Trang chủ Tags Tôi làm chính trị

Tag: Tôi làm chính trị

Đọc Hồi ký Nguyễn Trung

Nguyễn Đình Cống 2-7-2018 Vừa qua ông Nguyễn Trung đã gửi Hồi ký “TÔI LÀM CHÍNH TRỊ” cho bạn bè và đăng Viet- Studies. Tôi đã...