Trang chủ Tags Hội nghị Trung ương 11

Tag: Hội nghị Trung ương 11

Tượng sáp vô hồn

Lê Dũng 14-10-2019 Trong phát biểu bế mạc Trung ương 11 có nhiều vấn đề, trong đó có vấn để “lấy lại và củng cố niềm...

Triển vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo sau Hội nghị trung ương 11

Nguyễn Ngọc Chu 13-10-2019 Hội nghị Trung ương 11 đã kết thúc vào chiều ngày 12/10/2019. Điều mà người dân mong chờ nhất không phải là...

Xin kêu gọi các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN

Nguyễn Đình Cống 9-10-2019 Kính thưa các vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, Các vị đang họp Hội nghị 11 để bàn nhiều việc...

Thư ngỏ của GS Tương Lai gửi Hội nghị Trung ương 11, khóa XII

7-10-2019 Kính gửi HỘI NGHỊ lần thứ 11 BCHTƯ khoá XII Tôi là Tương Lai, đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam, vào Đảng ngày 6.1.1959...