Trang chủ Tags Hiến pháp Đức

Tag: Hiến pháp Đức

Ngày 23 tháng 5 là Ngày Hiến Pháp CHLB Đức

Hiếu Bá Linh, tổng hợp 23-5-2018 Hiến pháp Đức là một trong những bản Hiến pháp nổi tiếng thế giới về tính chặt chẽ, khoa học...