Luận tội, truất phế hay buộc tổng thống từ nhiệm, tại sao cần phải vậy?

Hải Vân

10-1-2021

Vụ nổi loạn lịch sử hôm 6/1/2021 đã ghi thêm một điểm đen khác vào danh sách các “thành tích nổi bật” của tổng thống số 45 trong suốt nhiệm kỳ bốn năm tại Nhà Trắng.

Kẻ thương thì nghĩ TT bị ăn hiếp (?!), bị ăn cắp cái ngai vàng bèn kêu gọi, dắt díu nhau tràn vô Tòa Nhà Quốc Hội để CƯỚP CHÍNH QUYỀN. Người khác thì vẫn không thể thấy gì khác ngoài một kẻ đang lạm quyền chà đạp mọi giá trị luân lý, đạp đổ nền tảng dân chủ lâu đời bằng những hành động, đôi khi không hẵn là phi pháp nhưng vô đạo đức hoặc gây xung đột lợi ích. Kẻ ấy đã và vẫn đang xách động đám đông phẫn nộ, vì nhiều lẽ khác nhau, gây hỗn loạn càng nhiều càng tốt.

Hơn hai thế kỷ rồi nước Mỹ mới bàng hoàng thêm lần nữa nhìn Capitol Hill bị thất thủ. Lần này là bởi thế lực từ trong lòng nước Mỹ, không phải là từ ngoại bang, như năm xưa.

Không hề là chuyện ngẫu nhiên, cuộc bạo loạn đã được chuẩn bị từ lâu. Bằng cách nào? Bằng những phát ngôn gây chia rẽ ngày ngày lặp lại, bằng những cáo buộc vô căn cứ, bằng những lời dối gian không ngượng miệng … Bằng cả sự nhu nhược của một số không ít chính trị gia xu thời đặt quyền lợi đảng phái lên trên lợi ích quốc gia và người dân. Vô hình trung trở thành đồng lõa, nếu không phải là cổ súy cho những hành động phi lý, phi pháp, vượt khỏi lằn ranh đạo đức, khỏi lối hành xử thông thường mà người ở cương vị cao nhứt của quốc gia, cường quốc số một thế giới, buộc phải có.

Sau hỗn loạn, việc cần làm đã làm xong, lưỡng viện quốc hội đang cân nhắc giải nhiệm tổng thống, kẻ sẽ ra đi trong chưa đến 2 tuần nữa. Có cần phải vậy không, khi trước sau gì cũng phải ra đi? Câu trả lời có thể là cần, tại sao?

Bởi vì không thể để nước Mỹ hỗn loạn hơn thế nữa, dù cho chỉ thêm 1 ngày thôi cũng không. Xứ sở này đề cao tự do nhưng không chấp nhận hành vi vô pháp.

Không ai có thể đứng trên pháp luật. Dù tổng thống tại vị không thể bị truy tố nhưng những gì ông ta làm đã gây những tổn hại có thật trên nền dân chủ, sự văn minh của đất nước này. Và điều này không thể xem như chưa hề xảy ra.

Luận tội, truất phế, buộc từ nhiệm với Donald Trump sẽ là một tiền lệ cần thiết cho nước Mỹ để bảo đảm nền dân chủ lâu nay được xây đắp không bị sụp đổ trong một sớm một chiều bởi một tổng thống vô pháp, vô thiên bất kỳ nào đó.

Bình Luận từ Facebook