổi… giữa Đập vỡ hình hài và tỉnh giấc – Thanh Tâm Tuyền Tuổi giữa vốn và...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 5-1-2019 Tiếp theo phần 1 Tuổi… yêu.  Tình âm dương chan chứa xoay trong vòng tử sinh – Phạm Duy. Tuổi một… thành...

Tri luận: Nói chuyện với tuổi trẻ của Việt tộc (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 4-1-2019 Chao ôi ghê quá trong tư tưởng Một vũng cô liêu cũ vạn đời. Hàn Mạc Tử Ngỏ Tri luận xin được hiểu là...

Nhân vị dân chủ (Phần 3)

Lê Hữu Khóa 28-11-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Phần 3: Nhân vị dân chủ dọn đường cho nhân cách biết tự trọng Dân chủ bắt...