Ghế đại biểu Quốc hội giá bao nhiêu?

Nguyễn Thùy Dương

26-8-2020

Cuộc bầu cử Đại Biểu Quốc Hội (ĐBQH) khóa XIV (2016- 2021) có 496 Đại biểu trúng cử. Trong đó gồm có khoảng 20 người không phải Đảng viên Đảng Cộng Sản VN. Họ thường là những người thuộc các tổ chức tôn giáo.

Sau nhiều biến cố, người sức khỏe yếu, người chuyển công tác, người bị kỷ luật do chức vụ đính kèm, người đi “Juventus”, người mất… Hiện nay, số Đại biểu còn lại khoảng 483 ghế. ĐBQH vốn dĩ chính là những Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân (ĐB HĐND) cấp tỉnh thành được bầu lên. Nếu đại biểu HĐND nắm quyền sinh sát, thay đổi vận mệnh người dân trong tỉnh/ thành mà họ đại diện, thì ĐBQH nắm quyền sinh sát của người dân trên khắp cả nước.

Ví dụ như Quốc Hội khóa XIII thông qua Luật Đất Đai 2013, gây ra bao nhiêu đau thương nước mắt, khuất tất cho người dân trong Quy hoạch đền bù giải tỏa. Hay vừa rồi Quốc Hội thông qua Luật An Ninh Mạng hoặc thành lập Đặc Khu kinh tế… Quốc Hội là cơ quan quyền lực lớn gần như nhất nước, QH có thể thay đổi Quyết định của Thủ Tướng, thay đổi Luật, thông hoặc không qua các dự án cấp Quốc Gia, giám sát mọi hoạt động hành pháp thậm chí có thể yêu cầu sự minh bạch của các cơ quan tư pháp.

Đại Biểu Quốc Hội cũng được khá nhiều ưu tiên, miễn trừ vì ĐBQH là đại diện của Nhân Dân, là tiếng nói của Nhân Dân, là ý kiến của Nhân Dân…. Tấm áo Nhân Dân là tấm áo lớn nhất, chính vì vậy không ai có thể bắt một Đại Biểu Quốc Hội khi chưa hủy bỏ tư cách ĐBQH cả. Làm như thế không khác nào bắt Nhân Dân.

ĐBQH là những người quyết định sự tồn vong của Đất Nước, của Dân tộc. Vậy cái ghế ĐBQH giá bao nhiêu?

Cuộc đời mỗi người chúng ta đáng giá bao nhiêu? Cuộc đời toàn dân giá bao nhiêu? Vận mệnh dân tộc giá bao nhiêu? Một cuộc đời oan khuất giá bao nhiêu? Ngàn cuộc đời oan khuất giá bao nhiêu? Một hạnh phúc bị chôn vùi giá bao nhiêu? Vạn bất hạnh do khe hở của Pháp Luật, do cơ chế giá bao nhiêu? Đó chính là cái giá cho những cái ghế Đại Biểu Quốc Hội.

Giá của ĐBQH chính là vui – buồn trên cuộc đời người dân, là nặng – nhẹ trên vai dân, là hạnh phúc – bất hạnh trên vận mệnh Nhân Dân, là tồn – vong của Dân Tộc, là mất – còn của Đất Nước.

Ai có thể giúp tôi tính xem, hiện giờ, mỗi cái ghế ĐBQH giá bao nhiêu? Biết rằng khắp các tỉnh thành đều có Dân oan?

Đại Biểu Quốc Hội, giá của họ chính là giá của cuộc đời chúng ta, Dân tộc chúng ta, vận mệnh con em chúng ta. Đừng đấu tranh đâu cả, hãy đấu tranh với chính người đại diện chúng ta.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Một chế độ thốt nát gấp ngàn lần chế độ trước nhưng rêu rao những ngôn từ
    hoa mỹ để lật đổ nó nhưng thực tế là qúa thối nát và phản tiến hóa.
    Thối nát ở chổ những chức vụ trong hệ thống chính trị này được mua bằng tiền
    chứ không phải nhờ tài năng để phát triển đất nước tiến bộ và hùng cường !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây