Trang chủ Tags Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Tag: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

LS Võ An Đôn: Tôi đã khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư

6-12-2017 (Tiếng Dân) — Ngày 26/11/2017, LS Võ An Đôn đã bị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên ra quyết định xóa...