Hồ sơ tố cáo Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi (Bài 2)

Đỗ Thành Nhân

3-2-2023

Tiếp theo bài 1

Bài 2. Dối trá

I. Mở đầu

Tất cả học sinh trong “hệ thống giáo dục quốc dân” bao gồm từ bậc mầm non, đến tiểu học đều phải học “5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY”. Theo đó, điều thứ 5 là “Khiêm tốn, Thật thà, Dũng cảm”.

Giáo dục đức tính THẬT THÀ cho trẻ em là điều kiện cần để đào tạo những công dân tương lai biết sống trung thực có ích cho xã hội, còn nếu làm cán bộ thì sẽ có được sự liêm chính để phụng sự nhân dân.

– Để học sinh “thật thà” thì trước hết chính thầy cô giáo dạy trực tiếp phải “thật thà”; và đặt biệt là người quản lý cao nhất của ngành giáo dục phải trung thực, thật thà để làm tấm gương cho toàn ngành mà mình phụ trách.

– Mặt khác, là người cầm cân, nẩy mực giải quyết khiếu nại – tố cáo, đặc biệt là người đại diện cho ngành giáo dục cần thể hiện sự khách quan, trung thực tối thiểu của một nhà giáo.

Mời các bạn xem lại Bài 1, Hình 1.2 “Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo” số 1395/TB-SGDĐT ngày 28/12/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái ký (viết tắt: “Thông báo số 1395”) để đánh giá được sự trung thực, khách quan hay dối trá của ông Giám đốc Sở GD&ĐT.

II. Những điều dối trá

Thực tình mà nói, khi đọc Thông báo số 1395, tôi không nghĩ là trình độ, quan điểm người có học và biết tự trọng. Bởi vì ngay từ câu mở đầu nội dung của văn bản là sự dối trá một cách trơ trẽn. Bài viết này tôi phân tích một phần nội dung của câu đầu tiên:

Ngày 02/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi nhận đơn đề ngày 28/11/2022 có nội dung tố cáo bà Phạm Thị Thanh Hằng…

1. Dối trá thứ nhất: lùi ngày nhận văn bản

Ông Giám đốc Sở GD&ĐT kết luận, “ngày 02/12/2022” Sở GD&ĐT nhận “đơn đề ngày 28/11/2022” là không đúng sự thật. Dẫn chứng:

– Đơn đề ngày 28/11/2022 (xem Bài 1, Hình 1.1), tôi gởi phát chuyển nhanh qua ViettelPost với vận đơn số 1699875896608 (hình 2.1) cho ông Nguyễn Ngọc Thái, địa chỉ: 58 đường Hùng Vương, P. Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi.

– Tra cứu thông tin trên website https://viettelpost.com.vn/#one1, vận đơn số 1699875896608, đã giao thành công lúc 10:40:37 ngày 30/11/2022 (hình 2.2) là thứ Tư – ngày làm việc bình thường.

Như vậy “đơn ghi ngày 28/11/2022” của tôi gởi, Sở GD&ĐT nhận vào lúc 10:40:37 thứ Tư ngày 30/11/2022, chứ không phải nhận “ngày 02/12/2022” như kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT trong Thông báo số 1395.

Việc cố tình kết luận dời thời gian nhận văn bản chậm về sau thêm 2 ngày, không phải lỗi đánh máy. Sở GD&ĐT là nơi tổ chức nhiều kỳ thi quốc gia, nên quá hiểu rõ thời điểm nộp bài quyết định kết quả của thí sinh.

2. Dối trá thứ hai: đánh tráo nội dung văn bản

Ông Giám đốc Sở GD&ĐT nhận định “đơn đề ngày 28/11/2022 có nội dung tố cáo bà Phạm Thị Thanh Hằng”.

Mời các bạn xem kỹ lại đơn đề ngày 28/11/2022 (Bài 1, Hình 1.1):

– Tiêu đề tôi viết in hoa “ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, KHIẾU NẠI”.

– Cuối đơn, tôi viết rất rõ ràng:

“Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về tố cáo và khiếu nại, thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 4221/UBND-NC của Chủ tịch UBND TPQN; một lần nữa, tôi làm đơn này kính đề nghị ông Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết:

1. “Đơn tố cáo về việc xâm hại, bạo lực trẻ em tại Trung tâm Ngoại ngữ Tân Đại Dương” ngày 14/09/2022; “Đơn tố cáo (bổ sung)” ngày 13/10/2022.

2. “Đơn khiếu nại (lần 1)ngày 02/10/2022”.

Như vậy, “đơn đề ngày 28/11/2022”, là tôi kính đề nghị ông Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết các đơn tố cáo, khiếu nại đã gởi trước đó theo đúng quy định của pháp luật. Chứ không phải là đơn “tố cáo bà Phạm Thị Thanh Hằng” như nhận định của Giám đốc Sở GD&ĐT trong Thông báo số 1395.

3. Dối trá thứ ba: ngụy biện bỏ qua các hồ sơ tố cáo trước

Sau khi phát hiện đoạn clip bạo hành học đường; ngày 14/09/2022 tôi gởi tập “Hồ sơ tố cáo”; ngày 13/10/2022 tôi tiếp tục gởi tập “Hồ sơ tố cáo (bổ sung)” đến Sở GD&ĐT. Tôi gửi trực tiếp, Sở GD&ĐT không ghi giấy biên nhận hồ sơ. Tôi đề nghị đóng dấu công văn đến trên bìa hồ sơ, và chụp lại làm chứng cứ (xem hình 2.3, 2.4).

Vì Sở GD&ĐT không giải quyết các hồ sơ tố cáo các ngày 14/09/2022, 13/10/2022; nên ngày 28/11/2022 tôi mới tiếp tục làm Đơn đề nghị giải quyết tố cáo, khiếu nại.

Tuy nhiên, Thông báo số 1395, Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ ghi “nhận đơn đề ngày 28/11/2022 có nội dung tố cáo …” và bỏ qua các hồ sơ tố cáo ngày 14/09/2022, ngày 13/10/2022 trước: đó là sự dối trá trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Trong Thông báo số 1395, Giám đốc Sở GD&ĐT đã cố tình không nêu ra các hồ sơ tố cáo ngày 14/09/2022, ngày 13/10/2022 của tôi với âm mưu, động cơ, mục đích gì ?.

Trước tiên là theo Luật Tố cáo (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-cao-336713.aspx), quy định tại “Điều 30. Thời hạn giải quyết tố cáo

1. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

2. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

Thông báo số 1395 ký ngày 28/12/2022: nếu ghi giải quyết theo đơn tố cáo nhận ngày 14/09/2022 thì kéo dài đến 105 ngày là vi phạm Luật Tố cáo.

Do đó, ông Giám đốc Sở GD&ĐT đánh tráo bản chất thông tin, lấp liếm, ngụy biện bỏ qua các hồ sơ tố cáo trước đó, ghi trong Thông báo số 1395 là nhận đơn tố cáo “ngày 02/12/2022”, như vậy thời gian giải quyết tố cáo chỉ có 26 ngày là đúng Luật Tố cáo!

Đồng thời, Thông báo số 1395, phần “Nơi nhận:” cũng gởi cho “Thanh tra tỉnh (b/c)” để báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT đã nghiêm túc giải quyết tố cáo đúng pháp luật.

***

Nước Nga đã khai sinh ra “chủ nghĩa Mác – Lê nin” để làm nền tảng của “tính chất, nguyên lý giáo dục” ghi tại Điều 3 Luật Giáo dục năm 2019. Và ngạn ngữ Nga có câu: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa sự thật không là sự thật”.

MỘT NỬA SỰ THẬT KHÔNG LÀ SỰ THẬT: “Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo” số 1395/TB-SGDĐT ngày 28/12/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT được bao nhiêu % sự thật ?- chưa biết. Nhưng mới chỉ một phần câu mở đầu đã chứa đựng đến 03 (ba) điều dối trá !

(Còn tiếp: Bài 3. “Đồ ngu như …”).

Hình ảnh chứng cứ

Hình 2.1. Vận đơn số 1699875896608 của ViettelPost

Hình 2.2. Thông tin chi tiết vận đơn 1699875896608 của ViettelPost

Hình 2.3. Sở GD&ĐT nhận “Hồ sơ tố cáo” ngày 14/09/2022

Hình 2.4. Sở GD-ĐT nhận Hồ sơ tố cáo (bổ sung) – ngày 13/10/2022

Bình Luận từ Facebook