Trang chủ Tags Giai cấp công nhân

Tag: Giai cấp công nhân

Lương và ‘đội tiên phong của giai cấp công nhân’

Blog VOA Trân Văn 27-8-2022 Chuyện “đội tiên phong của giai cấp công nhân” chọn con đường biến công nhân thành hàng hóa để... “xuất khẩu”, xác...

Giai cấp công nhân

Đỗ Thành Nhân 7-10-2021 Thống kê một số từ chỉ các thành phần xã hội trong Hiến pháp năm 2013: “công nhân” lặp 5 lần, “nông...

Công nhân: Vẫn là mặt hàng mang đi bán sỉ!

Blog VOA Trân Văn 28-2-2019 Cuộc khảo sát mới nhất về công nhân - giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là đảng...

Có hay không giai cấp lãnh đạo?

Nguyễn Đình Cống 29-9-2018 Khái niệm Giai cấp công nhân (GCCN) là giai cấp lãnh đạo cách mạng thuộc về Chủ nghĩa Mác Lê nin (CNML)....

Nhân 1-5, nghĩ về cái gọi là Giai cấp Công nhân (vô sản) Việt...

Nguyễn Khắc Mai 2-5-2018 Nhân ngày “Quốc tế Lao động” này (1-5-2018), tôi cũng được nghỉ như mọi người, bèn gạt qua bên việc đọc sách,...