Trang chủ Tags Lê Học Lãnh Vân

Tag: Lê Học Lãnh Vân

Lùi về đâu?

Lê Học Lãnh Vân 24-10-2019 Họp, Họp nữa, Họp mãi Quốc Hội ơi, có Lùi, Lùi nữa, Lùi mãi không? Ai có nghe chăng bộ trưởng Quốc Phòng...

‘Vài giây lưỡi bò’: Lượng không thể biện minh cho Chất

Một Thế Giới Lê Học Lãnh Vân 15-10-2019 Triết học có cặp phạm trù Lượng và Chất. Quy luật Lượng và Chất là một quy luật cơ...