Người dân có đất đai lâu đời cũng cần cảnh giác và đấu tranh với chính quyền để không bị cướp trắng trợn

Ann Đỗ 

19-1-2020

Cuộc đấu tranh của cụ Kình và gia đình cụ cũng như người dân Đồng Tâm là cuộc đấu tranh chống lại cái sai trái của chính quyền bằng lý lẽ, bằng pháp luật, bằng sự đoàn kết, bằng sự thông minh trong chiến lược, truyền thông.

Cái chết của cụ dùng để phản tỉnh những đảng viên và quần chúng lâu nay tin theo đảng mà hi sinh máu và tài sản cho đảng để rồi phải ăn phát đạn xuyên lồng ngực như vừa qua.

Bảo vệ quyền sở hữu đất đai của giòng họ, của dân làng là bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ quốc gia trong phạm vi làng xã. Nếu ai đó ví việc bảo vệ quốc gia hay bảo vệ chủ quyền mới được phong anh hùng thì hãy nhìn lại bản chất giữa 2 phía.

Trong luật chủ quyền, người ta nói đến quyền lịch sử và tính pháp lý. Vậy gia đình cụ Kình và dân làng Đồng Tâm có quyền lịch sử và hồ sơ pháp lý không? Chắc chắn có, và họ có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử.

Trong thế đối đầu, chính quyền HN với dân Đồng Tâm có khác chính quyền Bắc Kinh và chính quyền HN không? Không khác, bản chất vẫn là bên mạnh tham lam đòi quyền sở hữu phi lý, dùng vũ lực cướp trắng trợn của bên yếu.

Quyền lợi thuộc về ai? Nếu VN thắng TQ hay biểu thị sự đấu tranh đến cùng với TQ trong việc giành chủ quyền (tức quyền sử dụng vùng biển/đất đai/không gian và tài nguyên) thì chính quyền được khai thác, đem lại GDP cho dân VN (chưa đề cập đến hiệu quả) nếu thắng, còn thua (bằng vũ lực) thì ít nhất thu hút chính nghĩa, không hèn trước kẻ mạnh, đe dọa được kẻ mạnh làm chúng nhụt chí khi đi ăn cướp.

Nên người dân Đồng Tâm cũng vậy, nếu họ thắng thì dân làng tiếp tục được khai thác trồng trọt, nếu họ thua thì chính quyền HN phải nhìn lại cái mất của mình. Mất đấy là mất lòng dân, mất đảng viên kì cựu, mất sự ủng hộ, mất tính chính danh, mất sự đoàn kết, và ít nhất mất 3 mạng người vừa qua. Từ đó, người dân có đất đai lâu đời cũng cần cảnh giác và đấu tranh với chính quyền để không bị cướp trắng trợn như vừa qua.

Chính quyền gọi dân làng Đồng Tâm là ”khủng bố” cũng đúng với chính quyền, vì chính quyền qua vụ này quá hoảng sợ và nhục nhã.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Khi có trái đất thì đã có đất đai. Nếu nói Trời tạo ra muôn loài, muôn vất thì đất đai là của Trời, trên đó con người sinh sống. Không sai khi nghĩ rằng Trời cho người thì người có quyền sở hữu cái gì mà Trời cho. CS đã sai khi phủ nhận quyền sở hữu đất đai của con người, rồi tự tuyên bố đất đai là sở hữu toàn dân, rất mơ hồ và ngang ngược. Khi CS cướp chính quyền, CS cướp luôn đất đai và sự cướp này hơn hẳn cái cướp của bọn “đầu trộm, đuôi cướp” chúng ta thường thấy vì CS cướp có luật, có công an, dân phòng, quân đội,… Một việc ác trở thành một việc bình thường.

Comments are closed.