Trang chủ Tags Đinh Hồ Tiên Sa

Tag: Đinh Hồ Tiên Sa

“Đạo đức và lối sống” của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

Đinh Hồ Tiên Sa 23-6-2019 Tiếp theo kỳ 1 — kỳ 2 —  kỳ 3 và kỳ 4 Chỉ có thủ thướng, chủ tịch UBND các tỉnh...

“Đạo đức và lối sống” của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

Đinh Hồ Tiên Sa 19-6-2019 Tiếp theo kỳ 1 — kỳ 2 và kỳ 3 Trở lại câu chuyện ồn ào mới đây về hai dự án:...

“Đạo đức và lối sống” của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

Đinh Hồ Tiên Sa 18-6-2019 Tiếp theo kỳ 1 và kỳ 2 Mô hình nhà nước Cộng sản Việt Nam copy của Xô-viết ban cho bí thư...

“Đạo đức và lối sống” của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

Đinh Hồ Tiên Sa 15-6-2019 Tiếp theo kỳ 1 Hơn 20 tháng nắm vị trí lãnh đạo cao nhất, quyền lực nhất của thành phố biển Đà...

“Đạo đức và lối sống” của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

Đinh Hồ Tiên Sa 15-6-2019 Trương Quang Nghĩa sinh ở Hải Phòng, trong một gia đình đông anh chị em. Trương Quang Nghĩa là con thứ...