Diễn văn mẫu của Tổng Bí thư

Đỗ Thành Nhân

11-2-2021

Xem ba bài Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc của đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, XII, XIII, cho thấy Đảng rất tài tình sáng suốt.

Tiêu biểu là đoạn văn đặc tả về các ủy viên trung ương được bầu, đều có câu “CÓ ĐỦ TIÊU CHUẨN VỀ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ VÀ ĐẠO ĐỨC” giống như các yêu cầu bài văn mẫu của học sinh phổ thông tả một nhân vật tiêu biểu nào đó.

Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng sẽ để lại di sản cho thế hệ sau là những bài “diễn văn mẫu”, giúp cho những người nghiên cứu viết chương trình “diễn văn thời đại 4.0”, điều này tiết kiệm tiền thuế của nhân dân rất nhiều.

Nói thêm, ông Nguyễn Phú Trọng là Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn, cho nên (phải thừa nhận là) những từ ngữ hay nhất, tốt nhất trong từ điển tiếng Việt đều sử dụng cho tất cả các Ủy viên Chấp hành Trung ương Đảng.

Mời các bạn xem đoạn văn mẫu của 3 bài diễn văn:

1. Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc ngày 19/1/2011:

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm những đồng chí tiêu biểu cho trên 3,6 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó”.

(Nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xi/dien-van-be-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xi-dang-cong-san-viet-nam-3422)

2. Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc ngày 28/1/2016:

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó”.

(Nguồn: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xii/dien-van-be-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xii-dang-cong-san-viet-nam-1595)

3. Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII, Tổng Bí thư – Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc ngày 01/2/2021:

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó”.

(Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/dien-van-be-mac-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tai-dai-hoi-xiii-cua-dang-876475.ldo)

***

Tất cả các ủy viên trung ương đều “có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó”.

Mặc dù trong nhiệm kỳ XII, có 3 ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên trung ương bị kỷ luật: Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Anh, Trần Quốc Cường, Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Chung, Triệu Tài Vinh, Lê Viết Chữ.

Thêm dấu ấn về ông: 1 câu văn mẫu, 3 nhiệm kỳ, 15 năm.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Các bác thử tìm hiểu Lời Chúc Tết (đọc lúc giao thừa) của TBT trong 3 năm, coi có thuộc văn mẫu không.
    Nếu có, Lịch Sử sẽ không buông tha đâu.

    • Thì trâu già nằm nhai lại đó, người ta hay chơi chữ để ví bọn trâu bò là ‘loài nhai lại’ đó thôi.

Comments are closed.