Sẽ ‘cảnh cáo’ cả Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng?

Blog VOA

Trân Văn

27-4-2022

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chình trị đang đảm nhận vai trò Thường trực Ban Bí thư đảng CSVN vừa công bố “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030”. Nguồn: Reuters

Tuy Bộ Chính trị không… thừa nhận nhưng cứ nhìn thực tế hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong những năm vừa qua, có thể  kết luận “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2020” thành công hay thảm bại.

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chình trị đang đảm nhận vai trò Thường trực Ban Bí thư đảng CSVN vừa công bố “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030”.

Chiến lược” này được quảng bá là nhằm gia tăng “kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín”, theo yêu cầu của Bộ Chính trị vì… “việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược ở một số nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt”.

Sau mười năm thực hiện “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2020” nhưng… “có nhiệm vụ, giải pháp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa toàn diện, đồng bộ, hiệu quả thấp”, Bộ Chính trị nhiệm kỳ này đề ra “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030” để… “không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Nói cách khác, vì “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2020” nhằm “nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát không hiệu quả nên Bộ Chính trị mới đề ra “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030”. Lần này Bộ Chính trị nói riêng và đảng CSVN nói chung có thành công trong “kiểm tra, giám sát” để ngăn chặn, phòng ngừa “suy thoái, vi phạm pháp luật” (1)?

Còn tám năm nữa mới đến 2030 nhưng ngay vào lúc này đã có thể xác định Bộ Chính trị vừa nói thiệt hay… nói chơi, “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030” thật sự là… “chiến lược” hay… quảng cáo?

***

Tuần trước, có năm viên tướng trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Tư lệnh, Chính ủy, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy) bị tống giam để điều tra về hành vi “tham ô tài sản” (2). Nếu tính cả hai viên tướng trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bị tống giam cách nay nửa năm (cùng là Thiếu tướng, cùng là Tư lệnh Vùng của lực lượng Cảnh sát biển) để điều tra về hành vi “nhận hối lộ” thì chỉ riêng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã có tới bảy viên tướng bị tống giam.

Đó cũng là lý do Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của BCH TƯ đảng CSVN đề nghị Ban Bí thư của BCH TƯ đảng xem xét, quyết định hình thức kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy (BTV ĐU) lực lượng Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Từ đề nghị vừa kể, Ban Bí thư đã quyết định “cảnh cáo” BTV ĐU lực lượng Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015 – 2020 vì:“buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả bí thư, phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh, phó tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” (3).

Cũng trong tháng này, từ đề nghị của UBKT, Ban Bí thư đã quyết định “cảnh cáo” BTV ĐU các nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025 ở Học viện Quân y (HVQY). Lý do chính khiến BTV ĐU hai nhiệm kỳ liên tục từ 2015 đến 2025 ở HVQY bị “cảnh cáo” cũng là… “buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số lãnh đạo chủ chốt (Giám đốc, Chính ủy, Phó Giám đốc,…) của học viện và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước” (4).

Sở dĩ BTV ĐU lực lượng Cảnh sát biển, BTV ĐU Học viện Quân y bị “cảnh cáo” vì theo “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2020” thì… “Cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý phải thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh không để dẫn đến vi phạm”. Nhìn một cách tổng quát, “cảnh cáo” các BTV ĐU vừa kể tuy… “đúng” song… “chưa đủ”!

Chưa đủ” bởi Quân ủy Trung ương (cách gọi tắt của Đảng ủy Quân sự Trung ương) – tổ chức đảng cấp trên, nơi trực tiếp sắp xếp nhân sự cho BTV ĐU của các quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn,… và kiểm tra, giám sát các BTV ĐU này – vẫn vô sự!

Nếu BTV ĐU lực lượng Cảnh sát biển, BTV ĐU Học viện Quân y bị “cảnh cáo” vì… buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước thì tại sao UBKT của BCH TƯ đảng không ngó ngàng gì đến trách nhiệm của Quân ủy Trung ương (QUTƯ)?

Ngoài BTV ĐU của lực lượng Cảnh sát biển, BTV của HVQY, nhiều tổ chức đảng được đặt dưới sự lãnh đạo cũng như giám sát, kiểm tra của QUTƯ cũng nát bét. Năm 2018, UBKT của BCH TƯ đảng từng đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật BTV ĐU quân chủng Phòng không – Không quân nhiệm kỳ 2010 -2015 (5), năm 2019, UBKT của BCH TƯ đảng từng đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật BTV ĐU quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 – 2010 (6) nhưng đến nay chưa thấy Ban Bí thư công bố quyết định kỷ luật!

Chẳng lẽ QUTƯ nơi “lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát” toàn bộ hoạt động của Bộ Quốc phòng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sai phạm liên tục trong một thời gian dài của hàng chục BTV ĐU và vài chục viên tướng từ Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Ủy viên QUTƯ, Tư lệnh, Phó Tư lệnh, Chính ủy, Phó Chính ủy của quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn, binh đoàn đến Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự một số địa phương, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị quân đội làm kinh tế?

Về mặt tổ chức, QUTƯ là BTV ĐU Bộ Quốc phòng, giống như BTV ĐU các bộ. Vì sao BTV ĐU Bộ Y tế bị “cảnh cáo” do “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để nhiều đơn vị thuộc quyền và cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng” (7) mà QUTƯ vẫn vô sự trong khi về tính chất, sai phạm của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng nghiêm trọng hơn, thiệt hại cả về uy tín lẫn tài sản (đất đai, tài sản phục vụ hoạt động quốc phòng) lớn hơn rất nhiều?

Có thể vì cần phải nắm chắc quân đội, công an để bảo vệ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng nên từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước đến Thủ tướng cùng tham gia QUTƯ (Tổng Bí thư là Bí thư QUTƯ, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng là Ủy viên) và Đảng ủy Công an Trung ương – ĐU CATƯ (Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng cùng là Ủy viên) nhưng lẽ nào vì Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng “ngồi cùng mâm” mà QUTƯ và ĐU CATƯ trở thành tổ chức đảng bất khả xâm phạm?

Phải chăng vì có Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng “ngồi cùng mâm” nên tại Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới có những hành động càn rỡ như đã thấy và tại hai bộ này mới xảy ra đủ thứ chuyện tày đình trong một thời gian dài như đã biết? Tại sao UBKT của BCH TƯ đảng không chịu… “nhìn” vào QUTƯ và ĐU CATƯ như đã “nhìn” vào BTV ĐU của các bộ khác. Trong hành xử đã bộc lộ rõ kiểu “bên trọng, bên khinh” như thế thì phải hiểu như thế nào về… “vô tư, khách quan” và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”?

***

Tuy Bộ Chính trị không… thừa nhận nhưng cứ nhìn thực tế hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong những năm vừa qua, có thể kết luận “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2020” thành công hay thảm bại.

Còn muốn biết hiệu quả “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030” thì cứ chờ xem sắp tới UBKT của BCH TƯ làm gì, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH TƯ đảng quyết định thế nào về QUTƯ.

QUTƯ vẫn vô sự để Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng không phải chịu trách nhiệm liên đới về hoạt động của QUTƯ thì… “Kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín. Việc miễn nhiệm, từ chức, trách nhiệm người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận đã để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách” trong “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030” vẫn chỉ là những tuyên bố cho… nhân dân đỡ… sốt ruột! Thế thôi!

Chú thích

(1) https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-yeu-cau-giam-sat-can-bo-khong-du-nang-luc-uy-tin-20220425161521810.htm

(2) https://thanhnien.vn/bat-tam-giam-5-tuong-linh-canh-sat-bien-viet-nam-post1449985.html

(3) https://tuoitre.vn/cach-het-chuc-vu-trong-dang-7-tuong-khai-tru-dang-2-tuong-canh-sat-bien-20211001190937844.htm

(4) https://www.vietnamplus.vn/thi-hanh-ky-luat-ban-thuong-vu-dang-uy-hoc-vien-quan-y-2-nhiem-ky/782057.vnp

(5) https://ubkttw.vn/hoat-dong-cua-ubkt-trung-uong/thong-cao-bao-chi-ky-hop-28-cua-uy-ban-kiem-tra-trung-uong.html

(6) https://vov.vn/nhan-su/vi-sao-nhieu-tuong-linh-quan-chung-pkkq-bi-de-nghi-xem-xet-ky-luat-781466.vov

(7) https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/ky-luat-ban-thuong-vu-dang-uy-bo-y-te-nhiem-ky-2015-2020–672546/

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


 1. Đến ngay cả Cô Mèo của bác Đại sứ cũng chán ngán xe ô tô ‘thồ cửu vạn’ của Siêu đại gia Vượng ‘bú dù’
  **********************************

  Thân tặng Anh Lê Trung Khoa – Phóng viên ‘dấn thân’  Thời Báo ĐỨC và bác Đại sứ Xứ Vệ Vũ Quang Minh …

   
  https://www.youtube.com/watch?v=9M8hRiNqru8
  Ê chề, Vinfast ra mắt xe tại Đức, Đại sứ Việt Nam „Trốn biệt“
  70 189 người xem
  Ngày 27 tháng Tư ĐEN  2022
   

  Giữa Berlin Thủ đô Xe Thế giới tráng lệ
  Người Việt ngán ngẩm cái Hội đồng tuồng hề !
  Dạ yến dạ vũ thiếu bóng Ngài Đá…i sứ
  Cùng Ả Mèo từ Hà L..ội đến Bá Linh xàng xê
  Bằng máy bay Cây Tre bác Trịnh Văn Quyết
  Đang nằm ấp xà lim còn ngái ngủ sau cơn mê
  Chờ tỷ fú Phạm Nhật Vượng ‘bú dzù’ nối khố
  Sắp nhập kho “Hỏa Lò” ô mê ly cùng ôm bê !
  Nhớ nữ sĩ Phạm thị Hoài Bắc hay Hoài Bác
  Nhớ lính viễn chinh đổ bộ bờ biển Mỹ Khê
   

  Giữa Berlin Thủ đô Xe Thế giới tráng lệ
  Cười ra huyết lệ cái Hội đồng tuồng hề !
  Dạ yến dạ vũ thiếu bóng Ngài Đá…i sứ
  Cùng Ả Mèo từ Hà L..ội đến Bá Linh xàng xê
  Bằng máy bay Cây Tre bác Trịnh Văn Quyết
  Đang nằm ấp xà lim còn ngái ngủ sau cơn mê
  Chờ tỷ fú Phạm Nhật Vượng ‘bú dzù’ nối khố
  Sắp nhập kho “Hỏa Lò” ô mê ly cùng ôm bê !
  Giữa Berlin Thủ đô Xe Thế giới tráng lệ
  Cười ra huyết lệ cái Hội đồng tuồng hề !
  Thiếu bóng Trịnh Xuân Thanh nơi sàn dạ vũ
  Chợt nhớ Nhà Thiên văn Trịnh Xuân Thuận đang mơ
  Như Từ Thức lạc giữa triệu Dải Thiên hà sa số
  Giờ chú Thanh đang trong ‘n..ò tôn’ l..ờ to Bác Tổng Lú hả hê !
  Chợt nhớ nữ sĩ Phạm thị Hoài Bắc hay Hoài Bác
  Nhớ quá lính viễn chinh đổ bộ bờ biển Mỹ Khê
  Quên cả Phương trình Schrödinger trường lượng tử
  Chú Mèo đang vờn sóng-hạt như chàng hề
  Chắc ngỡ tưởng đang n..àm tình với Cô Mèo Sứ quán
  Nhà ngoại giao ma giáo 13 ngón tay vuốt  ve vân vê …

  Chợt thấy bóng Trịnh Xuân Thanh nơi sàn dạ vũ
  Đang nhún nhẩy cùng tiếng đàn Tây Bán Nhà não nề
  Nhạc công Đinh La Thăng khảy đàn ngón tay rướm máu
  Ai ngờ cả hai trong ‘l..ò tôn’ Bác Tổng Lú tượng vàng bưng bê !
  Chợt nhớ nữ sĩ Phạm thị Hoài Bắc hay Hoài Bác
  Nhớ đoàn thủy quân lục chiến nhảy dù xuống biển Mỹ Khê

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây