Hồ sơ tố cáo Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi (Bài 3)

Đỗ Thành Nhân

3-2-2023

Tiếp theo bài 1bài 2

Bài 3. “Đồ ngu như bò”

I. Câu chuyện “đồ ngu như bò”

Có thằng nhỏ nghịch ngợm, chuyên trộm cắp phá phách nhà hàng xóm. Một hôm Bà hàng xóm bắt được quả tang, dẫn thằng nhỏ về nhà Cha nó mắng vốn.

Cha nó nói với Bà hàng xóm: Thằng này nó ở bên nhà Chú nó, Bà qua Chú nó mắng vốn.

Nghe vậy Bà hàng xóm chửi té tát: Ông là Cha nó, ông đẻ ra nó, ông là người bảo hộ nó, ông phải chịu trách nhiệm chứ tại sao ông đổ cho người khác; đồ vô trách nhiệm, đồ ngu như bò!

Rõ ràng, một người dân quê chất phát cũng hiểu được nguyên lý: con hư thì mắng vốn để Cha mẹ nó xử, ông Chú thì có quyền gì? Người không hiểu nguyên lý đơn giản này, xứng đáng bị chửi là “đồ ngu như bò”.

Ở đây là câu chuyện dân dã, tôi không ám chỉ ai là “đồ ngu như bò” cả.

Với lại con bò có ngu đâu? Phải nói là con bò rất hiền, cả cuộc đời gắn bó và hy sinh tất cả cho con người. Từ cống hiến sức lực kéo cày, kéo xe; đến hiến dâng thân xác da, thịt, xương, sữa nuôi con người; ngay cả phân bò cũng cho lợi ích. Nói về tư cách: Con bò hơn rất nhiều quan chức đạo đức giả, bảo kê cho tội ác; tham nhũng, đục khoét tài sản nhân dân nhưng lại lên giọng làm thầy thiên hạ.

II. Ai giải quyết tố cáo vi phạm của Trung tâm ngoại ngữ

1. Căn cứ pháp lý

Từ câu chuyện “đồ ngu như bò” ở trên, mở rộng ra để giải quyết các quan hệ xã hội là Luật Tố cáo năm 2018, đã dành Mục 1, Chương III để quy định về “Thẩm quyền giải quyết tố cáo” (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-cao-336713.aspx). Quy định rõ ràng tại:

– Khoản 1, khoản 6 Điều 12: Nguyên tắc xác định thẩm quyền

“1. …

Tố cáo HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, công vụ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức DO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐÓ GIẢI QUYẾT.

6. Tố cáo CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, công vụ DO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐÓ GIẢI QUYẾT.”

– Điều 21. Thẩm quyền giải quyết tố cáo của người được giao thực hiện nhiệm vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức

“NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, tổ chức, đơn vị QUẢN LÝ TRỰC TIẾP NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO hành vi vi phạm pháp luật của người đó trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.”

(Ghi chú: chữ IN HOA để làm nổi nội dung quan tâm).

Như vậy, căn cứ theo Luật Tố cáo, diễn giải cho dễ hiểu thì: ông Sếp (người đứng đầu) cấp trên trực tiếp giải quyết tố cáo đơn vị cấp dưới và người đứng đầu cấp dưới.

2. Trung tâm Ngoại ngữ Tân Đại Dương từ đâu ra?

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cung cấp thì:

– Ngày 27/10/2017 Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi có Quyết định số 1254/QĐ-SGDĐT “Về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Amazon thuộc Công ty TNHH một thành viên (TNHH MTV) Giáo dục và Đào tạo Tân Đại Dương” (hình 3.1).

– Ngày 29/12/2017 Giám đốc Sở GD&ĐT có Quyết định số 2239/QĐ-SGDĐT “Về việc đổi tên Trung tâm ngoại ngữ Amazon thành Trung tâm ngoại ngữ Tân Đại Dương” (hình 3.2).

– Ngày 05/09/2019 Giám đốc Sở GD&ĐT có Quyết định số 1321/QĐ-SGDĐT “Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Tân Đại Dương” (hình 3.3)

Qua 3 quyết định trên cho thấy: Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi là người ký quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ Tân Đại Dương, và công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Tân Đại Dương.

Cho nên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi mới là người CÓ THẨM QUYỀN giải quyết tố cáo Trung tâm ngoại ngữ Tân Đại Dương và Giám đốc Trung tâm.

3. Đánh lận con đen

Căn cứ vào các quy định của Luật Tố cáo, Luật Giáo dục và các quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc thành lập Trung tâm và bổ nhiệm Giám đốc.

– Ngày 14/09/2022 tôi gởi “Đơn tố cáo …” đến Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi.

– Ngày 19/09/2022 Sở GD&ĐT có văn bản số 155/TTr chuyển đơn tố cáo cho Chủ tịch UBND thành phố giải quyết. (hình 3.4)

– Ngày 13/10/2022 tôi tiếp tục gởi “Đơn tố cáo (bổ sung)” đến Sở GD&ĐT.

– Ngày 21/10/2022 Sở GD&ĐT có văn bản số 48/SGDĐT-TTr, tiếp tục chuyển đơn cho Chủ tịch UBND Thành phố giải quyết (hình 3.5).

Trong các lần làm việc, Thanh tra Sở chơi trò “đánh lận con đen” cho rằng vụ việc liên quan tới Luật doanh nghiệp, Luật Trẻ em nên họ chuyển cho Chủ tịch Thành phố giải quyết.

Về phần tôi, viện dẫn các cụ thể các điều khoản của Luật Giáo dục, Nghị định số 80/2017/NĐ-CP “Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường”; Nghị định 127/2018/NĐ-CP “Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục”; Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 135/2018/NĐ-CP “Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục”; “Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học” (Ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT- BGDĐT); … để yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết tố cáo theo pháp luật. Bởi vì Trung tâm là do Sở GD&ĐT thành lập, quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan theo quy định của pháp luật.

– Công ty TNHH MTV Giáo dục và Đào tạo Tân Đại Dương chỉ là chủ sở hữu Trung tâm: lời ăn lỗ chịu: không có trách nhiệm giải quyết tố cáo.

– Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi: không quyết định thành lập Trung tâm, không bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm: không có trách nhiệm giải quyết tố cáo.

Các vị Thanh tra Sở ngồi nghe, không tranh luận; nhưng sau đó … không giải quyết và cứ chuyển đơn tố cáo Chủ tịch UBND thành phố.

III. Âm mưu, động cơ, mục đích gì?

Tôi sẽ không như Bà hàng xóm đầu bài viết, chửi người sinh ra đứa con hư hỏng, nhưng chối bỏ giải quyết là “đồ ngu như bò”. Nếu ngu thì làm sao lên ngồi được trên ghế Giám đốc Sở để quản lý hàng ngàn người trong tỉnh.

Tôi phải khen ông Giám đốc Sở GD&ĐT là rất lanh mưu.

Ông lanh mưu ở chỗ chơi trò ngụy biện, dối trá, đánh lận con đen, chuyển hồ sơ tố cáo cho cơ quan không có thẩm quyền giải quyết; họ sẽ phối hợp vòng vo, ngâm hồ sơ kéo dài hơn hai tháng sau mới trả lời, nhằm “để lâu cứt trâu hóa bùn” làm nguội vụ việc, nản lòng người tố cáo. Với mục đích bảo vệ đơn vị, cán bộ trong ngành giáo dục, người chủ Trung tâm.

(Còn tiếp …)

Hình ảnh chứng cứ

Hình 3.1. Quyết định cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Amazon

Hình 3.2. Quyết định đổi tên Trung tâm ngoại ngữ Amazon thành Tân Đại Dương

Hình 3.3. Quyết định công nhận bà Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tân Đại Dương

Hình 3.4. Sở GD&ĐT chuyển đơn cho Chủ tịch UBND Thành phố (lần 1)

Hình 3.5. Sở GD&ĐT chuyển đơn cho Chủ tịch UBND Thành phố (lần 2)

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Sao phải né tránh!? Nếu không trực tiếp dính líu hoặc không bị áp lực cấp trên? Thì triển khai sớm, kẻo chuyện nhỏ sẽ bị làm tổ chuyện, hồi đó bịt không nổi, hối không kịp!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây