Cái chết của Cục trưởng cục Đường sắt VN và sợi dây cột chó…

Lưu Trọng Văn

23-10-2021

Tôi không quên được ông Nguyễn Xuân Hữu khi gặp ông bên suối Trà Nô, căn cứ của Khu uỷ Khu Năm thời chiến tranh. Ông cao lớn rậm râu sống chết với Dân suốt hai cuộc kháng chiến ác liệt tại khu Năm, được Dân thương gọi là thằng Bảy Râu.

Đáng tiếc một tài năng

Phan Ngọc Minh

22-10-2021

Ông Nguyễn Quang Tuấn là một tài năng y học. Ông đã từng đi tu nghiệp chương trình tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp.

Manh mối có thể từ ai?

Lưu Trọng Văn

22-10-2021

“Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải cho thấy: Dự án chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư ngoài trách nhiệm chính thuộc phía Tổng thầu thì chủ đầu tư (Bộ GTVT), Ban Quản lý dự án đường sắt chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành Dự án; Tư vấn thiết kế bước lập dự án chịu trách nhiệm về chất lượng lập dự án đầu tư; Chủ đầu tư của phần giải phóng mặt bằng (UBND TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng; Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thi công, quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành xây dựng”.

Ai cho quan làm người lương thiện?

Dương Quốc Chính

21-10-2021

Trường hợp anh Nguyễn Quang Tuấn giám đốc BV Bạch Mai bị bắt khá giống trường hợp anh Đinh La Thăng. Tức là có sai phạm nhưng vẫn được lên chức to hơn rồi bị bắt ở vị trí to hơn đó. Ở vị trí đương nhiệm thậm chí các anh còn muốn lập công chuộc tội.

Hai bản tin trong ngày

Lê Huyền Ái Mỹ

21-10-2021

Ảnh: VNN

Hôm nay đọc 2 bản tin: Bản tin sáng về Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch, bản tin chiều về giáo sư, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố.

Đổi tên để làm gì?

Nguyễn Đình Cống

4-10-2021

Ngày 10/9/2021, Bộ Chính trị ĐCSVN thống nhất tên gọi “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Đó là việc đổi tên bằng cách thêm vào từ tiêu cực.

Một vài người cho rằng, thêm như thế có ý nghĩa rất quan trọng, để tăng cường việc nọ, chống lại việc kia, nhằm củng cố sức mạnh của Đảng, nhưng một số khác lại cho rằng, ngoài việc “vẽ rắn thêm chân” thì còn có mưu đồ gì đây, vì những điều được viết ra chỉ dùng để che đậy bản chất được giấu kín. Mưu gì thì chỉ có người đề ra biết rõ và không thể che giấu các vị Thần ở trên đầu. Người ngoài chỉ có thể đoán dựa trên các biểu hiện.

Theo Từ điển, tiêu cực có vài nghĩa. Ở đây là: “Ý nghĩ, việc làm có tác dụng không tốt, làm trở ngại đến sự phát triển của xã hội”. (Các nghĩa còn lại là: Không lành mạnh, không tích cực và có ý phủ định).

Theo giải thích của Bộ Chính trị thì: “Phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Giải thích này làm hé lộ một ngầm ý và phơi bày một ngụy biện. Ngầm ý rằng “Tiêu cực chủ yếu là suy thoái về tư tưởng chính trị”. Ngụy biện ở chỗ ghép suy thoái đạo đức, lối sống vào cùng một bản chất với diễn biến tư tưởng chính trị.

Xin kể ra những biểu hiện được Đảng cho là suy thoái về tư tưởng chính trị.

Đó là “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”, cho rằng Chủ nghĩa cộng sản và Chủ nghĩa xã hội theo đường lối cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng Chủ nghĩa Mác Lê đã sai từ gốc, với những điều sau đây: Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội, công nhân là giai cấp lãnh đạo có nghĩa vụ chôn vùi chủ nghĩa tư bản, bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, phải làm cách mạng vô sản để bảo đảm sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, phải thiết lập chuyên chính vô sản.

Đó là việc phát hiện và lên án sự mất dân chủ trong Đảng và trong xã hội, chống lại sự tuyên truyền dối trá, chống lại sự đàn áp của công an trị, là vạch ra những vi phạm nhân quyền và dẫm đạp lên công lý, là phê phán sự tổ chức một Nhà nước nặng nề, kém hiệu quả, nhiều lãng phí gồm ba tầng (Đảng, Chính quyền, Mặt trận), là vạch ra bản chất của một Quốc hội không thực sự đại diện cho tinh hoa, cho trí tuệ của nhân dân, là phản đối định nghĩa của Lê Nin về Nhà nước, cho rằng “Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác”, là yêu cầu thiết chế Tam quyền phân lập, điều mà ĐCS kiên quyết chống lại.

Đó là những bất đồng và phản biện trong đường lối theo sát và lệ thuộc Trung Cộng v.v và v.v…

Thử hỏi, những điều vừa kể có phải là “Ý nghĩ, việc làm có tác dụng không tốt, làm trở ngại đến sự phát triển của xã hội”. Xin trả lời là không phải, hoàn toàn không phải. Không những không làm trở ngại đến sự phát triển xã hội mà thực chất chỉ là bất đồng quan điểm, bất đồng về chính trị đối với một số ít người lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là của Tổng Bí thư. Chẳng suy thoái gì cả, chẳng có gì là tiêu cực.

Trong bất đồng có phần là chống lại, nhưng không chống lại sự tiến bộ, không tổ chức lật đổ chế độ mà chống lại những thứ đang thối nát, đang kìm hãm sự phát triển của dân tộc, chống lại đặc quyền đặc lợi của thế lực thống trị.

Nếu vậy thì những thứ đó là tích cực theo nghĩa thông thường. Bộ Chính trị cho rằng, những điều trên đây là tiêu cực thì đó là sự quy kết quá sai lầm mà chỉ có họ mới ngang nhiên làm như vậy, bất chấp đạo lý.

Như thế, phải chăng Ban Chỉ đạo được giao thêm nhiệm vụ phòng chống tiêu cực là nhằm bảo vệ những thứ đã lỗi thời, phản lại tiến bộ xã hội, nhằm duy trì và phát triển chế độ độc quyền toàn trị của những nhóm lợi ích nấp, dưới danh nghĩa Đảng lãnh đạo.

Xin kể ra những biểu hiện suy thoái về đạo đức và lối sống.

Đó là tham quyền và hưởng lạc, là thói xu nịnh đội trên đạp dưới, là kết bè kéo cánh, là tạo nên những nhóm lợi ích, không quan tâm đến quyền lợi của người dân, của đất nước.

Đó là thói không trung thực trong kê khai, báo cáo, là chạy theo thành tích dỏm, là khoa trương, lãng phí, là sống ích kỷ, là thói vô cảm trước những khó khăn và oan trái của dân, là thói kiêu ngạo, kể công, bắt người dân phục tùng và đời đời nhớ ơn.

Đó là tham nhũng, nhận hối lộ, bòn rút của công và của dân, lo vinh thân phì gia, v.v… và v.v…

Đem ghép suy thoái đạo đức với bất đồng về chính trị là một việc làm vô minh, có thể do nhận thức quá kém hoặc là thủ đoạn thâm độc.

Vì sao vậy? Vì thoái hóa đạo đức và bất đồng về chính trị là của hai loại người có phẩm chất hoàn toàn khác nhau, hai loại hành động có bản chất khác nhau. Sự thoái hóa đạo đức do độc quyền toàn trị gây ra, kết hợp với tham lam và độc ác của bọn người cơ hội, bọn chúng có phẩm chất thấp kém, nhưng có nhiều mưu mô thủ đoạn, lại liên kết với bọn tư bản đỏ, hoang dã, để tạo nên những nhóm lợi ích. Sự bất đồng về chính trị nhằm chống lại sự độc quyền đó, chống lại sự thoái hóa đó, là thể hiện trí tuệ kết hợp lòng dũng cảm của những con người thật sự yêu nước thương dân.

Với một thể chế Quang Minh Chính Đại thì cách đối xử với hai loại hành động trên cũng phải rất khác nhau. Đối với bọn thoái hóa đạo đức chủ yếu phải dùng kỷ luật và tòa án, còn với người bất đồng về chính trị và tư tưởng chủ yếu là đối thoại, tranh biện, tự do ngôn luận để làm rõ phải trái, đúng sai. Cách ghép bất đồng chính trị vào với thoái hóa đạo đức và tội tham nhũng phải chăng nhằm hình sự hóa việc đấu tranh tư tưởng, ngang nhiên xem những người bất đồng quan điểm là tội phạm.

Vậy đổi tên Ban chỉ đạo…, thêm vào việc phòng chống tiêu cực, công khai là nhằm tăng cường việc nọ, chống lại việc kia, nhưng phải chăng để thực hiện mưu đồ xiết chặt của chế độ độc tài toàn trị, khống chế tự do tư tưởng, ngăn cản tự do ngôn luận, bắt buộc mọi người chỉ được nghĩ theo, nói theo, làm theo ý muốn của một người. Nếu chống tiêu cực như vậy thì càng làm cho xã hội bế tắc và thoái hóa.

Hàng loạt tướng tá CSB bị phế truất: Cuộc thanh trừng chưa có điểm dừng

Blog VOA

Trần Đông A

3-10-2021

Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. (Ảnh Cảnh sát biển Việt Nam chụp từ màn hình Dân Việt)

Phải kể đúng tội trạng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB)! Ngoài chuyện làm đổ một đoạn phên dậu, còn có thể khép họ vào tội gì nữa, nếu không phải là tội phản quốc? Trong bao nhiêu năm trời, họ đã đồng lõa và bảo kê cho bọn “cát tặc”, tiếp tay cho Trung Quốc bồi đắp trên quy mô lớn các hòn đảo cưỡng chiếm từ Việt Nam?
Trách nhiệm thuộc về ai?

Một nỗi buồn và một câu hỏi?

Nguyễn Như Phong

3-10-2021

Trụ sở Bộ tư lện Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh trên mạng

Tôi thực sự choáng khi đọc danh sách những tướng lĩnh của Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển bị kỷ luật. Thực sự là tôi không hiểu tại sao lại có chuyện đáng buồn này?

“Lò” ông Trọng và những tên … cướp biển!

Thu Hà

2-10-2021

Lực lượng Cảnh Sát biển Việt Nam được thành lập năm 1998, ban đầu là Cục Cảnh Sát biển, trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân. Năm 2008, Cục Cảnh Sát biển (CSB) được chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 2013, Cục CSB đổi tên thành Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển, theo Nghị định số 96/2013 của Chính phủ.

Sống mà nhớ lấy!

Lê Huyền Ái Mỹ

2-10-2021

Chín ông tướng, nhiều ông đương chức, đủ mặt từ đảng ủy, chính ủy, tư lệnh, đủ cặp từ phó đến trưởng; người bị cách tất cả chức vụ trong đảng, kẻ bị khai trừ, khởi tố, bắt giam.

Một quyết định chưa từng có

Lưu Trọng Văn

1-10-2021

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Phong/VNE

Gần hết tướng lĩnh Bộ Tư lệnh CS Biển bị kỷ luật và bị đề nghị kỷ luật.

Test Covid-19 và Học thuyết sốc

Lê Ngọc Sơn

28-9-2021

Giá một bộ test nhanh ở Đức là khoảng 25.000 VNĐ (có nơi vài chục cent, tương đương khoảng 13.000-20.000VNĐ, tuỳ nơi). Ở ta giá 238.000 VNĐ.

Công an kiếm mấy tỷ đồng một tháng?

Hoàng Dũng

22-9-2021

Đại tá Phùng Anh Lê (bên trái). Ảnh trên mạng

Tối 21/9/2021, Cơ quan Điều tra Viện KSNDTC đã khám nhà và bắt Đại tá Công an Phùng Anh Lê với cáo buộc xâm phạm hoạt động tư pháp.

“Thiên tài” mùa dịch: Khó như làm sân bay mà anh bán sim cũng làm được!

Mạnh Quân

6-9-2021

Cách đây chừng hơn 10 năm, mình có đọc một cái kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc đầu tư, xây dựng mấy cái đường băng ở sân bay Nội Bài. Trong kết luận đó, nhớ rằng nó cũng nêu rõ có những chuyện thay đổi, làm không đúng thiết kế, thay đổi nguyên vật liệu… ảnh hưởng đến chất lượng đường băng.

Sân golf Phan Thiết: Đơn phản ánh và đề nghị ngày 02/01/2019 của ông Đinh Trung

Phan Bình Minh

30-8-2021

Từ đầu tháng 8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo “Đưa vụ sân golf Phan Thiết vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi”. Ngày đầu tuần chuẩn bị qua tháng 9, mặc dù bị cách ly – phong tỏa nghiêm ngặt vì Covid-19 theo Chỉ thị 16, nhiều người dân Bình Thuận, TP HCM chuyển nhau tin nhắn “Mật”: Sáng nay lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương về làm việc ở Phan Thiết,…

Thư của các phóng viên báo Công an TPHCM gửi các cấp lãnh đạo

26-8-2021

LGT: Chúng tôi nhận được bức thư này của một người yêu cầu không nêu tên, nhờ phổ biến nội dung bức thư của các phóng viên báo Công an TPHCM gửi các cấp lãnh đạo thành phố. Thư nói về những vụ bê bối bên trong tòa soạn báo CATP, cũng như nhắc tới Thượng tá Mai Văn Em, Phó Tổng biên tập, và Đại úy Nguyễn Thúy Hoa, Phó Ban Trị sự của tờ báo.

Đằng sau vụ Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý Thị trường, bị bắt giam…

Thu Hà

21-8-2021

Ngày 17-8-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt giam ông Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý trị trường (QLTT), thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Sân Golf Phan Thiết – Những người Cộng sản

Phan Bình Minh

20-8-2021

Những ngày khu vực phía Nam gồng mình chống dịch Covid-19, nhiều địa phương bị phong tỏa bởi Chỉ thị 16, có một người nguyên là Ủy viên Trung ương đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Bình Thuận đã chết trong lặng lẽ.

Con của Bí thư Thành ủy lên đường du học trong đại dịch Covid-19

Mai Hoa Kiếm

13-8-2021

Nhà nước Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tuyên truyền, bài xích “tư bản giãy chết”. Hệ thống tuyên giáo khổng lồ của đảng ngày đêm định hướng kiểu, “nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam”. Thế nhưng quan chức cao cấp của Đảng nói một đường, làm một nẻo.

Đại dịch “hút máu”, vaccine Tàu và nỗi đau dân Việt…

Thu Hà

6-8-2021

Mùa dịch Covid-19 năm 2020, dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, các bệnh viện Trung ương như Viện Tim, Bạch Mai … nâng khống vật tư, thuốc men, thiết bị y tế để móc túi bệnh nhân và xà xẻo tiền nhà nước.

Tám “sư đoàn” đảng viên bị kỷ luật trong 5 năm

Lý Trực Dũng

1-8-2021

Số liệu chính thức: Hơn 1.300 tổ chức Đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp bị kỷ luật trong 5 năm vừa qua.

Bài học Nguyễn Đức Chung cho tất cả quan chức VN

Lưu Trọng Văn

25-7-2021

Vũ Quang Minh từng là đại sứ VN tại Anh, và vừa kết thúc nhiệm kì đại sứ VN tại Campuchia. Gã rất quý trọng nhà ngoại giao này ở tư duy mở và tâm hồn nghệ sĩ cùng tính nhân văn cao. Vũ Quang Minh có lẽ là quan chức cấp cao của VN rất hiếm hoi hiện tại thường xuyên viết facebook dám công khai những suy nghĩ, công việc và thái độ rất thật của mình về thời cuộc và cuộc sống.

Trạng chết Chúa cũng băng hà!

Mai Bá Kiếm

15-7-2021

Ông Nguyễn Văn Lợi từ Bình Phước về làm bí thư Bình Dương, thì số phận của cựu bí thư Trần Văn Nam đã an bài. Có lẽ người vui nhất là ông Nguyễn Hồng Khanh – cựu bí thư thị xã Bến Cát!

Điện lại điên

Trần Mạnh Quân

4-7-2021

Liên tục mấy tháng nắng nóng gần đây, tiền điện mà người dân phải trả cho Tập đoàn điện lực Việt Nam tăng phi mã, tăng 300 – 400% so với trước. Mức tăng điên rồ như đòn chí mạng đánh thẳng vào mặt người dân và doanh nghiệp giữa lúc cả nước đang căng mình chống dịch.

Hồi kết của đại tá tình báo Nguyễn Duy Linh và Vũ “nhôm”

Thu Hà

1-7-2021

Vụ án đại tá Nguyễn Duy Linh, cựu Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, đương kim Cục trưởng Cục B05, Bộ Công an, can tội “nhận hối lộ”, sắp vào giai đoạn cuối. Viện Kiểm sát Tối cao đang hoàn tất cáo trạng truy tố, để tống đạt cho các bị can và chuyển sang toà án xét xử. Các bị can bị truy tố gồm:

Ai cho quan làm người lương thiện?

Dương Quốc Chính

26-6-2021

Vụ anh Cảm cựu giám đốc CDC Hà Nội được 500 anh em Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ đồng loạt xin giảm án với lý do anh là người tận tâm với công việc, chuyên môn tốt… cho thấy rằng anh Cảm chính là một nạn nhân của chế độ, đen thì nhập kho chứ đỏ thì có khi thành anh hùng lao động thời kỳ mắc dịch chứ chả đùa.

“Bao câm” Nguyễn Hòa Bình, chánh tòa “tối thui”

Lê Liêu Minh

21-6-2021

1. Bao Công

Bao Công, Bao Thanh Thiên (999-1062) là nhân vật có thật, thời nhà Tống ở Trung Quốc. Ông nổi tiếng vì sự chính trực, liêm khiết và tài xử án công chính được dân gian lưu truyền qua nhiều giai thoại. Truyền thuyết còn nâng ông lên thành một trong 7 vị Bắc Đẩu tinh quân, giáng trần, tên gọi là Văn Khúc Tinh Quân. Nhiều phim dã sử của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông đóng về Bao Công, nhiều đến nổi từ “Bao Công” ngày nay trở thành một “danh – động – tính từ” chỉ sự mong muốn công lý được thực thi.

Dê tế thần Nguyễn Duy Linh đã “vào lò” của ông Trọng

 Jackhammer Nguyễn

17-6-2021

Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng trưởng Tổng cục Tình báo, thuộc Bộ Công an, đã bị bắt chiều qua, báo chí “lề đảng” đồng loạt đưa tin.

Ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Thông

16-6-2021

Ủy ban Kiểm tra trung ương và tivi mậu dịch tối nay 16.6 đã lôi một lô xích xông tội lỗi sai phạm của đương sự Trần Văn Nam ra cho thiên hạ tỏ. Thằng cha Nam (cách dân kêu), đồng chí Nam (kiểu đảng gọi) là đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, xếp ngôi thứ theo hệ thống chính trị đang còn hiệu lực bây giờ thì là nhân vật số 1, bố già của tỉnh Bình Dương. Nam còn đang chức ủy viên trung ương đảng khóa 13 chứ không phải đùa.

Đại biểu “nhúng chàm” và Quốc hội khoá 15… bệnh tật

Phạm Vũ Hiệp

8-6-2021

Hôm qua, ngày 7/6/2021, báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin lạ lùng và rúng động cả nước, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương xin không tham gia Quốc hội khóa 15. Điều đó đồng nghĩa ông Nam đã trúng cử hôm cả nước đi bầu ngày 22/5/2021, nhưng nay không muốn làm đại biểu của dân ở Quốc hội nữa.