Trang chủ Tags Lịch sử Việt Nam

Tag: Lịch sử Việt Nam

Niềm tin về lịch sử

Hồ Bạch Thảo 3-10-2021 Trong 20 năm tham gia viết về lịch sử; càng viết, niềm tin về lịch sử càng được củng cố. Tuy cũng...

Đề nghị Viện Sử học Việt Nam lên tiếng!

Đông Sa 14-9-2021 Trước khi đi vào phần chính của bài viết, tôi xin nêu hai tiên đề: Một: Sự kiện lịch sử chỉ xảy ra...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 60)

Hồ Bạch Thảo 21-8-2021 Tiếp theo phần 1-59 60. Minh Thái Tông hỏi tội 6 điều, mượn cớ xâm lăng An Nam Vào năm Hồng Vũ thứ 31 ...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 58)

Hồ Bạch Thảo 16-7-2021 Tiếp theo phần 1-57 58. Trần Thiếu Đế Tháng 3, năm Quang Thái thứ 11 (Minh Hồng Vũ thứ 31), Vua Trần...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 57)

Hồ Bạch Thảo 30-6-2021 Tiếp theo phần 1-56 57. Trần Thuận Tông (2) Niên hiệu: Quang Thái Tháng 2, năm Quang Thái thứ 8 (Minh Hồng Vũ...

Tản mạn buồn về bài học của lịch sử (Phần 2)

Đông Sa 24-6-2021 Tiếp theo phần 1 Chúng tôi giã từ cụm tháp Dương Long khi mặt trời đã sụp nửa xuống đồi tây. Giữa hoàng hôn...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 56)

Hồ Bạch Thảo 17-6-2021 Tiếp theo phần 1-55 56. Trần Thuận Tông Niên hiệu: Quang Thái Tháng chạp năm Quang Thái thứ 1 ; sau khi Đế Hiện...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 55)

Hồ Bạch Thảo 20-5-2021 Tiếp theo phần 1-54 55. Trần Phế Đế (Tiếp theo) Niên hiệu: Xương Phù Tháng 2 năm Xương Phù thứ 6 (Minh Hồng...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 54)

Hồ Bạch Thảo 20-5-2021 Tiếp theo phần 1-53 54. Trần Phế Đế Niên hiệu: Xương Phù Ngày 13 tháng 5 Thượng hoàng Nghệ Tông cảm thương vua...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 52)

Hồ Bạch Thảo 21-4-2021 Tiếp theo phần 1-51 52. Vua Trần Nghệ Tông Niên hiệu: Thiệu Khánh (1370-1372) Tháng 11 năm Thiệu Khánh thứ nhất (Minh Hồng Vũ...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 51)

Hồ Bạch Thảo 8-4-2021 Tiếp theo phần 1-50 51. Dương Nhật Lễ Niên hiệu: Đại Định: 1369-1370 Sau khi vua Dụ Tông mất, vào tháng sau sách...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 50)

Hồ Bạch Thảo 27-3-2021 Tiếp theo phần 1-49 50.- Vua Trần Dụ Tông Niên Hiệu: Thiệu Phong , Đại Trị Vua Hiến Tông lên ngôi lúc 13...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 49)

Hồ Bạch Thảo 15-3-2021 Tiếp theo phần 1-48 49. Vua Trần Hiến Tông Niên Hiệu: Khai Hựu Vua Hiến Tông tên húy là Vượng, con thứ của Minh...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 48)

Hồ Bạch Thảo 2-3-2021 Tiếp theo phần 1-47 48. Vua Trần Minh Tông Niên hiệu: Đại Khánh (1314-1323), Khai Thái (1324-1329) Tháng 3 năm Hưng Long thứ 22 ,...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 47)

Hồ Bạch Thảo 18-2-2021 Tiếp theo phần 1-46 47. Vua Trần Anh Tông (3) Niên hiệu: Hưng Long (1293-1314) Tháng giêng, năm Hưng Long thứ 13 ; lập...

Mừng tết Tân Sửu, hãnh diện về một nước Việt Nam văn hiến

Hồ Bạch Thảo 10-2-2021 Ngày cận tết, ngồi một mình bên cửa sổ tham khảo sách để soạn Lịch Sử Việt Nam thời Tự Chủ; nhìn...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 46)

Hồ Bạch Thảo 2-2-2021 Tiếp theo phần 1-45 46. Vua Trần Anh Tông (2) Niên hiệu: Hưng Long (1293-1314) Tháng 2 năm Hưng Long thứ 5 , định...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 45)

Hồ Bạch Thảo 10-12-2020 45. Vua Trần Anh Tông (1) Niên hiệu: Hưng Long (1293-1314) Tháng 3 năm Trùng Hưng thứ 9 , tức Anh Tông năm...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 44)

Hồ Bạch Thảo 10-12-2020 44. Vua Trần Nhân Tông (5) Niên hiệu: Thiệu Bảo ; Trùng Hưng Vào ngày 17 tháng 3 năm Trùng Hưng thứ 4...

Về truyền thuyết Kiến quốc phu nhân giúp vua Lê Thái Tổ

Hồ Bạch Thảo 28-11-2020 Truyền thuyết về Kiến quốc phu nhân giúp vua Lê Thái Tổ đánh thành Cổ Lộng tại Nam Định không đúng với...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 42)

Hồ Bạch Thảo 28-10-2020 42. Trần Nhân Tông: Chống Nguyên - Mông xâm lăng lần thứ hai (Tiếp theo) Sau khi duyệt qua Toàn Thư, chính sử...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 41)

Hồ Bạch Thảo 20-10-2020 41. Trần Nhân Tông: Chống Nguyên Mông xâm lăng lần thứ hai Bản chất của đế quốc Nguyên – Mông là liên tục...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 40)

Hồ Bạch Thảo 5-10-2020 Mời đọc lại các phần trước tại đây. 40. Vua Trần Nhân Tông Niên hiệu: Thiệu Bảo ; Trùng Hưng Vua tên húy là...

Vua Trần Nhân Tông và Cuộc chiến chống Nguyên – Mông

Nguyệt Quỳnh 24-9-2020 Đầy sách giường song chếch bóng đèn Sân thu sương bủa thoáng hơi đêm Tiếng chày thức dậy đâu không biết Hoa mộc trên...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 39)

Hồ Bạch Thảo 22-9-2020 39. Vua Trần Thánh Tông (tiếp theo) Niên hiệu: Thiệu Long ; Bảo Phù Vào tháng 2 năm Thiệu Long thứ 12 ;...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 38)

Hồ Bạch Thảo 11-9-2020 38. Vua Trần Thánh Tông Niên hiệu: Thiệu Long ; Bảo Phù Ngài tên húy là Hoảng, sinh vào giờ Ngọ ngày 25...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 37)

Hồ Bạch Thảo 21-8-2020 37. Trần Thái Tông: Thời Nguyên Phong Niên hiệu: Kiến Trung (1225-1231); Thiên Ứng Chính Bình (1232-1250); Nguyên Phong (1251-1257) Đời Vua Trần...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 36)

Hồ Bạch Thảo 31-7-2020 36. Trần Thái Tông: Thời Thiên Ứng Chính Bình Niên hiệu: Kiến Trung (1225-1231); Thiên Ứng Chính Bình (1232-1250); Nguyên Phong (1251-1257) Triều...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 35)

Hồ Bạch Thảo 21-7-2020 35. Trần Thái Tông Niên hiệu: Kiến Trung (1225-1231); Thiên Ứng Chính Bình (1232-1250); Nguyên Phong (1251-1257) Vua họ Trần, tên húy là...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 34)

Hồ Bạch Thảo 1-7-2020 34. Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý (Tiếp theo) 3.- Đánh Tống, bình Chiêm: - Đánh Tống: Đánh Tống khác với...