Trang chủ Tags Nguyễn Khả Thành

Tag: Nguyễn Khả Thành

Ngày 31/7/2020 và điều 25 Hiến pháp

Nguyễn Khả Thành 1-8-2020 Biểu tình là quyền của công dân được quy định tại điều 25 Hiến Pháp. Thông tư 09/2005 của Bộ Công an...