Trang chủ Tags Ann Đỗ

Tag: Ann Đỗ

Người dân có đất đai lâu đời cũng cần cảnh giác và đấu tranh...

Ann Đỗ  19-1-2020 Cuộc đấu tranh của cụ Kình và gia đình cụ cũng như người dân Đồng Tâm là cuộc đấu tranh chống lại cái...

Có người hỏi: “Tại sao họ không ở lại VN để đi làm các...

Ann Đỗ 26-10-2019 Tôi trả lời rằng, một số gia đình VNCH ngày xưa, nếu bá víu vào chế độ cũng có thể sống qua ngày,...

Case Study: Nguyễn Hữu Linh ấu dâm

Ann Đỗ 22-4-2019 Nói về vai trò của GIÁO DỤC, một trong những nhiệm vụ thiêng liêng cao cả nhất là giáo dưỡng những công dân...