Nên đổi tên Mặt trận Tổ quốc thành Mặt trận Phản quốc, Quốc hội thành Hội phản quốc

Trung Nguyễn

22-9-2019

Sáng ngày 19/9/2019, Đại hội lần thứ chín Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đã khai mạc. Suốt cả năm qua, người dân Sài Gòn đều nhìn thấy phường này, quận nọ giăng băng-rôn đại loại là “Nhiệt liệt chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc phường/quận xyz”, cứ như thế rồi tới cấp thành phố. Bây giờ đọc tin thì thấy cái Mặt trận đó đã làm đại hội ở cấp Trung ương rồi.

Tổ chức độc quyền làm từ thiện 

Từ trước tới giờ, phải nói tôi rất ác cảm với Mặt trận Tổ quốc. Đơn giản là vì tôi biết nhiều bạn bè tôi đi làm từ thiện cũng bị chính quyền, công an địa phương gây khó dễ, bắt phải thông qua Mặt trận Tổ quốc. Tôi không hiểu tại sao lại có cái tổ chức được độc quyền làm từ thiện trên đất nước này.

Có những đợt bão lũ, hoặc như đi cứu trợ bà con các vùng bị thảm họa Formosa, nhiều người như bạn sinh viên – tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc bị an ninh mặc thường phục đánh đập tàn bạo. Nhà cầm quyền cộng sản không thể chịu đựng nổi khi thấy “thế lực thù địch” của chế độ lại đi giúp đỡ dân. Trong khi đó các quan chức cộng sản thản nhiên lừa dối dân khi tuyên bố biển vẫn an toàn và đi tắm biển, ăn hải sản.

Tại sao Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội cùng đại diện cho dân?

Xem lại những điều khoản Hiến pháp và pháp luật quy định về Mặt trận Tổ quốc, tôi thật sự không hiểu tại sao Mặt trận được duy trì vì chức năng của nó hoàn toàn trùng lắp với các cơ quan khác.

Điều 9 khoản 2 Hiến pháp 2013 có ghi: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội…”

Trong khi đó, ngay điều 6 Hiến pháp 2013 đã quy định về Quốc hội: ”Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”.

Tức là, theo như Hiến pháp, người dân Việt Nam có tới hai cơ quan cùng đại diện cho dân là Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội. Sao dân Việt Nam lại có “may mắn” được nhiều cơ quan tuyên bố là “đại diện nhân dân” như vậy? Chắc quyền lợi của người dân Việt Nam được bảo đảm nhiều nhất thế giới? Đúng là sự ưu việt của chế độ “dân chủ nhân dân”!

Đơn cử ngay như Thủ Thiêm, dân oan mất đất đi kêu oan ròng rã 20 năm trời mà chẳng thấy Mặt trận Tổ quốc hay Quốc hội, Hội đồng nhân dân lên tiếng. Mặc dù gần đây, sau khi được “bật đèn xanh” báo chí mới nói được một chút, nhưng mọi việc vẫn tiếp tục “chìm xuồng”, chẳng có “đại diện nhân dân” nào dám lên tiếng cho dân.

Mà đừng tưởng Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội yêu dân quá nên đi làm “đại diện” cho dân miễn phí. Ngân sách dành cho những tổ chức “đại diện nhân dân” giả hiệu này đều đến từ ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân (điều 38 khoản 1, Luật Mặt trận Tổ quốc). Tại sao dân phải nuôi tới hai cơ quan có chức năng đại diện trùng lắp nhau? Và tại sao không tổ chức cho dân đi bầu Mặt trận Tổ quốc cho nó ra vẻ chính danh, y như bầu cử Quốc hội độc đảng?

Rồi tại sao đến đảng Cộng sản cũng tuyên bố đại diện cho dân? 

Nhắc đến đảng thì phải nhắc tiếp đến ngay điều 4 Hiến pháp 2013, đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…”

Bản thân đảng Cộng sản cũng cho là họ “đại diện trung thành lợi ích” của dân tộc. Tức là nhân dân Việt Nam phải đóng thuế nuôi tới ba cơ quan đại diện cho dân. Trong đó dân được đi bầu ra đại biểu quốc hội trong một cuộc bầu cử chỉ có một đảng tham dự là đảng Cộng sản, và cơ quan chọn sẵn ứng cử viên cho dân bầu là Mặt trận Tổ quốc, trong khi đảng Cộng sản lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc (theo điều 4, khoản 4, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Tóm lại là đảng Cộng sản Việt Nam cơ cấu sẵn hết, ai trúng cử vào đại biểu Quốc hội để làm đại diện cho dân nhưng thực chất là đại diện cho đảng.

Ngày xưa đảng Cộng sản tuyên truyền rằng, người dân bị “một cổ hai tròng” là thực dân và phong kiến, cho nên dân cần theo cộng sản “cướp chính quyền”. Bây giờ người dân lại bị ít nhất là “một cổ ba tròng” là đảng Cộng sản, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc thì giới lãnh đạo cộng sản tính sao với dân đây? Người dân nên nổi dậy xóa bỏ chế độ “một cổ ba tròng” để thiết lập chế độ dân chủ thực sự là hoàn toàn chính đáng?

Tại sao dân là chủ mà phải thông qua Mặt trận? 

Một điểm quan trọng khác là dân được “phản ánh”, “kiến nghị” tới giới lãnh đạo đảng Cộng sản, nhà nước qua Mặt trận Tổ quốc, như điều 8, khoản 3, Luật Mặt trận Tổ quốc quy định:

“Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân tham gia ý kiến, phản ánh, kiến nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những vấn đề Nhân dân quan tâm để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước”.

Tại sao nhân dân là chủ nhân của đất nước mà chỉ được góp ý với “Đảng, Nhà nước” qua Mặt trận Tổ quốc? Ngay điều 25 Hiến pháp 2013 đã bảo đảm với dân cái quyền được “mở mồm” mà không phải thông qua ai: Đó là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình. Hay giới lãnh đạo cộng sản cũng biết các đại biểu quốc hội được dân bầu ra chẳng bao giờ gặp dân mà chỉ biểu diễn nên phải đẻ ra Mặt trận Tổ quốc để chuyên trách việc “lắng nghe” dân?

Ngay điều 27 và 28 Hiến pháp 2013 đã trao cho dân quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử, quyền được tham gia thảo luận và quản lý xã hội mà không cần thông qua bất kỳ tổ chức nào khác. Tại sao giới lãnh đạo cộng sản lại dựng lên Mặt trận Tổ quốc để hạn chế các quyền làm chủ đó của nhân dân?

Thói đạo đức giả, mị dân của lãnh đạo cộng sản

Người dân phê bình cán bộ đảng viên cộng sản thoái hóa, biến chất, độc tài thì bị sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ. Vậy mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi dự đại hội 9 Mặt trận Tổ quốc lại mong muốn Mặt trận phản biện “sắc sảo, chân tình”. Tại sao các ông bà lãnh đạo cộng sản không chấp nhận báo chí tự do để người dân phản biện “sắc sảo, chân tình” cho đảng Cộng sản?

Chính nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, gần đây đã có một bài viết, kêu gọi giới lãnh đạo cộng sản phải đối thoại thẳng thắn, chính trực với nhân dân. Tức là những kênh để người dân đối thoại với đảng cầm quyền như Mặt trận Tổ quốc hay Quốc hội chỉ là “bánh vẽ”.

So sánh xã hội dân sự của Dân và của đảng Cộng sản

Người dân tự tổ chức những nhóm xã hội dân sự như nhóm Green Trees muốn bảo vệ cây xanh, nhóm No-U chống đường lưỡi bò phi pháp của Cộng sản Trung Quốc trên biển Đông,… đều bị công an sách nhiễu, và chẳng có ông bà Mặt trận nào lên tiếng. Ngay cả ông Tổng bí thư đảng Cộng sản – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng câm như hến trước việc cộng sản Trung Quốc đưa tàu vào bãi Tư Chính và tuyên bố bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của họ.

Các tổ chức xã hội dân sự trong Mặt trận Tổ quốc do đảng Cộng sản thành lập rút cuộc chỉ là những ký sinh trùng hút máu dân chứ không đem lại lợi ích gì cho dân. Các hội nhóm xã hội dân sự như No-U, Green Trees,… toàn do dân lập ra và tự bỏ tiền túi để hoạt động. Trong khi các tổ chức xã hội dân sự do đảng Cộng sản thành lập thì lại tiêu xài tiền thuế của dân mà không làm được tích sự gì. Nhìn vào đó, người dân biết ngay những tổ chức nào vì dân, và tổ chức nào là “thế lực thù địch” của dân.

Nên giải tán Mặt trận Tổ quốc lẫn Quốc hội 

Tóm lại, đã đến lúc cần chấm dứt những chiêu trò dân chủ hay xã hội dân sự giả hiệu của đảng Cộng sản qua Mặt trận Tổ quốc và cả Quốc hội. Nếu đảng Cộng sản đã xác nhận họ là chuyên chính vô sản, thực hiện chế độ độc tài bằng bạo lực thì họ nên cho giải tán bớt Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội, thậm chí giải tán cả Chính phủ, chỉ để lại đảng Cộng sản điều hành đất nước như thực tế lâu nay, dân đỡ phải đóng thêm thuế để nuôi thêm Mặt trận Tổ quốc, Quốc hội, Chính phủ, rất tốn kém, nhưng toàn là những tổ chức ăn ăn hại, báo cô.

Nếu không, người dân nên gọi cho đúng tên Mặt trận Tổ quốc là “Mặt trận Phản quốc”, Quốc hội là “Cộng sản hội”.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

 1. Ngày xưa đảng Cộng sản tuyên truyền rằng, người dân bị “một cổ hai tròng” là thực dân và phong kiến, cho nên dân cần theo cộng sản “cướp chính quyền”. Bây giờ người dân lại bị ít nhất là “một cổ ba tròng” là đảng Cộng sản, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc thì giới lãnh đạo cộng sản tính sao với dân đây? Người dân nên nổi dậy xóa bỏ chế độ “một cổ ba tròng” để thiết lập chế độ dân chủ thực sự là hoàn toàn chính đáng?

  Ông Trung Nguyễn nhận định chính xác. Đã tới lúc, các nhóm, tổ chức XHDS, các nhà hoạt động công khai kêu gọi nhân dân tẩy chay những cuộc “bầu cử” bịp bợm của CSVN.
  Bất tuân dân sự phải trở thành phong trào! Bao giờ người dân phải hết sợ, dám công khai tự hào là người không đi “bầu cử” cho cái đảng phản quốc, hại dân, dám nói vào mặt chúng, rằng không muốn làm trò hề như những con vịt cho chúng nó lùa đi?

 2. Nói chính xác là ở VN bấy lâu nay chỉ có đảng quyền, đảng trị mà không có dân quyền, dân trị. CS đặt ra các cơ quan, tổ chức hay bầu cử này nọ chỉ là hoa lá dân chủ che đậy thể chế độc tài, đảng trị. Xã hội CS thì phải như vậy, không thê khác được. Dân VN phải chịu khổ nạn một khoảng thời gian nữa. Khổ nạn chỉ chấm dứt hoàn toàn sau khi dân Việt trả hết nợ trần gian.

   • Chắc bạn biết cụm từ “hiểm họa CS”. Tôi biết cụm từ này khi còn là một thiếu niên, nhưng chưa cảm nhận và nhận thức chính xác, trọn vẹn. Đến nay, qua bao biến đổi của thế sự, qua bao đói khổ, bất công thì tôi mới nhận thức rõ thế nào là hiểm họa CS. Ngày xưa dưới thể chế cộng hòa, tôi cứ băn khoăn rằng đây là sự thực hay chỉ là tuyên truyền giả dối nhằm kéo dân chúng về phía chính phủ VNCH. Đúng thế, CS là hiểm họa.
    Tại sao các nước Đông Nam Á như Thái lan, Singapore, Mã lai Á, … CS thất bại và bị quét sạch còn ở VN thì không. Hơn thế nữa, VN bây giờ là một quốc gia XHCN, cả nước theo Mác Lenin. Tôi nghe than rằng dưới XH XHCN người dân đắng cay, khổ nhục,… gấp trăm, gấp ngàn lần thời thuộc Pháp. Tự trả lới câu hỏi của mình, tôi nghĩ rằng ngày xưa Ông cha ta ăn mặn nên đám cháu con mới bị khát nước. Ông Cha ta đã tiêu diệt một quốc gia là Champa, lấy một nửa nước Chân lạp là Thủy Chân lạp. Chắc chắn sự xâm lăng đã gây máu đổ thịt rơi. Ông Bà mình gây khổ nạn cho người thì thế hệ con cháu phải chịu quả báo. Vì vậy, tôi nói khổ nạn chỉ chấm dứt sau khi dân Việt trả hết nợ trần gian.
    Bạn biết đó, CNCS là tiến trình phủ định triệt tiêu cái đối lập và muốn triệt tiêu đối lập thì phải dùng bạo lực súng đạn, gươm đao phá bỏ hoàn toàn cái cũ để xây dựng cái mới tiên tiến hơn. Ai và bao nhiêu người dám đối đầu với súng đạn ? Con người sợ súng đạn, gươm đao vì con người được Chúa sinh ra để sống chứ không phải để chết. Có vài suy nghĩ phản hồi Minh Ngô, cám ơn bạn đã trả lời.

 3. Ước gì 1/10 người dân suy nghĩ nhận thức được như ông Trung Nguyễn.Tôi năm nay đã nằm trong U80 ,nhiều bệnh tật lẫn thương tật,sắp xuống lổ rồi,Tôi theo VC từ khi 16 tuổi , khi về hưu năm1993 đến nay ,Tôi không tham gia bất kỳ Tổ chức nào do Đảng CS đặt ra.Vì tôi thấy những Tổ chức đó không cần thiết cho tôi.Tôi chấp hành đúng các qui định về quyền ,nghĩa vụ công dân là được rồi.Tôi chỉ cần chính quyền ( ủy ban nhân dân) và các cơ quan lập pháp,tư pháp nghiêm túc là được.Tất cả đoàn thể do Đảng lập ra đối với tôi vô nghĩa!Mọi Công dân làm sai có pháp luật nghiêm trị./.

  • Cám ơn ông đã nói lên sự thật.
   Còn sự thật của tôi là nếu tôi có dịp gặp ông trong một tình thế khác mà ông còn sống thì tôi sẽ tặng ông một viên ak47, thứ mà ông thích dùng nhất khi ông còn trẻ, vào giữa hai con mắt của ông.
   Nếu đến khi đó mà ông đã ngõm củ tỏi rồi thì hận thù này tôi giáng xuống đầu con đầu cháu của ông.
   God bless you.

 4. Hơi lạc đề 1 chút xíu thui

  Tạp Hý Cộng Sản

  “Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam”

  Đọc bài này, các tổ chức xã hội dân sự nên học tinh thần kiên cường, mưu trí & dũng cảm của các trí thức IDS, tự giải tán để phản đối nó .

  Những cái tên được liệt kê

  “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Hội tù nhân lương tâm”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội bầu bí tương thân”, “Hội nhà báo độc lập”, “Hội anh em dân chủ”

  Tạp hý cộng sản quên nhắc đến “câu lạc đạn Lê Hiếu Đằng”. Vậy, vừa để nhắc cho họ nhớ, đồng thời để phản đối bài báo này, các trí thức nhà ta hãy anh dũng tự giải tán câu lạc đạn Lê Hiếu Đằng được không ? Tớ sẽ khâm phục tinh thần miu trí, dũng cảm của các bác lắm lắm lun .

  Nhớ, sau khi tự giải tán, các bác nên viết 1 bài báo cáo gửi cho đồng chí Tiến sĩ Trần Hữu Dũng đăng cho mọi người tỏ tường & khâm phục .

  Dzô đề

  Nhân tiện, đổi tên “trí thức yêu nước” thành “trí thức yêu Đảng”. Họ quan niệm Đảng = đất nước, đổi tên có khi họ còn tự hào nữa .

  Trung Nguyễn này khác với Ngu(yễn) Trung .

 5. Bác Nguyễn Trung đã tự diễn biến SÂU SẴC
  PHải có dũng cảm mới nói đc những lời này. Mong tất cẩ đều rõ ràng yêu ghét như vậy
  May ra mới vật đổi sao dời

  • 1. Khi đi làm từ thiện, dân nhận được những món quà từ thiện sẽ mang ơn người ban tặng cho họ. Nên người làm từ thiện sẽ có sức ảnh hưởng với dân chúng. Đảng cs muốn giành sự mang ơn của người dân nhận quà từ thiện nên bắt người làm từ thiện phải thông qua một cơ quan nào đó của đảng.
   2. Tất cả lý lẽ của đảng, kể cả pháp luật đều là loại fast food. Không có sự suy nghĩ thấu đáo. Nên nếu chúng ta đặt các câu tuyên bố hoặc các pháp luật của cs lại với nhau thì chúng ta sẽ thấy điều này nó đá điều kia (cách gọi thô là câu nay hoặc điều nay bóp dái câu kia hoặc điều kia của cs).
   Khi nói chuyện này vào mặt bọn vẹm, cách ứng xử của bọn chúng là ngậm họng lờ đi cho đến khi mọi người quên.
   Vậy tất cả lập luận của một người hoặc một nhóm người đưa ra mà trong đó lập luận này mâu thuẩn với lập luận kia thì những kẻ đưa các lập luận đó ra là vẹm nằm vùng.
   Kiểm chứng lại, khi đưa các lập luận mâu thuẩn của một người (nhóm người) mà người đó lờ đi thì đó chính là vẹm nằm vùng.
   3. Vẹm lập nhiều cơ quan để có chổ cho những tên bất tài ăn hại nhận lương. Những tên này là loại trung thành tuyệt đối nên vẹm không bỏ được đâu. Tất cả cơ quan ngành của vẹm chỉ khác tên gọi để lừa bịp.

Leave a Reply to Người dân Việt Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây