Trang chủ Tags Quyền lực mềm

Tag: Quyền lực mềm

Donald Trump và sự suy tàn về quyền lực mềm của Hoa Kỳ

Project Syndicate Tác giả: Joseph S. Nye Dịch giả: Đỗ Kim Thêm 6-2-2018 Bằng chứng là hiển nhiên. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump đã xói...

Quyền lực mềm và bén của Trung Quốc

Project Syndicate Tác giả: Joseph S. Nye Dịch giả: Đỗ Kim Thêm 5-1-2018 Lời dịch giả: Dù luôn noi theo gương của Trung Quốc, nhưng Việt Nam sử...