Trang chủ Tags Nguyễn Xuân Sang

Tag: Nguyễn Xuân Sang

Về tấm bằng tiến sĩ dỏm của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Vũ Thanh 21-2-2018 Nhân bài “Vì sao có người khát khao bằng giả” của BBC, nghĩ về tấm bằng Tiến sĩ dỏm của Cục trưởng Cục...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ – Phụ...

David Trần Hiếu 20-11-2017 Lời mở đầu: Phần 7 của loạt bài “Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ” – đã...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ – Phần...

David Trần Hiếu 15-11-2017 Lời mở đầu: Chủ đề loạt bài “Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ”, với 6 phần...