Trang chủ Tags Mặt trận Tổ quốc

Tag: Mặt trận Tổ quốc

Nên đổi tên Mặt trận Tổ quốc thành Mặt trận Phản quốc, Quốc hội...

Trung Nguyễn 22-9-2019 Sáng ngày 19/9/2019, Đại hội lần thứ chín Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đã khai mạc. Suốt cả năm...

Mặt trận Tổ quốc, lợi ít hại nhiều

Nguyễn Đình Cống 14-9-2019 1- Giới thiệu Nhân Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) sắp đại hội, xin có mấy lời bình luận. Người ta cho rằng MTTQ là...