Trang chủ Tags Chuyên chính vô sản

Tag: Chuyên chính vô sản

Bài viết của ông Phạm Quí Thọ về Chuyên chế

Jackhammer Nguyễn 26-1-2020 Từ ngữ... Đã khá lâu, trên các mặt báo chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam người ta ít nghe đến cụm từ…...