Trang chủ Tags Đinh Trung

Tag: Đinh Trung

Sân golf Phan Thiết: Ông Đinh Trung lên tiếng (Bài 3)

Đinh Trung 4-9-2020 Tiếp theo bài 1 và bài 2 V. VỀ QUỸ ĐẤT 20% TRONG DỰ ÁN CHO NHÀ Ở XÃ HỘI Ủy ban nhân dân tỉnh...

Sân golf Phan Thiết: Ông Đinh Trung lên tiếng (Bài 2)

Đinh Trung 4-9-2020 Tiếp theo bài 1 Bình Thuận, ngày 28 tháng 8 năm 2020 NỘI DUNG PHẢN BIỆN (Về văn bản số 82CV/TH-BPT ngày 18/6/2020 của Tập đoàn...

Sân golf Phan Thiết: Ông Đinh Trung lên tiếng (Bài 1)

Phan Bình Minh 4-9-2020 Vụ “Xẻ thịt Sân golf Phan Thiết”, Thanh tra lần thứ hai, nhưng không công bố kết quả đúng kế hoạch. Mặc dù...