Nguồn gốc bản chất tôi đòi của Đảng CSVN

Đào Tăng Dực

10-10-2020

I. Dẫn nhập:

Cũng như nhiều quốc gia thuộc văn hóa Đông Á khác như Đại Hàn, Nhật Bản và Mông Cổ, sự lệ thuộc chính trị vào Trung Quốc của Việt Nam đã bắt đầu từ ngàn năm lịch sử.

Trừ giai đoạn huyền sử của dân tộc bao gồm các thời đại Hồng Bàng (2879-258 TTL), triều đại nhà Thục (258-207 TTL) và triều đại Triệu Đà (207-111 TTL), ảnh hưởng chính trị của TQ đã bắt đầu đậm nét từ thời kỳ Bắc Thuộc (111 TTL-939). Tuy với nền độc lập được khai sinh dưới sự lãnh đạo của vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền (939-944) ảnh hưởng chính trị của TQ vẫn tiếp diễn xuyên suốt 11 triều đại khác nhau của nền độc lập dân tộc. Một là gián tiếp qua phong tục tập quán cũng như nền văn hóa Tam Giáo (Phật Lão Khổng) và hai là qua chế độ chính trị quân chủ chuyên chế.

Ngay cả trong giai đoạn Thực Dân Pháp đô hộ (1884-1954), mặc dầu những quan điểm dân chủ Tây phương bắt đầu xâm nhập, nhưng có 2 yếu tố gây trở ngại lớn lao cho tiến trình dân chủ hóa đất nước. Một là thực dân pháp vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế triều đình nhà Nguyễn như bù nhìn của họ, hai là sự xâm nhập của ý thức hệ Cộng Sản đưa đến sự ra đời của đảng CSVN vào năm 1930.

Trong khi sự duy trì chế độ quân chủ không nhất thiết là một trở ngại lớn lao vì chế độ này có thể chuyển hóa đi từ quân chủ chuyên chế đến quân chủ lập hiến và hoàn toàn dân chủ như đã xảy ra từ lâu tại Anh Quốc, một số quốc gia Âu Châu, Nhật Bản hay trong giới hạn như tại Thái Lan, thì trật tự chính trị Cộng Sản lại là một chướng ngại lớn lao cho tiến trình dân chủ hóa đất nước.

II. Tại sao “Quân chủ chuyên chế” không nguy hiểm bằng sự lệ thuộc chính trị trong giai đoạn “Cộng Sản”?

Sau đây là lý do chính:

Ngay cả trong giai đoạn các quốc gia Đông Á như Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản hầu như rập khuôn với mô hình quân chủ chuyên chế của TQ, thì tinh thần dân tộc tự quyết vẫn hùng mạnh tại các quốc gia này. Dân tộc Việt đã bao lần đánh bật mọi xâm lược từ TQ. Tinh thần dân tộc bất khuất đó đã viết lên những trang sử oai hùng, từ Trận Bạch Đằng Giang của Ngô Vương, đến những chiến tích lẫy lừng của Lý Thường Kiệt trên lãnh thổ của chính Tống Triều, từ cuộc chiến thắng giặc Nguyên Mông của Hưng Đạo Đại Vương đến nhưng chiến công hiển hách của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ vào thế kỷ 18.

Bài Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Đại Vương vào thế kỷ 13 nói lên tinh thần độc lập này:

“Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”

Dịch sang tiếng Việt:

“Sông núi nước Nam, vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách trời.

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,

Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời!”

Có thể kết luận rằng, mô hình chính trị quân chủ chuyên chế của TQ khi áp dụng cho các quốc gia Đông Á, không hề đem lại sự lệ thuộc chính trị vào TQ.

III. Tại sao chủ nghĩa Cộng Sản là một tai họa cho nền độc lập của dân tộc?

Có 3 lý do chính:

1. Cộng Sản chủ trượng độc tài toàn trị, không chấp nhận dân chủ. Chính vì thế quốc gia không sáng tạo và kém phát triển về mọi mặt, kể cả kinh tế và quốc phòng, dễ bị một TQ lớn hơn hiếp đáp.

2. Cộng Sản Chủ Nghĩa chủ trương một trật tự chính trị toàn cầu trong đó biên giới của quốc gia phải xóa bỏ.

Tuy yếu tố này không còn thực tế như khi khởi thủy, nhưng nó đã gieo mầm nô lệ trong nội bộ đảng CSVN. Hồ Chí Minh tuy là một chính trị gia lão luyện nhưng thua kém Mao rất nhiều và tự xưng là học trò của Mao. Tự khởi thủy họ Hồ đã chấp nhận tính không biên giới giữa 2 đảng và 2 quốc gia rồi. Chính vì thế đảng CSVN từ khởi thủy đã xem nhẹ trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của dân tộc Việt.

3. Ý thức hệ Cộng Sản hàm chứa chủ nghĩa bá quyền trong đó, quốc gia đàn anh làm chủ và các quốc gia đàn em làm tớ, phục vụ cho chủ nhân ông.

Khi vị Thái Thượng Hoàng của chủ nghĩa Mác Lê là Lê Nin viết lên cuốn “Đế Quốc Chủ Nghĩa: Giai đoạn cao nhất của Tư Bản Chủ Nghĩa” (Imperialism: the highest Stage of Capitalism), thì mục đích bề mặt của ông là giúp các quốc gia thuộc địa đánh đuổi các đế quốc thực dân thời đó như Anh, Pháp, Đức v..v… Tuy nhiên mục đích sâu xa của ông còn là thay thế các đế quốc thực dân đó bằng nước Nga vĩ đại nữa.

Trong mục tiêu đó, Liên Bang Xô Viết nuốt chững các quốc gia đàn em như Ukraine, Georgia, Belorussia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia,… Ngoài ra các quốc gia Đông Âu cũng trở thành tay sai của Nga Sô.

Dĩ nhiên, Lê Nin và đồ đệ là Stalin rất e sợ TQ ngay từ đầu. Chính vì thế Liên Xô dựng lên một nước Mông Cổ độc lập trên vùng Ngoại Mông để khống chế TQ không cho xâm lấn vùng Tây Bá Lợi Á rộng lớn của Liên Xô.

Tuy nhiên TQ và Mao Trạch Đông cũng là Cộng Sản và thừa hưởng thông điệp này của Lê Nin, xâm chiếm Tây Tạng, đồng hóa Nội Mông, Mãn Thanh tại các tỉnh Đông Bắc và coi CSVN là một đàn em dễ bảo.

IV. Ngoài chủ nghĩa Cộng Sản, một số yếu tố khác làm tình trạng lệ thuộc chính trị vào TQ trở nên nguy hiểm hơn:

Đó là các yếu tố địa dư và “bản chất tôi đòi” của đảng CSVN.

Yếu tố địa dự là sự kiện VN có cùng biên giới với TQ.

Dĩ nhiên VN không phải là quốc gia duy nhất có yếu tố này. Ấn Độ, Nga Sô, Mông Cổ, Miến Điện, Bhutan và Bắc Hàn cũng có. Tuy nhiên Ấn Độ và Nga Sô là những cường quốc TQ không có khả năng nhập hoặc đồng hóa. Mông Cổ, Miến Điện và Bhutan khó hơn vì không cùng ý thức hệ cộng sản.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Bắc Hàn cũng cùng biên giới với TQ và cùng ý thức hệ Mác Lê như CSVN mà ít bị họa Hán hóa như VN?

Lý do nằm nơi “bản chất tôi đòi” của đảng CSVN từ khởi thủy. Từ ngày khai sinh ra đảng, Hồ Chí Minh hoàn toàn không có tư tưởng gì sáng tạo, chỉ chạy theo Stalin, Mao Trạch Đông, rồi khi CSTQ và CSLX xung đột thì học thói đu dây giữa 2 đàn anh, không hề có một tư tưởng và lập trường dân tộc chủ đạo nào. Các thế hệ CSVN đàn em cũng chỉ biết làm tôi đòi cho thế lực ngoại bang mà thôi.

V. Làm thế nào để thoát Trung về phương diện chính trị và chấm dứt tiến trình Hán hóa Việt tộc?

Sự lệ thuộc và bản chất “tôi đòi” của CSVN đến mức độ đảng này đã trở thành một công cụ Hán hóa dân tộc. Chính vì thế, muốn thoát Trung, toàn dân không còn sự chọn lựa nào ngoài sách lược “diệt nội thù CSVN trước và chống ngoại xâm CSTQ sau”.

Sau khi diệt nội thù, toàn dân sẽ chung sức xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, chấm dứt tình trạng lệ thuộc ý thức hệ, xây dựng kinh tế và quân sự hùng mạnh, liên minh với các cường quốc dân chủ tiến bộ trên thế giới và tận diệt hiểm họa Hán hóa dân tộc Việt Nam.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN


 1. Lý Công Uẩn : Đường Tới “Tử Cấm Thành – Bắc Kinh”
  ****************************************

  Lý Công Uẩn : Đường Tới Thành Thăng Long
  Phim ‘cúng cụ’ Kỷ niệm Hà Nội Ngàn năm
  Đồng đạo diễn lão Cận Đức Mậu lại Tàu chệt
  Kịch bản cũng nhà biên kịch Kha Chung Hòa chệt Tàu
  Đến nỗi Sử gia Dương Trung Quốc còn loại bỏ
  Lý Công Uẩn : Đường Tới “Tử Cấm Thành”
  Hà Nội Vua ta lạc hướng chạy tới tận Bắc Kinh !
  Gần 5 triệu Mỹ kim nuôi phim trường Tàu cộng
  Đúng bọn bán Nước hại Dân nghĩ mà kinh khinh !!!!

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


 2. Bắc Hàn gởi đến đồng bào Nam Hàn Quốc “hơi ấm tình thương qua Hỏa tiễn liên lục địa” to lớn chưa từng thấy

  ***********************************************************


   «Chúng tôi gởi đến đồng bào Nam Hàn hơi ấm tình thương, mong sao họ vượt qua được thách thức virus corona ».
  – KIM Ủn Ỉn
  NHƯ “Miền Nam trong trái tim bOác”

  https://www.youtube.com/watch?v=dW0RZIiR68Y  
  “Người dân đã đặt niềm tin, cao như trời và sâu như biển, vào tôi,
  nhưng tôi chưa thể đáp ứng được lòng mong mỏi của họ một cách thỏa đáng. Tôi thực sự rất tiếc về điều đó.”

  Kim Jong-un cries during speech at military parade   

   
  Pháo bông biển người trình làng siêu hỏa tiễn
  Kỷ niệm 75 lập Đảng Triều duyệt binh nửa đêm
  Quảng Trường Kim Nhật Thành Thủ đô Bình Nhưỡng
  Dù đói khổ kinh tế ngoại giao khó khăn vẫn không  kiềm
  Chảo lửa Chiến tranh trên Bán đảo phân ly Triều Tiên
  Hai miền Nam Bắc đôi bờ như Nam châm hai đối cực !
  Dù cho lũ lụt liên tiếp dù đề phòng dịch bệnh
  Tuyên giáo tuyên truyền Bắc Hàn chẳng có một nạn nhân
  Chưa hết Chú KIM Ủn Ỉn còn nước mắt cá sấu !
  Như Hồ chủ tịT khóc Kải kách Ruộng đất Giai phẩm Nhân văn
  Đúng là lũ cộng Tàu-Vịt-Hàn-Cuba giống từng Di thể
  Mao-Hồ-Kim toàn lệ cá sấu thấm toàn máu Nhân dân !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


 3. KIM lợn Ủn Ỉn lại khóc NHƯ HỒ CHỦ TỊt bằng nước mắt Cá Sấu !!!

  ************************************************

  https://www.youtube.com/watch?v=dW0RZIiR68Y
  “Người dân đã đặt niềm tin, cao như trời và sâu như biển, vào tôi,
  nhưng tôi chưa thể đáp ứng được lòng mong mỏi của họ một cách thỏa đáng.
  Tôi thực sự rất tiếc về điều đó.”

  Kim Jong-un cries during speech at military parade

  Giời ạ ! KIM Ủn Ỉn khóc bằng lệ Cá Sấu !!!
  Khóc rằng “Người dân đặt Niềm tin thâm sâu
  Cao như trời và sâu như biển rộng
  Vào tôi, nhưng tôi chưa thể đáp ứng gì đâu !
  Được lòng mong mỏi của Dân sao thỏa đáng”
  Chú Kim Jong-un ủn ỉn thừa nhận công đầu !
  Kỷ niệm 75 năm Triều Tiên Đảng Lao động
  Trình làng tên lửa ‘siêu khủng’ hơn cả Tư Sâu !
  Diễn từ mị dân diễn văn lộng ngôn trào phúng
  Giời ạ ! KIM Ủn Ỉn khóc bằng lệ Cá Sấu buồn sầu !
  Như Chí Phèo Hồ Chí Meo lau chùi nước mắt
  Thương Mẹ Việt Nam bà Năm nuôi Hắn dài râu
  Cùng cả Trung ương Đảng lại im lặng tòng phạm
  Để đồng chí cố vấn Trung C..uốc xẻng Mẹ vào đầu

  https://www.youtube.com/watch?v=exI0FEubxO0
  “Người dân đã đặt niềm tin, cao như trời và sâu như biển, vào tôi,
  nhưng tôi chưa thể đáp ứng được lòng mong mỏi của họ một cách thỏa đáng.
  Tôi thực sự rất tiếc về điều đó.”

  Kim Jong-un appears to cry in emotional military parade speech

  Của Bác (C.B.) còn đến dự cố bịt che râu
  Y hệt KIM Ủn Ỉn phải tháo kính để lau nước mắt
  Ngay giữa bài diễn văn quả thật kịch sĩ hàng đầu !
  Giời ạ ! KIM Ủn Ỉn khóc bằng lệ Cá Sấu !!!
  Khóc rằng “Người dân đặt Niềm tin thâm sâu
  Cao như trời và sâu như biển rộng
  Vào tôi, nhưng tôi chưa thể đáp ứng gì đâu !
  Được lòng mong mỏi của Dân sao thỏa đáng”
  Chú Kim Jong-un ủn ỉn quả Tài tử thần sầu !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 4. 3 lý do chính của “Tại sao chủ nghĩa Cộng Sản là một tai họa cho nền độc lập của dân tộc?” có vẻ chưa thuyết phục, còn vũ đoán nặng nề.

  1/ Cộng Sản chủ trương độc tài toàn trị, không chấp nhận dân chủ. Chính vì thế quốc gia không sáng tạo và kém phát triển về mọi mặt, kể cả kinh tế và quốc phòng, dễ bị một TQ lớn hơn hiếp đáp.

  * có những chế độ khác cũng độc tài toàn trị nhưng không hề là tai hoạ cho nền độc lập dân tộc của nó, như Đệ tam Quốc xã của Hitler, độc tài Franco, Mussolini của Tây ban nha, Italy.
  Độc tài toàn trị của các chế độ phong kiến cũng không hề mâu thuẫn với nền độc lập của các vương quốc đó.
  Kể cả chế độ cộng sản Liên xô, Trung quốc…cũng không hề gây hại cho chính nền độc lập của nó.
  * Chính các chế độ cọng sản Chư hầu của LX, TQ mới có nguy cơ mất nền độc lập. Đây chỉ là quy luật muôn đời giữa nhược tiểu và đại cường, bất kể thuộc thể chế nào, trừ hệ thống các nước dân chủ văn minh. Tuy nhiên, nguy cơ đó chỉ thành hiện thực nếu giới cầm quyền ngu xuẩn, hèn nhát, trao thân gửi phận cho đàn anh để cầu sự che chở hầu vững vàng trên ngôi cai trị vơ vét của dân, tức là mang bản chất phản dân hại nước.
  K. J. Un đâu có hãi sợ, ngoan ngoãn trước đàn anh!

  * Đương nhiên là cs thì độc tài, đương nhiên độc tài thì không chấp nhận dân chủ. Nhưng bảo cs thì kém phát triển mọi mặt là không đúng lắm.
  LX từng đưa người lên quỹ đạo, phát triển bom A, bom H…TQ cũng biết vận dụng cực kỳ thông minh những gì họ ăn cắp, học lóm được của Âu Mỹ; ăn cắp như thế cũng không phải chuyện dễ. Họ không giỏi thì không thể vừa đi một chân kinh tế nhái theo tư bản, vừa trụ một chân chính trị độc tài!

  * Vấn đề không nằm ở giỏi, giàu, mạnh…mà ở hạnh phúc đích thực của con người trong các chế độ độc tài là như thế nào, có bình đẳng nhân văn và văn minh không. Nếu không, thì đó chỉ là trại gia súc được mùa béo tốt hoặc mất mùa đói khổ, và nếu cần thì vào lò mổ.

  2/ Cộng Sản Chủ Nghĩa chủ trương một trật tự chính trị toàn cầu trong đó biên giới của quốc gia phải xóa bỏ.

  * lý thuyết nầy đã rêu phong như nấm mồ của Marx rồi.
  Làm gì có xoá bỏ biên giới. Đánh nhau chí choé để giữ biên giới thì có.
  Quá nhiều dẫn chứng, không cần nêu mất thì giờ.
  Bài viết trên hình như cũ xưa lắm rồi đó. CsCn đã dẹp tiệm lâu rồi kể từ LX và Đông Âu sụp đổ 1991.
  Làm gì còn quốc tế cộng sản nữa mà chủ trương trật tự với trật gân, toàn cầu với toàn cục!
  Có chăng là mạnh ai nấy ca hát xưng tụng, pha chế hầm bà lần tạp pí lù để nhân danh nó mà tồn tại cai trị tiếp, thế thôi.

  3. Ý thức hệ Cộng Sản hàm chứa chủ nghĩa bá quyền trong đó, quốc gia đàn anh làm chủ và các quốc gia đàn em làm tớ, phục vụ cho chủ nhân ông.

  Cái độc hại của cncs không nằm ở chỗ nầy.

  Ngược lại, chính TQ, và nhất là LX, đã tiêu tốn ngân sách khổng lồ để chi viện cho các đồng chí anh em quốc tế trong các cuộc chiến tranh nhằm lan truyền cncs ra khắp thế giới, đến nổi Mỹ phải sợ cái gọi là Thuyết Domino.
  Nói của đáng tội, không có chuyện cống nạp vật chất cho các chế độ đàn anh.
  Chỉ có trình độ thấp kém nên bị hố, bị mắc lỡm trong các hiệp ước với đàn anh về lãnh thổ, về kinh tế vĩ mô, về bộ máy nhà nước bị cài đặt…
  Chỉ có tuân lịnh theo chiến lược xích hoá thế giới, gây chiến tranh nheo nóc dân lành, làm lụn bại dân tộc chính mình. Đó đã là tội tày trời rồi!
  Nhưng 2 anh nầy không phải luôn nhất trí nhau, nên đàn em cũng tuỳ cơ ứng biến để vòi vĩnh thì có.

  Lập luận nói chung không sắc bén mấy.

 5. Bản chất tôi đòi của Đảng CSVN phát xuất từ lòng tham không đáy của những tên có trình độ thấp kém nhưng muốn thống trị dân tộc. Tự chúng không đủ bản lãnh để đứng trên cương vị lãnh đạo quốc gia nên phải dựa vào ngoại bang mà tồn tại.

 6. Tham khảo: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” là của ai?

  Nam quốc sơn hà” là bài thơ nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam, và được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên khẳng định chủ quyền của người Việt trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, với ít nhất là 35 dị bản sách và 8 dị bản thần tích, nguồn gốc của “Nam quốc sơn hà” vẫn còn là một dấu hỏi…

  https://trithucvn.org/van-hoa/khong-phai-cua-ly-thuong-kiet-bai-tho-nam-quoc-son-ha-co-tu-bao-gio.html

 7. Còn cái tôi đòi nào rõ hơn thơ của Tố Hữu : Thờ Mao chủ tịch thờ sít- ta- lin bất diệt!
  Những câu nói của HCM:
  1- Ai cũng có thể sai nhưng bác Mao nhất điịnh không sai.
  2- Tôi chả phải nghĩ gì cả, bác Mao đã nghĩ hộ tôi rồi!

Comments are closed.