Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland giải trình về việc khám xét nhà cựu tổng thống

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Nhã Duy, chuyển ngữ

12-8-2022

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Ảnh trên mạng

Xin chào!

Từ khi trở thành Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, tôi đã xác định rõ ràng rằng Bộ Tư Pháp sẽ giải thích về các thủ tục tòa án và công việc của mình.

Bộ Tư Pháp vừa mới trình kiến nghị lên tòa quận hạt Southern District tại Florida để xin mở niêm phong lệnh khám xét và biên nhận tài sản liên quan đến cuộc khám xét được tòa án chuẩn thuận mà FBI thực hiện hồi đầu tuần. Nơi bị khám xét tại Florida thuộc về cựu Tổng thống.

Bộ Tư Pháp đã không công bố điều gì trong ngày khám xét. Cựu Tổng thống cũng đã công khai xác nhận cuộc khám xét trong tối cùng ngày, như là quyền của ông.

Bản sao của cả trát tòa và biên bản (tịch biên) tài sản của FBI đã được trao cho cố vấn pháp lý của cựu Tổng thống, người đã có mặt trong suốt quá trình khám xét. Lệnh khám xét đã được một tòa án liên bang cho phép, dựa vào các phát hiện cần có về lý do thích đáng.

“Biên bản tài sản” là một chứng từ mà theo luật liên bang, buộc các nhân viên công lực phải để lại cho chủ nhà. Bộ Tư Pháp đã đệ trình kiến nghị cho bạch hóa trát tòa và biên bản dựa trên sự công khai xác nhận của cựu Tổng thống về việc xét nhà, hoàn cảnh xung quanh và mối quan tâm to lớn của công chúng trong vấn đề này.

Sự gắn kết trung thành vào pháp quyền là nguyên tắc căn bản của Bộ Tư Pháp và nền dân chủ của chúng ta. Duy trì pháp quyền có nghĩa là áp dụng luật pháp một cách công bằng, không sợ hãi hay thiên vị. Dưới sự điều hành của tôi, đó là chính xác những gì Bộ Tư Pháp đang làm.

Tất cả người dân đều được quyền áp dụng luật lệ một cách công bằng, theo đúng trình tự pháp luật và được giả định là vô tội.

Phần lớn công việc của chúng tôi cần được lặng lẽ tiến hành. Chúng tôi làm như vậy nhằm bảo vệ các quyền hiến định của tất cả người dân và bảo vệ sự toàn vẹn của các cuộc điều tra của chúng tôi.

Luật liên bang, các nguyên tắc lâu đời của Bộ Tư Pháp cùng các bổn phận đạo đức không cho phép tôi cung cấp thêm các thông tin chi tiết về việc khám xét vào lúc này. Tuy nhiên, có một số điểm tôi muốn quý vị biết đến.

Thứ nhất, cá nhân tôi đã chấp thuận quyết định xin lệnh khám nhà trong vấn đề này.

Thứ nhì, Bộ Tư Pháp không hề xem nhẹ một quyết định như vậy. Khi mà có thể, thì thủ tục tiêu chuẩn là tìm kiếm giải pháp ít gây phiền toái hơn thay cho chuyện xét nhà và thu hẹp phạm vi bất kỳ cuộc khám xét nào được thực hiện.

Thứ ba, cho tôi nói đến các cuộc tấn công vô căn cứ mới đây vào chức nghiệp của FBI và các nhân viên cùng công tố viên của Bộ Tư pháp. Tôi sẽ không im lặng nhìn sự chính trực của họ bị tấn công một cách thiếu công bằng.

Các nhân viên nam nữ của FBI và Bộ Tư pháp là những công chức tận tụy, ái quốc.

Mỗi một ngày, họ đang bảo vệ người dân trước các tội phạm, khủng bố và các mối đe dọa vào sự an toàn của người dân, đồng thời bảo vệ các quyền công dân của chúng ta. Họ làm như vậy trong sự hy sinh và rủi ro cá nhân to lớn của bản thân. Tôi rất vinh dự khi được làm việc chung với họ.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này. Thông tin thêm sẽ được cung cấp theo cách thích hợp và vào thời điểm thích hợp.

Cảm ơn quý vị!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây