Dân ta phải biết sử ta

 •  
 •  
 •  
 •  

Đinh Kim Phúc

20-4-2020

Bộ sách ‘Lịch sử Việt Nam’ của Viện sử học. Ảnh: internet

Hàng năm, cứ độ tháng 4 về, tôi hay đọc lại những tài liệu về chiến tranh Việt Nam, đọc để biết, đọc để hiểu và đọc để nâng cao lòng căm thù giặc.

Năm nay, nhân bị cách ly xã hội vì con Chinese virus, tôi chọn bộ lịch sử chính thống của Viện Sử học để nâng cao trình độ.

Sau khi đọc xong một số chương thì tôi đã bị tẩu hỏa nhập ma, không đọc được nữa.

Trong quyển 12, Chương 2 dưới mục “Miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ” đã cho thấy nhận định này manh tính “tuyên huấn” chứ không phải là khoa học. Mỹ chưa bao giờ “thống trị” miền Nam. Trước khi đưa quân vào miền Nam (1965), bên cạnh Đại Sứ quán, Mỹ chỉ có Phái bộ quân sự (MAAG) để hỗ trợ chính quyền Sài Gòn huấn luyện quân đội và đáp ứng nhu cầu viện trợ quân cụ. Chưa bao giờ Mỹ có một cơ quan chính thức dạng “Phủ Toàn quyền” ở miền Nam cả.

Ở trang 177 (quyển 12), tên riêng sử dụng không thống nhất, lúc thì dùng phiên âm (Đalet), lúc dùng nguyên mẫu (J.Dulles). Khi viết “Hãng thông tin Mỹ U.P” chứng tỏ tác giả không hiểu biết gì về hệ thống báo chí của Mỹ. Chỉ có hoặc AP hoặc UPI thôi.

Hình chụp của tác giả

Cũng tại trang này, tác giả viết: “âm mưu của Mỹ là “tạo ra hai Việt Nam” là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc và Việt Nam cộng hòa ở miền Nam…”. Vậy là Mỹ tạo ra nước VNDCCH?

Mỹ “âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam”? Đây là nhận xét sai bản chất lịch sử trong ý đồ của Mỹ. Kẻ có âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam đó là Trung Quốc, được thể hiện trong bàn đàm phán Geneve 1954: Biến VNDCCH thành khu vực đệm để bảo vệ miền Nam Trung Hoa; và Trung Quốc đánh Mỹ bằng người Việt Nam cuối cùng. (Xin đọc lại một quyển sách do NXB Thông tin lý luận xuất bản năm 1986: Tam giác Trung Quốc – Campuchia – Việt Nam của Winfred Burchett).

“Mỹ, ngụy” chưa bao giờ có âm mưu chia cắt lâu dài Nam – Bắc mà họ đã có kế hoạch giải phóng Miền Bắc từ năm 1957, nhưng “Ủy ban giải phóng Miền Bắc” và cái kế hoạch đó đã bị phá sản bởi Phong trào Đồng khởi ở Miền Nam vào cuối năm 1959 và đầu năm 1960 (đọc lại Lữ Phương, Chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam).

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

 1. ”Nguyễn Quang A, Mạc Văn Trang, Chu Hảo, Nguyễn Ngọc Chu, Khắc Mai)… đều lên án cách viết sử “ kể ơn đảng” (CongAnh 21/04/2020 at 2:27 pm)
  https://baotiengdan.com/2020/04/20/dan-ta-phai-biet-su-ta/

  Vậy chứ NGuyễn Quang A, Mạc Văn Trang, Chu Hảo, NGuyễn Ngọc Chu muốn viết sử kể ơn ai? Kể ơn NGuyễn Quang A, Mạc Văn Trang, Chu Hảo, NGuyễn Ngọc Chu à?

  Cuộc chiến tranh hồ chí minh tội ác 1955/1975 qua đó trần ích tắc hồ chí minh & trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà các loại nói trên lường gạt xô đẩy hàng triệu người bắc vác súng đạn giặc tàu xâm nhập VNCH thảm sát hàng triệu người Nam, cắm cờ búa liềm lên HNVD, áp đặt kinh tế chính trị Mác Lê & độc tài toàn trị cộng sản lên VNCH, đốt sách của người Nam, tước đoạt quyền sống, quyền tư hữu của người nam.
  cướp vàng của Sài Gòn mang ra Hà nội có cái mả nổi khổng lồ,
  tháo máy móc, đến từng con ốc chân máy, của nhà in Kim Lai Ấn Quán, của các nhà máy ở Sài Gòn, ở miền Nam, mang ra Hà Nội, mang ra miền bắc xã hội chủ nghĩa

  là công của ai?

  Rõ ràng đó là công của đảng cộng sản mao-ít “lao động” con đẻ của Mao Trạch Đông, sinh ra từ sau chuyến đi của trần ích tắc 1950,

  *****

  Cuộc khủng bố cải cách ruộng đất giết thảm mấy trăm ngàn nông dân miền bắc,
  là công của ai?

  Rõ ràng đó là công của Trần Ích Tắc 1950 của đảng trần ích Tắc, của đảng cộng sản mao-ít “lao động” (tất nhiên có thể kể thêm vào đó các cố vấn TRung quốc vỹ đại, kẻ đã cầm tay chỉ việc cho hồ chí minh, đã chỉ cho hồ chí minh cách bỏ cái xác người dài vào cái áo quan ngắn ra sao, cách chôn người nông dân VN đến cổ ra sao rồi kéo cày qua cổ người nông dân ra sao cho đừng chết ngay)

  *****

  Cuộc chiến tranh hồ chí minh phản quốc 1950/1954 (Trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà gọi là “kháng chiến thần thánh”! Đất nước VN, trải bao ngàn năm lịch sử, khi hùng cừong thịnh vượng, lúc khổ đau tăm tối, có bao giờ mà lại có cái thứ “trí thức” ghê gơm như cái loại trí thức hà nội sĩ phu bắc hà này) qua đó hồ chí Minh & trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà đi làm Trần Ích Tắc rước giặc tàu Mao/thực dân đỏ/đế quốc đỏ, thay chân giặc tàu nhà Thanh, nhà Nguyên, đánh phá Quốc Gia Việt Nam, đánh phá nền ĐỘc Lập Thống Nhất của VIệt Nam, rước thực dân đỏ/đế quốc đỏ vào Thăng Long cắm cờ búa liềm lên Hà nội mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, đẩy miền bắc vào bức màn sắt cộng sản bưng bít thông tin, nhồi sọ thông tin, sống theo bản năng súc vật
  là công của ai?

  Rõ ràng đó là công của đảng cộng sản Mao-ít lao động, đội tiên phong của thực dân đỏ/đế quốc đỏ trên đường thay chân giặc tàu nhà Thanh tiến ào VN,

  *****

  Tất nhiên những loại trí thức hà nội sĩ phu bắc hà như Nguyễn Quang A, Mạc Văn Trang, Chu Hảo, Khắc Mai đều được “kể ơn” trong đó,

  “kể ơn”” cho đảng cộng sản mao-ít lao động tức là “kể ơn” cho tất cả các loại trí thức hà nội sĩ phu bắc hà như Nguyễn Quang A, Mạc Văn Trang, Chu Hảo, Nguyễn TRung, Nguyên Ngọc, Nguyên Bình, Khắc Mai, Thanh Vân, Phạm Toàn, Hoàng Tụy, NGuyễn Trọng VĨnh … rồi, đâu cần phải kể ơn riêng cho từng trí thức hà nội sĩ phu bắc hà nữa!?

  *****

  Nói chung, về những công ơn nói trên, và còn nhiều thứ công ơn tương tự nữa, trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà muốn “kể công”, “kể ơn” cho ai thì kể, đừng có mà đem những thứ đó mà kể, mà giáng lên đầu dân tộc VN, như kiểu trí thức NGuyễn Khắc Mai đem những tội ác & tội phản quốc nói trên của bọn cộng sản mao-ít “lao động” giáng lên dân tộc VN, bảo rằng đó là “công lao đóng góp của toàn thể dân tộc VN”

  Nói như Nguyễn Khắc Mai là nhục mạ dân tộc VN, là nhục mạ lịch sử VN!

  Dân tộc VN mà lại muốn làm Trần Ích Tắc rước thực dân đỏ/đế quốc đỏ vào Thăng Long cắm cờ búa liềm lên Hà nội mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới à?

  *****

  Nêu muốn chêm cái từ “dân tộc” vào bên mép để ngôn cho nổ, Khắc Mai phải nêu rõ ra, đó là cái dân tộc búa liềm & dân tộc cộng sản & dân tộc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, của Khắc Mai, không phải là dân tộc VN, không phải là “toàn thể dân tộc VN”

  Trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà các loại như Khắc Mai, Nguyễn Trung, Nguyên Ngọc & Tuơng Lai & Chu Hảo, Nguyên Bình, Thanh Vân nói trên và những con tương cận, phải biết rằng, vẫn có đến hơn một nửa dân số VN, vẫn có đến một nửa dân số VN, vẫn liên tục chống cộng từ 1945 đến nay,

  ít nhất thì đã có cả một VNCH/QGVN, suốt từ 1950 đến 1954, từ 1955 đến 1975, vẫn liên tục chống cộng, chống bọn trần ích tắc hồ chí minh tay sai thực dân đỏ/đế quốc đỏ, chống bọn cộng sản mao-ít lao động phản quốc & trí thức hà nội sĩ phu bắc hà tay sai thực dân đỏ/đế quốc đỏ,

  (VNCH/QGVN mới thực sự đem lại thống nhất lãnh thổ cho VN [từ 4-6-1949], mới thực sự bảo vệ quyền lợi & lãnh thổ quốc gia, mới theo đúng con đường xây dựng phát triển đất nước về mọị mặt kinh tế, chính trị, văn hoá giáo dục…, mới thực sự là dân tộc VN)

  và ngày nay mặc dù bị trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà các loại nói trên vẫn 24/7 tung bả chó hồ chí minh tiếp tay cộng sản hồ chí minh phản quốc tay sai giặc tàu, đàn áp khốc liệt, người Nam vẫn không ngừng chống cộng, chống cộng cho một tưong lai tiền đồ tươi sáng, dân chủ tự do cho VN,

  *****

  Trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà đừng có tìm cách chạy tội trần ích tắc, chạy tội phản quốc bán nứoc cho tàu, chạy tội cắm cờ búa liềm nô lệ giặc tàu lên VN, lên Hà Nội & Sài Gòn, bằng cách đem người Nam, VNCH gom vào cái “toàn thể dân tộc” búa liềm của trí thức

 2. “(đọc lại Lữ Phương, Chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam)”

  Đọc lại cũng là sử “trí thức lợ”. Lữ Phương được cái là đọc tựa đề có thể suy ra được văn bản . Nhờ những cái tựa dư thía lày mà Lữ Phương được giải văn hóa Phan Chu Trinh, i guess.

 3. nghiemnv viết (nguyên văn):
  Sử Ta không bằng sử Đảng. Sử Ta đã được viết lại theo Ý Đảng, lòng Trí Lợ.

  – Nó nói: Những người viết Lịch Sử VN theo ý đảng CS, phù hợp với “lòng trí lợ”?
  Nói ra một khái niệm (trí lợ) mà không ai hiểu, lại cứ nói mãi, khác gì tiếng sủa?

  – Trên thực tế, những người bị nghiemnv chửi bới nhiều lần (Nguyễn Quang A, Mạc Văn Trang, Chu Hảo, Nguyễn Ngọc Chu, Khắc Mai)… đều lên án cách viết sử “kể ơn đảng”. Vậy mà họ đều bị nghiemnv gọi là “trí lợ” để chửi bới.
  Có cần tôi đưa dẫn chứng? (nếu không cãi được, phải hứa từ nayb sẽ câm họng).

  Đủ rồi. Đừng dùng mãi luận điệu này nữa. Tự mâu thuẫn thì khác gì tiếng sủa?

 4. Dân ta phải biết Sử ta…
  Nghiemnv có câu hỏi (về Lịch Sử VN): “Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại thắng Phan Châu Trinh”… khiến tôi vô cùng xấu hổ. Vì tôi dạy Văn và Sử bậc phổ thông.

 5. Dân ta ngày nay ko care lịch sư dân tộc, chỉ quan tâm tới lịch sử Đảng của trí Lợ. Sư Ta đã được viết lại theo Ý Đảng, Lòng trí Lợ rùi.

 6. Ông Phúc viết rất trúng đích, chỉ trừ chi tiết dẫn chứng từ Lữ Phương (cái lão bưng bô mà không được gì nên cứ mải giành cái biệt thự trong hẻm ĐBP với vợ chồng họa sĩ Hồ Thành Đức-Bé Ký, mang cả súng ra dọa mới ghê!) Chẳng ai giải phóng miền bắc cả, cứ nhớ chi tiết ông Diệm xây chợ Đà Lạt năm nào thì thấy, bên này vĩ tuyến 17 chẳng ai muốn đánh nhau cả.

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây