Trang chủ Tags Nhân văn Giai phẩm

Tag: Nhân văn Giai phẩm

Bày mẹo cho các văn nghệ sĩ

Nguyễn Đình Cống 10-12-2017 Qui định số 102-QĐ/TW của ĐCSVN tăng cường kỷ luật, khai trừ các đảng viên (ĐV) có các vi phạm khác nhau....