Hướng dẫn bảo mật kỹ thuật số thực hành phiên bản tiếng Việt

Người Bảo vệ Nhân quyền

28-5-2018

Một phiên bản tiếng Việt của cẩm nang Bảo mật Kỹ thuật số Thực hành hiện đã đăng tải và có thể tải xuống từ website practicaldigitalprotection.com. Những gì người đọc thấy trong cẩm nang hướng dẫn này là những biện pháp giúp cho nhiều người được tự do đi lại thay vì bị giam giữ trong lao tù.

Những giải pháp an toàn mạng này không phải là lý thuyết và không quá chú trọng đến những giải pháp kỹ thuật phức tạp, mà là những hành vi cơ bản đã được kiểm nghiệm trong những môi trường hoạt động thù địch như Việt Nam và Trung Quốc.

Cuốn cẩm nang hướng dẫn này được dịch từ phiên bản tiếng Anh (cũng có sẵn trên trang web) và phiên bản tiếng Trung đã được địa phương hoá. Phiên bản tiếngThổ Nhĩ Kỳ sắp được ra mắt. Tài liệu này được dịch ra tiếng Việt vì bốn lý do sau:

Lý do thứ nhất: hầu hết tài liệu hướng dẫn về bảo mật kỹ thuật số không được địa phương hoá với tình hình thực tế ở Việt Nam.

Lý do thứ hai: hầu hết các tài liệu tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, mặc dù những giải pháp này quan trọng trong một số khía cạnh, việc quan trọng hơn là những thay đổi hành vi cơ bản trong cách người hoạt động sử dụng điện thoại và máy tính.

Lý do thứ ba: những giải pháp dựa trên hành vi này được phát triển không chỉ bởi những người thành thạo kỹ thuật mà từng có trải nghiệm bị cảnh sát thẩm vấn và máy tính và điện thoại của họ từng bị cảnh sát có nghiệp vụ giải phẫu để tìm tài liệu.

Lý do thứ tư: hầu hết các tài liệu được dựa trên đào tạo do giáo viên hướng dẫn, hạn chế khả năng truyền bá kiến ​​thức. Cẩm nang hướng dẫn này nhằm mục đích tự học, và được thiết kế với ý tưởng này, với những lời giải thích sâu rộng, những câu chuyện ngắn về cuộc sống thực như thế nào, và với các công cụ sư phạm để cho những người không có nhiều kỹ năng về công nghệ thông tin có thể dễ dàng áp dụng kiến thức.

Cẩm nang hướng dẫn này được thực hiện bởi sự hợp tác của nhiều nhà báo, luật sư, người làm trong tổ chức phi chính phủ và nhiều nhà bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc, Việt Nam và các môi trường thù địch khác, và là kết quả dựa trên sự kết hợp các kỹ năng kỹ thuật, kinh nghiệm đối phó với cảnh sát, và đóng góp từ những người thụ hưởng thực tế về những gì họ muốn và cần.

Hướng dẫn sử dụng có hai phiên bản, một cho máy tính MAC và iPhone, và một cho các máy tính Windows / PC và điện thoại Android. Ngoài ra, một tài liệu nhỏ gọn hơn với tựa đề “Giới thiệu: Bảo mật Kỹ thuật số dựa trên hành vi trình bày tổng quan về hành vi chính để tăng cường bảo mật.

Nếu bạn là nhà báo, nhà ngoại giao, nhà phân tích hoặc học thuật, chúng tôi khuyên bạn nên đọc tài liệu giới thiệu để hiểu rõ hơn về thực tế mà những người làm việc như nhà báo, luật sư, tổ chức phi chính phủ hoặc người hoạt động nhân quyền đang phải đối mặt trong những môi trường đó.

Hãy truy cập practicadigitalprotection.com để biết thêm.

Bình Luận từ Facebook