Trang chủ Tags Mua quan bán chức

Tag: Mua quan bán chức

Cáo trạng thay… Cương lĩnh chính trị Đại hội đảng lần thứ 13

Blog VOA Trân Văn 16-1-2021 Mười ngày trước khi đảng CSVN khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13, dân chúng Việt Nam sôi...

Ghế đại biểu Quốc hội giá bao nhiêu?

Nguyễn Thùy Dương 26-8-2020 Cuộc bầu cử Đại Biểu Quốc Hội (ĐBQH) khóa XIV (2016- 2021) có 496 Đại biểu trúng cử. Trong đó gồm có...

Mua ghế hết bao nhiêu?

Mạnh Quân 25-5-2019 Nhà cũ của tôi bên Long Biên, trong xóm, có nhiều người làm cho Công ty thoát nước Hà Nội, gọi là Mocomex...