Sân golf Phan Thiết: Ông Đinh Trung lên tiếng (Bài 3)

Đinh Trung

4-9-2020

Ông Đinh Trung, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Ảnh: Báo Bình Thuận

Tiếp theo bài 1bài 2

V. VỀ QUỸ ĐẤT 20% TRONG DỰ ÁN CHO NHÀ Ở XÃ HỘI

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận câu kết với Tập đoàn Rạng Đông không dành 20% quỹ đất (hơn 7,2 ha) trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội và cho chủ đầu tư nộp bằng tiền theo giá nhà nước quy định là cố ý vi phạm Điểm a, b Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và biến thành đất thương mại gây thất thu ngân sách nhà nước.

1/- Trong Văn bản số 82CV/TH-BPT, Rạng Đông cho rằng nhu cầu về nhà ở xã hội của Bình Thuận không lớn. “Vì vậy, trong chương trình tổng thể phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận từ năm 2010 đến năm 2020 (Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 30/12/2009); Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015 và giai đoạn 2016 đến năm 2020 (Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 15/3/2013) và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết (Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 18/12/2014) đều không bố trí dự án nhà ở xã hội. Mặt khác, tại Nghị quyết số 74/2014/HĐND-NQ được Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 8/12/2014 cũng không ghi kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cho việc phát triển nhà ở xã hội”.[trang 5 – Văn bản số 82CV/TH-BPT]

Việc cho rằng tỉnh Bình Thuận “không có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội” là không đúng với thực tế; vấn đề này phải để cho lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trả lời cho nhân dân Bình Thuận, trước hết cho nhân dân thành phố Phan Thiết và công nhân, viên chức, những người có thu nhập thấp, chứ không phải chức năng của doanh nghiệp. Rạng Đông cho rằng từ năm 2009 đến năm 2015 Bình Thuận không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phát triển nhà ở xã hội. Nhưng trong văn bản số 37CV/TH-CLB ngày 13/4/2015 gửi Bộ Xây dựng giải trình thêm việc đưa 20% quỹ đất nhà ở xã hội ra khỏi dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết thì Rạng Đông lại cho rằng: “trên địa bàn thành phố Phan Thiết cũng đã bố trí một số quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, song hiện vẫn chưa được đầu tư do nhu cầu về nhà ở xã hội không lớn”. Còn lãnh đạo tỉnh thì cho rằng: “nếu bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội sẽ có chênh lệch rất lớn, tạo ra phân tầng xã hội trực diện”. Như thế có mâu thuẫn không và có phải lộ rõ động cơ, mục đích đưa 20% quỹ đất nhà ở xã hội ra khỏi dự án để thu lợi bất chính không?

2/- Ông viện dẫn: “Ủy ban nhân dân tỉnh đã thận trọng có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng cho phép hoán đổi 20% quỹ đất trong dự án ra ngoài dự án…(Công văn số 985/UBND-ĐTQH ngày 02/4/2015). Theo đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn: “UBND tỉnh Bình Thuận có thể căn cứ vào nhu cầu, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, trung hạn và dài hạn đã được phê duyệt, nghiên cứu để điều chỉnh lại quy hoạch quỹ đất ở dành cho xây dựng nhà ở xã hội sang vị trí khác phù hợp trong thành phố Phan Thiết với diện tích tương đương 20% quỹ đất ở trong dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết…” (Văn bản số 906/BXD-QLN ngày 24/4/2015)”[trang 5]

Thực tế từ năm 2009 cho đến khi UBND tỉnh Bình Thuận đưa quỹ đất 20% ra khỏi dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, chưa có quỹ đất nào dành cho nhà ở xã hội được phê duyệt cả thì điều chỉnh lại quy hoạch quỹ đất này ở chỗ nào? Tôi khẳng định Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khi có Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết đã không dành quỹ đất 20% trong dự án cho nhà ở xã hội trước khi Bộ Xây dựng có Văn bản số 906/BXD-QLN ngày 24/4/2015 và Văn bản của Bộ Xây dựng không có hướng dẫn cho phép chủ đầu tư nộp bằng tiền 20% quỹ đất này. Vì vậy không thể nói UBND tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Rạng Đông làm theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng được.

3/- Ông viết: “Cần phải hiểu một cách chuẩn mực và đúng đắn rằng: Việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là việc máy móc tuân thủ các quy định tại Văn bản hướng dẫn riêng (Nghị định 188/2013NĐ-CP, sau này được thay thế bằng Nghị định 100/2015/NĐ-CP), mà còn phải bị điều chỉnh bởi hệ thống các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan khác, như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị…” [trang 6].

Nhưng Rạng Đông không chỉ ra được cụ thể Điểm, Khoản, Điều nào trong các Luật và các Văn bản hướng dẫn nào nói về đưa 20% quỹ đất nhà ở xã hội ra khỏi dự án nhà ở thương mại, Khu đô thị mới. Trong khi các Nghị định trên của Chính phủ đều đã căn cứ vào các Luật mà ông đã đề cập. Như thế thì nhận thức luật pháp và ý thức chấp hành luật pháp như thế nào?

4/- Trong văn bản giải trình, Rạng Đông cho rằng:chưa có văn bản pháp luật nào quy định, hướng dẫn cũng như chưa có bất kỳ tiền lệ nào về việc đấu giá đất đối với quỹ đất dành cho nhà ở xã hội”. [trang 5]

Vấn đề này hoàn toàn đúng vì nhà ở xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, ngoài việc không thu tiền sử dụng đất đối với đất quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho xây dựng nhà ở xã hội, còn có nhiều chính sách ưu đãi khác nữa. Ở đây Rạng Đông ngộ nhận hay cố ý cho rằng quỹ đất 20 % nhà ở xã hội mà UBND tỉnh bán với giá rẻ mạt để ông kinh doanh bất động sản vẫn là quỹ đất nhà ở xã hội? Nghị định số 188/2013/NĐ-CP, Điểm a Khoản 2 Điều 6 quy định: “Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, Khu đô thị mới có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% (trừ trường hợp nhà nước thu hồi quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách và trường hợp chủ đầu tư không có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì chuyển giao quỹ đất này cho UBND cấp tỉnh nơi có dự án”.

Rõ ràng Rạng Đông không có nhu cầu tham gia xây dựng nhà ở xã hội thì phải chuyển giao quỹ đất này cho UBND tỉnh quản lý và tổ chức bán đấu giá (lúc này là đất thương mại, dịch vụ không phải đất nhà ở xã hội nữa) và trả lại tiền cho chủ đầu tư đã xây dựng cơ sở hạ tầng; tiền còn lại đưa vào quỹ phát triển nhà ở xã hội thì có vi phạm pháp luật không? Nếu tổ chức đấu giá 20% quỹ đất này (hơn 7,2 ha) với giá thấp nhất 20 tr đồng /m2 thì thu về trên 1.000 tỷ đồng. Số tiền này hiện nay có phải đã thất thu ngân sách không?

VI. VIỆC RẠNG ĐÔNG MỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TỈNH ĐI NƯỚC NGOÀI

Ông viết rằng: “Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, Công ty chúng tôi có mời một số cán bộ, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước đi công tác kết hợp tham quan, du lịch nước ngoài. Tuy nhiên kể từ năm 2010 đến nay, đặc biệt là sau khi Ban Chấp hành Trung ương có Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có quy định “Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của bộ, ngành và địa phương không tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh”. Công ty chúng tôi đã chấp hành nghiêm, không còn mời cán bộ, lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp đi nước ngoài nữa”. [trang 6]

Thực tế thì sao? Từ ngày 20/3/2013 đến ngày 01/4/2013 Tập đoàn Rạng Đông tài trợ cho đoàn cán bộ tỉnh đi du lịch Mỹ, trong đó có các đồng chí: Phạm Thật – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra; Trần Anh Tuấn – Giám đốc sở Xây dựng; Nguyễn Ngọc Phước – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh; Nguyễn Văn Tài – Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Lê Anh Châu – Giám đốc sở GTVT … Từ ngày 2/9/2013 đến ngày 9/9/2013 chính thức Nguyễn Văn Đông mời và dẫn đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đi du lịch Liên bang Nga gồm các đồng chí: Hồ Dũng Nhật – Ủy viên TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Đình Nghĩa – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đào Ngọc Nghĩa – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Ngọc Phước – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh… Như thế Rạng Đông có giải trình trung thực không? Và rõ ràng lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Rạng Đông không chấp hành Chỉ thị của Ban Bí thư.

Ngoài ra trong năm 2018, sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị số 38/CT-TW ngày 21/7/2014 về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài lãnh đạo tỉnh còn cho phép doanh nghiệp tư nhân Trường Phúc Hải (không phải Tập đoàn Rạng Đông) mời và đài thọ một số đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh và thành phố Phan Thiết đi Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản.

VII. CÓ PHẢI QUY CHỤP, VU KHỐNG VÀ ĐE DỌA?

Trong đơn phản ánh, tôi có đề cập mối quan hệ không bình thường giữa lãnh đạo tỉnh Bình Thuận với Tập đoàn Rạng Đông như Tập đoàn Rạng Đông bán đất giá rẻ cho cán bộ xây nhà, biệt thự; mời cán bộ đi du lịch nước ngoài; cấp thẻ VIP chơi golf cho một số cán bộ lãnh đạo mà dư luận cho rằng Rạng Đông mỗi tháng phải chi cho mỗi thẻ golf từ 50 đến 60 triệu đồng. Đổi lại, Rạng Đông được những ưu đãi như cấp đất không qua đấu giá, định giá tiền sử dụng đất, rừng, tài nguyên rẻ mạt và cho qua khi Rạng Đông có sai phạm như Rạng Đông đã xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự nghĩ dưỡng Royall Hill hơn 10 ha khi chưa có giấy phép xây dựng; hoặc Ông đã khai không trung thực lý lịch bản thân và gia đình để được giới thiệu bầu đại biểu Quốc hôi và được lãnh đạo tỉnh đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới Thực chất mối quan hệ này là lợi dụng nhau, chỉ có cán bộ và doanh nghiệp được lợi và phần thiệt hại thuộc về Nhà nước.

Trong văn bản số 82CV/TH-BPT, Rạng Đông viết: “việc ông Đinh Trung tố cáo là không có cơ sở, không có chứng cứ, sẽ dẫn dắt dư luận đến sự ngộ nhận, hiểu lầm và nhìn nhận không tích cực đối với cán bộ, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước; xâm phạm đến một trong những quyền cơ bản của công dân là “quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở” được quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Hiến pháp 2013” [trang 7].

Thử hỏi tiền Rạng Đông bỏ ra mời cán bộ đi du lịch; cấp thẻ cho cán bộ chơi golf miễn phí thì khoản thu nhập này của cán bộ có hợp pháp không? Và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu “Kiểm tra có hay không việc lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần Rạng Đông trong Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết” cũng vi phạm Khoản 1 Điều 32 của Hiến pháp?

Trong Văn bản số 82CV/TH-BPT, Rạng Đông viết: “Sau khi có Thông báo của Văn phòng Chính phủ, về việc Phó Thủ tướng thường trực giao cho Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập tổ Công tác để kiểm tra, rà soát lại một lần nữa nội dung tố cáo của ông Đinh Trung đối với dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Một số cá nhân không đồng ý đối với dự án, đã cung cấp thông tin cho các báo chí trong nước để đồng loạt đăng tin nhằm tạo sức ép lớn, để đạt được mục đích không trong sáng của mình. Đặc biệt cũng một số cá nhân đó, đã chuyển những thông tin sai lệch cho các cá nhân, tổ chúc phản động ở nước ngoài, để thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác, bôi nhọ uy tín của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cũng như chúng tôi.” [trang 7]

Chúng tôi rất bức xúc trước những tố cáo hoàn toàn không đúng sự thật, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước sự quy kết võ đoán, tùy tiện rằng: Chúng tôi và một số cá nhân trong các cơ quan Nhà nước đã câu kết để đạt lợi ích nhóm. Do hạn chế trong tư duy, nhận thức; sự hẹp hòi ích kỷ vốn có. Họ hoàn toàn không đặt lợi ích, mong muốn chính đáng của người dân lên hàng đầu; không vì sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sự tùy tiện trong suy nghĩ, áp đặt ý chí chủ quan khi nhìn nhận vấn đề… đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chúng tôi và các vị lãnh đạo khác. Vì vậy, trong thời gian tới chúng tôi sẵn sàng có những biện pháp phòng vệ chính đáng mạnh mẽ, không khoan nhượng, để bảo vệ lẽ phải và uy tín của chính mình”. [trang 8]

Những lời lẽ trên đây tôi cho rằng ông Nguyễn Văn Đông cố tình quy chụp, vu khống và đe dọa. Về báo chí trong nước đều hoạt động theo Luật Báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng (Ban Tuyên giáo TW), sự quản lý của Nhà nước (Bộ TT& TT) và người chịu trách nhiệm mỗi tờ báo là Tổng Biên tập. Nếu Ông thấy báo đăng thông tin không đúng, “không trong sáng” thì có quyền khiếu kiện đến các chủ thể lãnh đạo và quản lý nói trên. Còn cá nhân nào cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức phản động nước ngoài cũng như bôi nhọ uy tín các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương thì Rạng Đông không nêu chứng cứ cụ thể cũng như cán bộ lảnh đạo Đảng, Nhà nước là những ai, nội dung bôi nhọ là gì?

Để bảo vệ lẽ phải và uy tín của doanh nghiệp, tôi nghĩ chỉ có thể bằng luật pháp, chứ không phải bằng tiền hoặc bằng rất nhiều tiền và tuyệt đối không phải bằng mưu mô, thủ đoạn theo kiểu ma-phia, xã hội đen. Tôi sẽ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra kết luận, xử lý cá nhân cung cấp thông tin sai lệch cho các cá nhân, tổ chức phản động nước ngoài để bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương như ông Nguyễn Văn Đông đã viết trong Văn bản sô 82CV/TH-BPT. Đồng thời có biện pháp chỉ đạo bảo đảm an ninh nội bộ, thực hiện đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, không để tình hình đáng tiếc xảy ra.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Cái nhà sản này đã mục nát quá rồi, cứ thử nhổ 1 cái cột mục thì sớm muộn nguyên cái nhà chắc chắn ụp. Tốt nhất là chúng nó tính sẵn thôi thì cứ để cho nó đồng bộ. Độc đảng này cần chi lẽ phải và nhân tính.

Comments are closed.