Những chuyện chưa quên

Tác giả: Hồ Phú Bông

Phần 1: Chuyến tàu

Phần 2: Giết trâu ở trại Năm

Phần 3: Trại Khe Tối

Phần 4: Mơ miền Nam

Phần 5: Con vàng

Phần 6: Cái chết của chiến sĩ

Phần 7: Phía sau lưng

Phần 8: Diệu thủ Thư sinh

Phần 9: Chẩn

Phần 10: Con vật thời tiền sử

Phần 11: Ông lái đò làng Cổ Phúc

Phần 12: Giá của tự do

Phần 13: Tình mong manh

Phần 14: Ông trại trưởng

Phần 15: Hiến điền về quê

Phần 16: Đất lành

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây