Một kịch bản mới cho Trường Sa?

Trương Nhân Tuấn

25-4-2020

Thấy học giả đỉnh cao bàn tới bàn lui về hiệu lực công hàm 1958. Để ý, tất cả đều bàn luận chung quanh nội dung 12 hải lý và không ai nói về chủ quyền. Vì sao vậy?

HS đã mất vào năm 1974 thì làm gì chính phủ MTGPMN “kế thừa” lãnh thổ này được? Người ta đâu thể kế thừa cái đã “mất”?

Trong khi ở Trường Sa, những ngày này các năm trước CSVN thường rùm beng ca ngợi “giải phóng Trường Sa”. Tiện dịp ca ngợi thiên tài binh bị Võ Nguyên Giáp. Chủ trương “giải phóng Trường Sa” trước hết là của ông Giáp. Tàu bè từ miền Bắc vô đánh chiếm TS, “tiên hạ thủ vi cường”, vì sợ TQ chiếm trước.

Không biết “giặc” ở Trường Sa là ai? Hai chữ “giải phóng” đâu thể đơn giản sử dụng như vậy?

Nếu tranh chấp VN-TQ được phân xử bằng một tòa án, thì chiến lược “giải phóng Trường Sa” của ông Giáp trở thành khúc xương chó chặn ngang cuống họng “thằng” lịch sử.

Lịch sử thật sự là dấu chấm hỏi (?). Số phận những người lính VNCH trấn thủ ở Trường Sa bây giờ ra sao? Theo tôi, 99,99% các chiến sĩ ở đây đều bị giết từ tháng ba năm 1975.

Cái chết của những người lính trấn giữ Trường Sa có khác với cái chết của các chiến binh hy sinh trong cuộc chiến chống TQ ở Hoàng Sa hay không?

Bây giờ há miệng là mắc quai.

VN hiện nay có khuynh hướng “bỏ” HS và TS cho TQ. Học giả đỉnh cao và báo chí hải ngoại được định hướng viết theo chiều gió. Không bỏ là không được.

“Nói ngược” với “bên thua cuộc” thì dễ dàng, nói sao nó cũng phải nghe (không nghe đánh chết mẹ). “Nói ngược” với kẻ mạnh, với “ân nhân” TQ là không dễ (nó đánh cho sặc máu mũi…).

Học giả đỉnh cao vịn đủ thứ lý do ông để làm giảm bớt hiệu lực công hàm 1958.

Có một điều rõ rệt (mà không ai thấy), là từ 1949 đến những năm thuộc thập niên 70. Từ cây súng, viên đạn, hột gạo, cục lương khô, cái áo, cái quần… tất cả đều đến từ TQ. Nếu không có sự trợ giúp tận lực của TQ thì làm gì quân ông Hồ thắng được Pháp năm 1954 trận Điện Biên Phủ?

Tới bây giờ còn chưa chế tạo được cây đinh. Năm 1954 không lẽ đánh Pháp bằng răng, bằng tầm vông vạc nhọn?

Vì vậy “bối cảnh” ký công hàm 1958 là VNDCCH từ a tới z phụ thuộc vào TQ. Làm gì có tình “đồng chí xã hội chủ nghĩa anh em” ở đây?

Sự việc rành rành, công hàm 1958 không có hiệu lực, đơn giản vì người (hay bên) ký nhận không tự chủ. Cái gọi là “quốc gia” VNDCCH mà các học giả đỉnh cao hãnh diện, không phải là “quốc gia độc lập có chủ quyền”. Chính phủ VNDCCH thực tế chỉ là “cánh tay nối dài” của Mao Trạch Đông mà thôi.

Nếu nhìn nhận sự thật như vậy, như nội dung bài tôi viết hôm qua “chiến lược phòng thủ trong hồ sơ kiện của VN”, VNDCCH không có tư cách “pháp nhân” quốc tế.

Một thực thể chính trị phụ thuộc vào ngoại bang, không tự chủ từ kinh tế cho tới quốc phòng, ngoại giao… thì mọi hành vi của thực thể này đơn thuần không có hiệu lực trước luật lệ quốc tế.

Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng đơn giản bị hóa giải.

Dĩ nhiên ngoại trừ học giả đỉnh cao viết sử phịa, VNDCCH là “quốc gia độc lập có chủ quyền”. Dĩ nhiên lúc đó công hàm 1958 cũng như tất cả các bằng chứng khác VNDCCH nhìn nhận chủ quyền HS và TS thuộc TQ. Tất cả sẽ được soi rọi dưới ánh sáng của công pháp quốc tế.

Học giả đỉnh cao đặt sĩ diện của đảng CSVN lên cao hơn chủ quyền lãnh thổ. Họ muốn đảng CSVN “vinh quang”, có công “đánh Pháp đuổi Mỹ diệt Ngụy”, chớ không thể là “tay sai” cho TQ, kiểu “đánh Mỹ là đánh cho LX, cho TQ”.

Ở trên có nói. Bây giờ họ chỉ tập trung bàn luận vào hiệu lực 12 hải lý mà không đề cập tới chủ quyền.

Nhiều dấu hiệu cho thấy đảng CSVN sẽ bỏ TS cho TQ.

Có thể hai đảng CS, VN và TQ, sẽ ngồi lại viết một kịch bản Trường Sa, sao cho “thuyết phục”, trước 90 triệu dân và cộng đồng quốc tế. Vụ Gạc Ma 1988 không thể loại trừ là một “kịch bản” viết bằng máu để CSVN nhượng lãnh thổ một cách “hợp lý” cho TQ.

Chỉ cần các đảo HS và TS có hiệu lực 12 hải lý thì tầm quan trọng (về kinh tế) của các đảo này không còn nữa. Kịch bản có thể sẽ được các diễn viên trình diễn trong những ngày tới.

Theo tôi, coi chừng VN cầm dao hai lưỡi. TQ sử dụng mọi thủ thuật từ năm 1909 tới nay để chiếm đoạt HS và TS. Vì sao? Vì kinh tế và an ninh quốc phòng. Họ không bao giờ chấp nhận HS và TS chỉ có hiệu lực 12 hải lý.

Nếu các đảo này chỉ có hiệu lực biển 12 hải lý thì giá trị của các đảo là để “chim ỉa”, như ý kiến của ông Hồ.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

 1. About that faraway heroic Spring 1979 on the Northerrn sino-vietnamese Boundary
  ***************************

  https://www.youtube.com/watch?v=6HpATJ-bxZs
  Nhìn toàn cảnh 40 năm Chiến tranh biên giới Việt-Trung

  It seems that the war film
  About the Invasion War 1979 is unfolding in my memory
  The people soldiers are combatting
  And fighting against the chinese barbare invaders
  A long time ago in this old movie..
  A challenging roads towards the North
  The flames of war and the echoes of canons are kindled
  A heroic month of February 1979, Beloved Motherland and Fatherland
  Your best warriors will meet You soon, Mother Vietnam !
  The Northerrn sino-vietnamese Boundary trembles from grieveous wounds
  With the warmth of our patriotic Soldiers’ soul
  We’ll warm Her, Mother Vietnam ! .. ..

  And all about that faraway heroic Spring 1979
  On the Northerrn sino-vietnamese Boundary
  We saw in a dream from a cruel reality
  Dawn came and the World smiled
  The light rains on the village
  The  Peach blossoms that blossomed
  And our young villagers, women and men
  Were going into the battlefields against the chinese pirates
  A daring battle in the sino-vietnamese Boundary’s land
  Let them keep the Motherland’s Love and the Fatherland’s Faith
  So that more of them come back Home alive
  Our enlisted Volunteers – young villagers, women and men .. ..
  They will come back Home in the End of that Heroic Spring 1979
  Đặng TiểuBình (Deng Xiaoping) had to retrieved his troops unconditionally
  In front of the best patriotic Soldiers and heroic Warriors
  Trần HưngĐạo’s and Nguyễn Huệ’s descendants
  And the doors of the family home will open again
  We always remember the light of those bygone years,
  Because we do believe in our beloved Motherland and dear Fatherland
  Our lovely Homeland, Vietnam !

  MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  • Bây giờ hoàn toàn không, nhưng không thời nào hơn thời thời “VNDCCH” – ĐCSVN tin tuyệt đối vào cái thuyết “thế giới đại đồng”. Sáp nhập vào Trung Cộng đã từng là mục tiêu của các lợn.

 2. Chân thành đa tạ Tác giả Trương Nhân Tuấn một bài bình luận sắc sảo tuyệt vời !!!
  – NHV

  Do please tell me that, WHY ? – Dites-moi s’il vous plaît ! POURQUOI ? – Sagen Sie mir das bitte ! WARUM ? – Пожалуйста, скажи мне, что ! ПОЧЕМУ ? – Làm ơn nói cho tôi biết !
  *******************************************

  A lot of Walt Whitman and a lot of Nguyễn Huệ
  That’s how the Vietnamese Youth should look
  The Young Generation I’m waiting for Today in a New Vietnam
  A lot of Intellect and Wisdom, a lot of Patriotism and Heroism
  Now and there, everywhere in my Motherland and Fatherland
  Of course, yes, that would be great !

  A bit of Frost, but a lot of Nguyễn
  A bit of Dickinson, but a lot of Trần
  A bit of Edison, but a lot of Võ
  A bit of Hemingway, but a lot of Lê

  If only I knew where She lives and what She’s called !
  Do please tell me that
  If only I knew where He lives and what He’s called !
  Do please tell me that

  You will ask me : WHY ?
  My only simple answer :
  The Paracels Islands and the Spratleys Islands
  In the Time of Pandemic by CoroChina

  *

  Un peu de Victor Hugo mais beaucoup de Nguyễn Huệ
  Voilà à quoi devraient ressembler les Jeunes Vietnamiens
  La Jeune Génération que j’attends aujourd’hui dans un Nouveau Vietnam
  Beaucoup d’Intellect et de Sagesse, beaucoup de Patriotisme et d’Héroïsme
  Maintenant et là-bas, partout dans ma patrie et mon pays natal
  Bien sûr, oui, ce serait génial !

  Un peu de Bonaparte, mais beaucoup de Nguyễn
  Un peu de Marie et Pierre Curie, mais beaucoup de Trần
  Un peu de Descartes, mais beaucoup de Võ
  Un peu de Pasteur, mais beaucoup de Lê

  Si seulement je savais où elle habite et comment elle s’appelle!
  Dites-moi s’il vous plaît
  Si seulement je savais où il habite et ce qu’il a appelé!
  Dites-moi s’il vous plaît

  Vous me demanderez : POURQUOI ?
  Ma seule réponse simple :
  Les îles Paracels et les îles Spratleys
  Au Temps de la Pandémie par CoroChina

  *

  A bit of William Shakespeare but a lot of Lê Lợi
  That’s how the Vietnamese Youth should look
  The Young Generation I’m waiting for Today in a New Vietnam
  A lot of Intellect and Wisdom, a lot of Patriotism and Heroism
  Now and there, everywhere in my Motherland and Fatherland
  Of course, yes, that would be great !

  A bit of Nelson, but a lot of Nguyễn
  A bit of Newton, but a lot of Trần
  A bit of Fleming, but a lot of Võ
  A bit of Orwell, but a lot of Lê

  If only I knew where She lives and what She’s called !
  Do please tell me that
  If only I knew where He lives and what He’s called !
  Do please tell me that

  You will ask me : WHY ?
  My only simple answer :
  The Paracels Islands and the Spratleys Islands
  In the Time of Pandemic by CoroChina

  *

  Viel Schiller und viel Nguyễn Huệ
  So sollte die vietnamesische Jugend aussehen
  Die junge Generation, auf die ich heute in einem neuen Vietnam warte
  Viel Intellekt und Weisheit, viel Patriotismus und Heldentum
  Ab und zu überall in meinem Mutterland und Vaterland
  Natürlich, ja, das wäre toll!

  Ein bisschen Adenauer, aber viel Nguyễn
  Ein bisschen Heisenberg, aber viel Trần
  Ein bisschen Koch, aber viel Võ
  Ein bisschen Böll, aber viel Lê

  Wenn ich nur wüsste, wo sie lebt und wie sie heißt!
  Sagen Sie mir das bitte
  Wenn ich nur wüsste, wo er lebt und wie er heißt!
  Sagen Sie mir das bitte

  Du wirst mich fragen : WARUM ?
  Meine einzige einfache Antwort :
  Die Paracels-Inseln und die Spratleys-Inseln
  In der Zeit der Pandemie von CoroChina

  *

  Немного Пушкина, но много Нгуен Хюэ
  Так должна выглядеть вьетнамская молодежь
  Молодое поколение, которого я жду сегодня в новом Вьетнаме
  Много интеллекта и мудрости, много патриотизма и героизма
  Сейчас и там, везде на моей Родине и Отечестве
  Конечно, да, это было бы здорово!

  Немного Толстого, но много Нгуена
  Немного о Сахарове, но много о Тране
  Немного Менделеева, но много Ву
  Немного о Ломоносове, но много о Ле

  Если бы я только знал, где она живет и как она называется!
  Пожалуйста, скажи мне, что
  Если бы я только знал, где Он живет и как Он называется!
  Пожалуйста, скажи мне, что

  Вы спросите меня : ПОЧЕМУ ?
  Мой единственный простой ответ :
  Парацельские острова и острова Спратлис
  Во время пандемии CoroChina

  *

  Rất nhiều Walt Whitman và rất nhiều Nguyễn Huệ
  Đấy là phong cách mà Giới trẻ Việt Nam ngày nay cần có
  Thế hệ Trẻ tôi đang chờ đang đợi Hôm nay nơi một Việt Nam Mới
  Rất nhiều Trí tuệ và Minh triết, rất nhiều Tình yêu Nước và Khí phách Anh hùng
  Bây giờ và nơi đấy, khắp mọi nơi trên Quê Mẹ và Quê Cha tôi
  Tất nhiên, vâng, điều đó sẽ rất tuyệt vời !

  Một chút Frost, nhưng rất nhiều Nguyễn
  Một chút Dickinson, nhưng rất nhiều Trần
  Một chút Edison, nhưng rất nhiều Võ
  Một chút của Hemingway, nhưng rất nhiều Lê

  Giá như tôi biết cô ấy sống ở đâu và cô ấy mang tên gì ?
  Xin làm ơn nói cho tôi biết nhé !
  Giá như tôi biết cậu ấy sống ở đâu và cậu ấy mang tên gì ?
  Xin làm ơn nói cho tôi biết nhé !

  Bạn sẽ hỏi tôi : TẠI SAO ?
  Câu trả lời đơn giản duy nhất của tôi :
  Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa
  Trong Thời Đại dịch gây ra bởi siêu vi CoroChina

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 3. “Có một điều rõ rệt (mà không ai thấy), là từ 1949 đến những năm thuộc thập niên 70. Từ cây súng, viên đạn, hột gạo, cục lương khô, cái áo, cái quần… tất cả đều đến từ TQ. Nếu không có sự trợ giúp tận lực của TQ thì làm gì quân ông Hồ thắng được Pháp năm 1954 trận Điện Biên Phủ?”

  • Không có nhà nước Trung cộng do Mao Trạch Đông thành lập từ 1-10-1949 (sau khi Quốc Gia Việt Nam thành lập từ 5-6-1948), chẳng bao giờ có cơ hội cho hồ chí minh đi làm Trần Ích tắc mãi quốc cầu vinh, chẳng bao giờ có nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa aka VNDCCH con đẻ của Trung cộng, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, do Trung cộng chống lưng đỡ đầu Trần Ích Tắc hồ chí minh cắm cờ búa liềm lên Thăng Long, ly khai Quốc Gia VIệt Nam, dựng nên trên miền bắc, vùng lãnh thổ của Quốc Gia Việt Nam ở phía bắc vỹ tuyến 17

  • Năm 1789 Bắc Bình Vương NGuyễn Huệ lên ngôi Hoàng ĐẾ, bắc tiến, đánh trận Đống Đa, đuổi giặc Tàu, nhà Thanh, ra khỏi Thăng Long, khiến giặc Tàu phải chạy ngược về bắc, ra khỏi bờ cõi Việt Nam từ đấy

  • 165 năm sau trận Đống Đa, năm 1954 Trần ích tắc hồ chí minh, phiến quân cộng sản Mao-ít “lao động”, tự xưng “chính phủ kháng chiến”, dưới sự chỉ huy của giặc tàu nhà Mao, với súng đạn giặc Tàu trong tay, cơm gạo giặc tàu trong miệng, đánh phá Quốc Gia Việt Nam, đánh phá nền ĐỘc Lập THống Nhất của Việt Nam, đánh trận điện biên phủ 7-5-1954 mở đường cho giặc Tàu nhà Mao suôi nam tái nhập Việt Nam, sau khi giặc Tàu đã bị HOàng ĐẾ Quang TRung đánh đuổi ra khỏi VN từ 165 năm trước

  • Để gọi cho đúng, phải gọi trận điện biên phủ 7-5-1954 là trận đống đa ngược, trận đống đa ngược mở đường cho giặc Tàu tiến vào VN,

  • và tất nhiên, đánh trận đống đa ngược mở đường cho giặc tàu tiến vào VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, là phản bội Hoàng ĐẾ Quang TRung, là phản bội tổ quốc VN, là bán nước cầu vinh

 4. “Có một điều rõ rệt (mà không ai thấy), là từ 1949 đến những năm thuộc thập niên 70. Từ cây súng, viên đạn, hột gạo, cục lương khô, cái áo, cái quần… tất cả đều đến từ TQ. Nếu không có sự trợ giúp tận lực của TQ thì làm gì quân ông Hồ thắng được Pháp năm 1954 trận Điện Biên Phủ?”

  Năm 1789 Bắc Bình Vương NGuyễn Huệ lên ngôi Hoàng ĐẾ, bắc tiến, đánh trận Đống Đa, đuổi giặc Tàu, nhà Thanh, ra khỏi Thăng Long, khiến giặc Tàu phải chạy ngược về bắc, ra khỏi bờ cõi Việt Nam từ đấy

  165 năm sau trận Đống Đa, năm 1954 Trần ích tắc hồ chí minh, phiến quân cộng sản Mao-ít “lao động”, tự xưng “chính phủ kháng chiến”, dưới sự chỉ huy của giặc tàu nhà Mao, với súng đạn giặc Tàu trong tay, cơm gạo giặc tàu trong miệng, đánh phá Quốc Gia Việt Nam, đánh phá nền ĐỘc Lập THống Nhất của Việt Nam, đánh trận điện biên phủ 7-5-1954 mở đường cho giặc Tàu nhà Mao suôi nam tái nhập Việt Nam, sau khi giặc Tàu đã bị HOàng ĐẾ Quang TRung đánh đuổi ra khỏi VN từ 165 năm trước

  Để gọi cho đúng, phải gọi trận điện biên phủ 7-5-1954 là trận đống đa ngược, trận đống đa ngược mở đường cho giặc Tàu tiến vào VN,

  và tất nhiên, đánh trận đống đa ngược mở đường cho giặc tàu tiến vào VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, là phản bội Hoàng ĐẾ Quang TRung, là phản bội tổ quốc VN, là bán nước cầu vinh

 5. “Có một điều rõ rệt (mà không ai thấy), là từ 1949 đến những năm thuộc thập niên 70. Từ cây súng, viên đạn, hột gạo, cục lương khô, cái áo, cái quần… tất cả đều đến từ TQ. Nếu không có sự trợ giúp tận lực của TQ thì làm gì quân ông Hồ thắng được Pháp năm 1954 trận Điện Biên Phủ?”

  Năm 1789 Bắc Bình Vương NGuyễn Huệ lên ngôi Hoàng ĐẾ, bắc tiến, đánh trận Đống Đa, đuổi giặc Tàu nhà Thanh ra khỏi Thăng Long, khiến giặc Tàu phải chạy ngược về bắc, ra khỏi bờ cõi Việt Nam từ đấy

  165 năm sau trận Đống Đa, năm 1954 Trần ích tắc hồ chí minh, phiến quân cộng sản Mao-ít “lao động”, tự
  xưng “chính phủ kháng chiến”, dưới sự chỉ huy của giặc tàu nhà Mao, với súng đạn giặc Tàu trong tay, cơm gạo giặc tàu trong miệng, đánh phá Quốc Gia Việt Nam, đánh phá nền ĐỘc Lập THống Nhất của Việt Nam, đánh trận điện biên phủ 7-5-1954 mở đường cho giặc Tàu, nhà Mao, suôi nam tái nhập Việt Nam, sau khi giặc Tàu đã bị HOàng ĐẾ Quang TRung, người Việt Nam, đuổi ra khỏi VN từ 165 năm trước

  Để gọi cho đúng, phải gọi trận điện biên phủ 7-5-1954 là trận đống đa ngược, trận đống đa ngược mở đường cho giặc Tàu tiến vào VN, và tất nhiên, tiếp tay giặc Tàu, mở đường cho giặc tàu tiến vào VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, là hành động tội phạm phản quốc, bán nước

 6. Ông Trương Nhân Tuấn nếu thấy tự mình hơn người thì nên tôn trọng và biết cách ứng xử với người hiểu biết kém mình và chớ chê bai người khác kiểu: „Học giả đỉnh cao“, nếu như không muốn dư luận đạp lại gọi Ông là: Hán Nô!

 7. Ngư dân Việt là tấm bia cho bọn Tàu tập võ trên biển, trên đất liền thì dân Tàu làm cha dân Việt, lũ khốn bộ chính trị câm họng làm ngơ, chắc chắn là thương vụ đã kết thúc chờ ngày công bố và tháo chạy sang Tàu. Bài rất chí lý.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây