Viện Khổng Tử

Trần Trung Đạo

2-5-2020

Ảnh: News.cn

Các nước trên thế giới, dù nhỏ hay lớn đều muốn nhân loại biết đến những cái hay, cái đẹp của nước mình.

Viện Goethe (Goethe-Institut), đặt tên theo nhà văn và chính khách Đức Johann Wolfgang von Goethe, có 159 cơ sở hoạt động gần khắp thế giới để trao đổi văn hóa và ngôn ngữ. Viện Goethe tự trị về tài chánh và độc lập điều hành với chính phủ Đức.

Hội Liên Minh Pháp (Alliance Française) do một số trí thức Pháp trong đó có nhà khoa học Louis Pasteur, nhà văn Jules Verne, sáng lập từ 1883, có mặt trên 137 quốc gia với tổng số gồm 850 trung tâm cũng hoạt động độc lập với chính phủ Pháp.

Các nước Phi Châu tuy nghèo nàn, lạc hậu về kỹ thuật, bị thực dân xâm lược rồi nội chiến triền miên nhưng không phải vì thế mà họ không kiêu hãnh với nền văn hóa và cũng luôn tìm mọi cách để giới thiệu cùng nhân loại những nét đặc thù của dân tộc họ.

Hiến chương Phục Hưng Văn Hóa Phi Châu được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chuẩn y ngày 24 tháng Giêng 2006 đã tạo điều kiện phục hưng các giá trị và giới thiệu văn hóa Phi Châu đến các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Ngày nay nhiều viện văn hóa Phi Châu do tư nhân tài trợ có mặt nhiều nơi trên thế giới.

Phát huy văn hóa là lẽ tự nhiên và đáng ca ngợi. Ngoại trừ những kẻ tự thu mình trong góc tối, sống trong ảo tưởng “quê hương mình là đẹp hơn cả” dù suốt đời không ra khỏi nhà để rồi trở nên ngày thêm u mê lạc hậu, phần lớn các lãnh đạo và con người trên thế giới đều biết trong cái riêng bao giờ cũng có cái chung, văn hóa của một dân tộc là một phần của văn minh nhân loại.

Thế nhưng, những khái niệm văn hóa, độc lập, tự trị, phi chính phủ của các trung tâm, các viện văn hóa nêu trên không áp dụng trong trường hợp các Viện Khổng Tử của Trung Cộng, bởi vì thực chất của các viện này chỉ là cơ quan tuyên truyền, tình báo và được đặt dưới sự lãnh đạo của Cục Tuyên Truyền Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Tuyên truyền là xương sống của chế độ CS. Từ khi thành lập đảng CSTQ năm 1921 đến nay, tuyên truyền luôn đóng một vai trò quyết định trong việc thực thi các chính sách của đảng. Cục Tuyên Truyền Trung Ương do Lý Trường Xuân, Ủy viên Bộ chính trị đứng hàng thứ năm, làm Cục Trưởng.

Tại sao là Viện Khổng Tử mà không là Viện Mao Trạch Đông hay Viện Đặng Tiểu Bình?

Bản chất của CS từ Âu sang Á là giấu mặt và vận dụng ảnh hưởng của các nhân vật lịch sử trong đó Khổng Tử là một trong những nạn nhân.

Trong thời kỳ sau 1949 đến 1966, lãnh đạo Trung Cộng dựa vào Khổng Tử như biểu tượng của quyền hạn gia đình bởi vì trong giai đoạn đó Mao chủ trương phân tán quyền sở hữu đất đai xuống các đơn vị gia đình qua trung gian các chính sách cải cách ruộng đất và Bước Tiến Nhảy Vọt đầy thảm họa.

Mao ca ngợi Khổng Tử “nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu các thành tựu lịch sử và đánh giá chúng với quan điểm Mác Lê. Trung Hoa có một lịch sử dài nhiều ngàn năm với đặc tính riêng và là những kho tàng quý báu… Chúng ta phải tổng hợp từ Khổng Tử đến Tôn Dật Tiên và kế thừa các truyền thống giá trị này.” Lưu Thiếu Kỳ còn đi xa hơn khi cho rằng Khổng Tử có nhiều đặc điểm của một người CS tốt.

Tuy nhiên, trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, bao nhiêu thất bại, sai lầm của Mao đều được đổ lên đầu Khổng Tử khi chiến dịch Chống Bốn Cũ (nhận thức cũ, văn hóa cũ, truyền thống cũ, tập quán cũ) được phát động. Nội dung của Cách Mạng Văn Hóa được tóm tắt là “cái mới” chống “cái cũ” và trong đó Khổng Tử đại diện cho mọi “cái cũ” và biểu tượng của xã hội giai cấp.

Không chỉ chống Khổng Tử về mặt tư tưởng mà cả đền thờ, di tích, sách vở đều bị đục bỏ hay đốt phá. Mao phát biểu “đọc sách nhiều quá sẽ làm tê liệt khả năng nhận thức.” Mục đích chống Khổng Tử của Mao là để đương đầu với sự thất bại kinh tế do chính y gây ra và chống lại những lãnh đạo thực tâm sùng bái Khổng Tử trong đó có Lưu Thiếu Kỳ. Kết quả, 60 phần trăm lãnh đạo CS các cấp bị thanh trừng qua nhiều hình thức.

Khi nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ ba, thế giới thay đổi và sẽ thay đổi một cách nhanh chóng trong thời gian tới. Sự toàn cầu hóa không chỉ diễn ra trong lãnh vực kinh tế mà cả văn hóa, xã hội. Nhân vật lịch sử cần được đánh bóng không phải là hai hồn ma CS Mao hay Đặng mà chính là Khổng Tử. Lãnh đạo Trung Cộng Hồ Cẩm Đào khi giới thiệu Khổng Tử đã ca ngợi ông ta chủ trương một “xã hội hài hòa.” Bộ máy tuyên truyền Trung Cộng in Luận Ngữ và là tác phẩm phát hành nhiều nhất ở Trung Quốc, và các ấn bản ngoại ngữ cũng được giới thiệu nhiều nơi trên thế giới.

Theo Giáo sư Gilbert Rozman thuộc khoa xã hội học, đại học Princeton, Trung Cộng “muốn thế giới nhìn vào lịch sử Trung Quốc và những vinh quang quá khứ để khuyến khích họ chấp nhận một Trung Quốc hiện nay nhiều hơn.” Phê bình quan điểm của Hồ Cẩm Đào, Giáo sư Perry Link, Ban Đông Á, đại học Princeton cho rằng có sự mâu thuẫn về căn bản là cái cách chính phủ Trung Cộng sử dụng Khổng Tử để đại diện cho văn hóa Trung Hoa hài hòa ở nước ngoài trong khi đó đảng áp dụng chính sách toàn trị hà khắc đối với người dân trong nước.

Lịch sử hình thành Viện Khổng Tử

Kế hoạch Viện Khổng Tử được chính thức ra đời vào tháng Sáu năm 2004. Sau vài lần thử nghiệm tại Uzbekistan, viện đầu tiên được khánh thành ngày 21 tháng 11 năm 2004 tại Seoul, Nam Hàn. Đến nay, 2014, đã có 480 Viện Khổng Tử rải rác khắp sáu lục địa. Lãnh đạo Trung Cộng tuyên bố vào năm 2020 con số Viện Khổng Tử sẽ lên đến một ngàn viện.

So với Hội Liên Minh Pháp (Alliance Française) được thành lập 131 năm trước, con số một ngàn đầy tham vọng và cấp bách của Trung Cộng rõ ràng không phải chỉ thuần mục đích văn hóa. Tạp chí The Economist nhận xét Viện Khổng Tử chỉ là “cơ quan nhà nước” CS và do đó chấp hành một cách nghiêm chỉnh các chủ trương của đảng. Với điều kiện thông tin ngày ngay, nhận xét của tạp chí The Economist có thể kiểm chứng một cách dễ dàng.

Các chức năng mặt nổi của Viện Khổng Tử

Theo tài liệu chính thức, Viện Khổng Tử là bộ phận của Hán Ban (汉办) “một cơ quan của Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ, một tổ chức không lợi nhuận, phi chính phủ, liên kết với Bộ Giáo Dục Trung Quốc.” Nhiệm vụ công khai của Viện Khổng Tử là “giảng dạy Hoa ngữ ” và “đóng góp vào sự thành hình một thế giới đa dạng và hài hòa.”

Hán Ban, về cơ cấu trực thuộc Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ, trong thực tế chẳng phải phi lợi nhuận, tự trị gì mà do một lãnh đạo CS cấp trung ương điều hành. Chủ tịch Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ là bà Chen Zhili.

Bà Chen sinh tháng 11 năm 1942, nguyên Cố Vấn Nhà Nước kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục Trung Cộng. Bà gia nhập đảng CSTQ năm 1961. Nguyên là Bí Thư đảng bộ Ban Khoa Học Kỹ Thuật Thượng Hải, sau đó được thăng cấp giữ chức Giám Đốc Ban Tuyên Truyền Thượng Hải kiêm Phó Bí Thư Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thượng Hải. Từ năm 2008 bà Chen là Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trung Cộng. Về cấp bậc đảng, bà Chen là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSTQ tại các đại hội 15, 16, 17 đảng CSTQ.

Tổng giám đốc hiện nay của Hán Ban là bà Xu Lin, cấp thứ trưởng trong chính phủ, thành viên của Hội Đồng Nhà Nước và ủy viên Hội Đồng Tham Vấn Chính Trị. Điều đó cho thấy cả hai lãnh đạo Viện Khổng Tử đều là cán bộ tuyên truyền cao cấp chứ chẳng thuần túy văn hóa, ngôn ngữ gì.

Về tài chánh, theo China Digital Times, Viện Khổng Tử được sử dụng một ngân sách rất cao lên đến nhiều tỉ yuan và website của Viện Khổng Tử cũng được xếp vào một trong những website tốn kém nhất tại Trung Cộng.

Bà Chen Zhili ra ngoại quốc được quyền sử dụng tiền bạc một cách rộng rãi so với các ngân sách giáo dục khác. Mặc dù rất ngạc nhiên trước thái độ yểm trợ tài chánh dồi dào của Trung Cộng, nhiều đại học quốc tế, kể cả Hoa Kỳ, cần tiền bảo trợ cho các chương trình Hoa Ngữ nên cũng không khó khăn lắm trong việc chấp nhận sự thành lập Viện Khổng Tử.

Các chức năng mặt chìm của Viện Khổng Tử

– Thực hiện chủ trương tuyên truyền “sức mạnh mềm”: Theo Giáo sư Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm được định nghĩa như là khả năng đạt được mục tiêu bằng ảnh hưởng, hợp tác với đối phương thay vì ép buộc đối phương phải tuân hành.

Người viết đã phân tích chi tiết trong bài Từ Hồ Cẩm Đào đến Obama, bài học về chính sách Sức mạnh mềm (Soft power).

Joseph Nye Jr. tóm tắt quan điểm này trong tác phẩm Sức mạnh Mềm: Phương tiện để Thành công trong Chính trị Thế giới (Soft Power: The Means to Success in World Politics):

“Một quốc gia có thể đạt được kết quả mong muốn trong chính trị thế giới bởi vì các quốc gia khác khâm phục giá trị của nó, tích cực noi gương các thành tựu nó đạt được, khát vọng để đạt đến mức độ thịnh vượng và mở rộng của nó, muốn theo chân nó. Trong ý nghĩa đó, quan trọng là đặt ra một nghị trình và thu hút các quốc gia khác trong chính trị thế giới, và không chỉ buộc họ thay đổi bằng các đe dọa quân sự hay trừng phạt kinh tế.”

Cũng theo Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm của một quốc gia đặt trên ba nguồn: văn hóa, giá trị chính trị và chính sách đối ngoại. Áp dụng chính sách sức mạnh mềm trong phạm vi thế giới đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong chính sách tuyên truyền quốc tế của Hồ Cẩm Đào và các lãnh đạo Trung Cộng hiện nay.

Trung Cộng có hai đường lối tuyền truyền tương đối độc lập gồm tuyên truyền đối nội nhằm kiểm soát nhận thức người dân và tuyên truyền đối ngoại tập trung vào việc ảnh hưởng dư luận quốc tế một cách phù hợp với chính sách đối ngoại của đảng CSTQ. Tạp chí Economist giải thích các Viện Khổng Tử được sử dụng nhằm giành được sự đồng thuận của dư luận thế giới.

Mục đích cụ thể của đường lối tuyên truyền đối ngoại gồm (1) trấn an dư luận thế giới về một Trung Cộng đe dọa, (2) bảo đảm nguồn nguyên vật liệu cung ứng cho nền kinh tế, (3) xây dựng các liên minh quốc tế và làm yếu vai trò của Đài Loan trong cộng đồng thế giới, và (4) phát huy một thế giới đa phương và giới hạn sức mạnh của Mỹ.

Khi Hồ Cẩm Đào công bố chủ trương áp dụng “sức mạnh mềm” trên thế giới đầu năm 2009, Lý Trường Xuân không giấu giếm khi cho rằng các Viện Khổng Tử là “cửa ngõ quan trọng để làm sáng danh văn hóa Trung Quốc, giúp mở rộng văn hóa Trung Quốc, đó là phần của chiến lược tuyên truyền quốc tế.”

Mặc dù luôn bào chữa là “khách quan”, “độc lập”, các vấn đề nhạy cảm như biến cố Thiên An Môn, Pháp Luân Công, Tây Tạng v.v… đều bị gạch bỏ khỏi các chương trình giảng dạy tại các Viện Khổng Tử và các học viên không được phép bàn đến các vấn đề này. Do đó, khác với nội dung do Joseph Nye phác họa, chính sách của CSTQ thực chất là một chính sách tuyên truyền và mua chuộc, tương tự như chính sách thực dân trước đây.

– Hang ổ tình báo: Trung Cộng hiện có 60 triệu Hoa Kiều sinh sống gần như tại hầu hết quốc gia trên thế giới và việc sử dụng nguồn lực của đạo quân thứ năm này để phục vụ một cách hữu hiệu đường lối đảng là một quan tâm lớn của lãnh đạo Trung Cộng.

Tờ báo có uy tín của Mỹ Forbes, trong tháng 10-2014, tố cáo một trong những trường đại học rất uy tín tại Hoa Kỳ, đại học Stanford, đã hợp tác với Trung Cộng qua trung gian Viện Khổng Tử. Ngân sách của viện do Trung Cộng tài trợ. Tác giả bài viết trên Forbes trích lời phát biểu của Arthur Waldron khi nói rằng “Viện Khổng Tử có thể đóng vai trò then chốt trong việc ảnh hưởng chính sách tình báo của Trung Cộng.”

Cũng trên Forbes, tác giả Eamonn Fingleton, chỉ trích các trường đại học Mỹ bán rẻ lương tâm trí thức qua việc im lặng trước sự kiện Thiên An Môn. Lý do, tiền của Bộ Giáo Dục Trung Cộng đổ vào các đại học này một cách ồ ạt qua cửa Viện Khổng Tử. Hiện nay có khoảng 220 ngàn sinh viên Hoa Kỳ theo học các Viện Khổng Tử. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên và nguy hiểm là các hợp đồng giữa Bộ Giáo Dục Trung Cộng và các đại học Hoa Kỳ đều phải được giữ kín.

Theo Fabrice de Pierrebourg, một cựu chuyên viên ngành tình báo Pháp, nhiều “chuyên viên ngôn ngữ Trung Quốc” lại có lý lịch gốc an ninh tình báo. Chức năng của những người này không phải là giáo dục mà là kiểm soát sinh viên gốc Hoa sinh ra ở nước ngoài và đồng thời tuyển dụng tình báo để làm việc cho Trung Cộng.

Phóng viên Omid Ghoreishi của báo The Epoch Times, trong điều tra Bắc Kinh Sử Dụng Viện Khổng Tử cho mục đích Gián Điệp (Beijing Uses Confucius Institutes for Espionage) đã trích dẫn lời của Michel Juneau-Katsuya, cựu Trưởng Cơ Quan An Ninh Tình Báo đặc trách Á Châu Thái Bình Dương của chính phủ Canada rằng với kinh nghiệm nhiều chục năm của ông hoạt động trong khu vực, cho thấy Trung Cộng không ngừng nỗ lực để gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác.

Cũng theo lời ông Michel Juneau-Katsuya, đương kim chủ tịch chấp hành công ty an ninh Northgate SSI và một trong những chuyên viên an ninh được trích dẫn nhiều nhất tại Canada, Viện Khổng Tử là một đe dọa đối với chính phủ và nhân dân Canada. Ông khẳng định “Có những thông tin cho thấy rõ ràng các cơ quan tình báo Tây phương đã xác định Viện Khổng Tử như hình thức của cơ quan tình báo do Trung Cộng sử dụng và cũng do Trung Cộng tuyển dụng.”

Bài báo trên tờ The Epoch Times cũng nhắc lại lời tuyên bố của Hồ Cẩm Đào như một bằng chứng cho thấy các Viện Khổng Tử thực chất là hang ổ gián điệp. Họ Hồ phát biểu “Sau nhiều năm nỗ lực, chúng ta đã tìm ra cách để trồng cấy và chuẩn bị những người ủng hộ đảng chúng ta.” Dĩ nhiên các lãnh đạo Trung Cộng luôn bác bỏ những lời tố cáo của các chuyên viên tình báo quốc tế và uy tín như Michel Juneau-Katsuya.

Các lãnh đạo Trung Cộng hãnh diện khi nhắc đến Viện Khổng Tử như một phần của “mặt trận đoàn kết” chống kẻ thù.

Nhưng kẻ thù của “mặt trận” này là ai? Không ai khác hơn là “năm nọc độc” gồm Đài Loan, Tây Tạng ly khai, thiểu số Uighurs, Falun Gong, các nhà tranh đấu dân chủ, và “thế lực thù địch Tây Phương” đứng đầu là Mỹ.

Một chế độ dựa trên lừa dối và khủng bố sớm muộn cũng sẽ sụp đổ

Mặc dù phát triển kinh tế nhanh trong hai chục năm qua, Trung Cộng đang đương đầu với những khó khăn khách quan về lâu dài không thể vượt qua bao gồm yếu tố dân số thặng dư và mất cân đối, y tế công cộng thiếu hụt trầm trọng, môi sinh độc hại nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ chế chính trị độc tài toàn trị, bóp nghẹt hầu hết các quyền căn bản của con người và tham nhũng đã trở thành một đặc tính trong mọi ngành, mọi cấp từ trung ương đến địa phương.

Lãnh đạo CSTQ đã và đang làm mọi cách để tồn tại bất chấp dư luận và thể diện của một đất nước có nhiều ngàn năm văn hóa.

Sự lừa dối bỉ ổi thể hiện khi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đến kiểm nghiệm điều kiện môi sinh tại Bắc Kinh vào năm 2001 trước khi chấp thuận cho Trung Cộng làm quốc gia tổ chức.

Ngày trước đó, lãnh đạo Trung Cộng đã ra lịnh xịt nước xanh lên hai hàng cây dọc đường phố có đoàn xe của Ủy Ban Thế Vận chạy qua để đánh lừa họ rằng Bắc Kinh là thành phố cây xanh. Hành động này giống hệt chuyện xảy ra hơn nửa thế kỷ trước khi các lãnh đạo CS tỉnh Hồ Bắc cho dời các ruộng lúa ra sát đường nơi có xe lửa của Mao chạy qua để gây tượng cho Mao rằng mùa màng dư dả.

Bản chất lừa dối của chế độ CS không thay đổi và một chế độ dựa trên lừa dối và khủng bố để tồn tại, chế độ đó sớm hay muộn rồi sẽ sụp đổ.

_____

Tham khảo:

– Meisner, M. (1977). Mao’s China: A history of the People‘s Republic. The Free Press.– Terrill, R. (2004, August 4) The New Chinese Empire: And what it means for the United States. Basic Books.– Charter for African Cultural Renaissance (2006, January 24). UNESCO.

Chen Zhili (Wikipedia)

Confucius Institute (Wikipedia)

– Zhang, T., Schwartz, B. (1997). Confucius and the Cultural Revolution: A Study in Collective Memory. International Journal of Politics, Culture and Society, 11(2).

Propaganda in the People’s Republic of China (Wikipedia)

– Fingleton, E. (2014, June 1). Follow The (Chinese) Money: The Tiananmen Anniversary And A Scandalous Silence On U.S. Campuses. Forbes.

– Ghoreishi, O. (2014, October 14). Beijing Uses Confucius Institutes for Espionage. Epoch Times.Nye, J. (2006, October 27). Soft Power, Hard Power and Leadership. Harvard University.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

 1. Viện Khổng nho đề cao đạo đức nho giáo, cũng chỉ là đánh cắp Pháp của Phật. Viện này là vũ khí sức mạnh mềm rất hữu hiệu của Trung hoa đại lục, trong việc làm tha hóa suy đồi nhân cách đối phương.
  Để sánh vai với thế giới, tớ đề nghị Việt nôm, nước đảng nên có viện Hcm.

 2. Viện Khổng Tử và lão Khổng Chết nơi Tân Ziao Chỉ Quận Thế kỷ 21 .. ..
  ********************** *********************

  Viện Khổng Chết nơi Tân Ziao Chỉ
  Như món Tạp pí lù muốn thay Phở quá đi ! !
  Đại Hán đang đổ tiền lập Viện Khổng Tử
  Chú lọ cô lem bị nhỏ nước lú nơi châu Phi
  Tàu cũng xuất khẩu nhỏ qua cả Mỹ lẫn Đức
  Mong Hán hóa bao óc não béo nộn phì
  Xiềng trong sọ là xích tháo gỡ khó nhất
  Mụ xẫm chú chệt từng « Tàu hoá » dáo MÁC lưỡi LÊ
  Nay lại giở trò « Khổng Chết hoá” Tư bản Chệt
  Nhồi cái nhân bành trướng thịt chó Ngô Cẩu nước TỀ
  Lão TẬP qua cưỡng hiếp TRỌNG ‘lú’ Ziao Chỉ
  Lập Viện Khổng Tử như Trụ đồng Mã Viện kê
  Trào lưu Thời đại : Tự do – Khoa học – Dân chủ
  Khổng Tử xưa nay cổ hủ thành Khổng Chết .. .. hề hề .. ..
  Gái Bắc Kinh – gú Thượng Hải bỏ Tam tòng tứ đức
  Vứt Vòng Kim cô Khổng Chết thay Vòng xoắn tận mề ! ! !
  TỔNG ‘lú’ ơi ! Tổ tiên đã quá não nề Ziao Chỉ Quận !
  Đã ‘lú’ còn ‘pê đê’ để cho Lão TẬP hội đồng bề ! ! !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  Viện Khổng Tử (1) : dây cung của chiếc “nỏ thần” Trung Quốc
  ***************************************

  Khổng giáo – cái tôn giáo đạo kinh doanh rất mềm nhưng cực cứng !
  Khổng giáo chợt hồi sinh bơm bởi Bắc Kinh
  Sự trỗi dậy Hòa Bình ( !!) vươn lên của Trung Quốc
  Sau khi Cách mạng Văn hóa Mao Trạch Đông vứt vào thùng rác Tàu sử
  Viện Khổng Tử mọc lên như nấm dại
  Thay cho lỗ trống tư tưởng Cộng sản
  Khổng giáo – cái tôn giáo đạo kinh doanh rất mềm nhưng cực cứng !
  Khổng giáo là lão ông thần tài Trung Hoa thờ trong góc xó
  Khổng giáo bành truớng quảng bá trên toàn thế giới
  Nhất là châu Phi châu Á như cột trụ quyền lực mềm Tàu
  Khổng Tử – Lão Tử – Mặc Tử – Tôn Tử
  Quyến rũ hớp hồn hàng triệu chú lọ cô lem
  Quyến rũ hớp hồn hàng triệu chú nghệ cô vàng mất hướng lạc hồn
  Để cho gió đông gió Tàu hợp tác mua chuộc lôi cuốn
  Khổng giáo như làn gío LÀNH hay gió CHƯỚNG thổi khắp bốn phương
  Luồn theo cơn bão Tòan cầu
  Len vào cơn lốc khủng hoảng tài chính thế giới
  Vận hội rồng mây cho Tàu nâng cao quyền lực mềm hỗ trợ bành trướng Đại Hán kinh tế
  Mô hình Trung Quốc tiếp thị chào đời
  Quên cả biên giới biên cương
  Quên quà tặng tẩm thuốc độc
  Quên tặng phẩm là viên đạn bọc đường

  TỶ LƯƠNG DÂN

  1. Từ năm 2004, đã có gần 300 Học viện Khổng giáo được dựng lên trên khắp thế giới, trong số này Thái Lan lãnh đủ 30 Viện Khổng Tử và 30.000 sinh viên Thái lan du học Trung Quốc năm 2008 vượt con số du học Mỹ là
  đích đến của sinh viên Thái lan du học trước đây !!

  TỪ Viện Khổng Chết bên xứ Tề ĐẾN Vện Phang Mất Trinh nơi xứ Vệ !!! *************************************

  http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/images/print-edition/20140913_CND001_0.jpg

  Khổng Chết ngồi chổm chệ Viện Khổng Tử
  Xã nghĩa nhuốm mầu Đại Hán chẳng nào từ
  Thời Mao cho Thánh thư lão vào cầu xí
  Thời Đặng lại hồi sinh vài quyển cảo thư
  Thời Giang lại quẳng sách vào đun bếp

  http://chinadigitaltimes.net/wp-content/uploads/2012/06/Kongzi-Cartoon.jpg

  Thời Hồ lại bơm lão Chết đến chân hư
  Giữa Thiên An môn đặt Tượng Khổng Chết
  Quảng trường Khổng Tử lại thành lão Sinh Từ
  Thời Tập lại cho tượng đài vào kho khóa lại
  Bọn buôn vua bán thánh Đại Hán nào từ

  BẤM VÀO DƯỚI đọc tiếp :
  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=78&idpoeme=10921

  • Khen anh NHV.được chủ trang BTD.cho nhiều đất để… canh tác nhỉ ?
   Tôi thi không được…thoải mái như anh đâu nhé !

 3. Hai tuần trước, Thụy Điển thành quốc gia Âu châu đầu tiên đóng tất cả các Viện Khổng Tử:

  https://www.nationalreview.com/news/sweden-closes-its-last-remaining-confucius-institute-amid-strained-relations-with-china/

  Quan hệ ngoại giao giữa hai nước thật ra đã xấu đi từ vài năm trở lại đây. Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa với những tuyên bố như: “Chúng tôi tiếp đãi bạn bè bằng rượu ngon, nhưng với kẻ thù chúng tôi dùng súng bắn sẻ.”

  Tuyên bố này so sánh được với tuyên bố nhằm vào nước Úc mới đây của quan chức Trung Cộng.

  Trích tin của SBS: “Biên tập viên truyền thông nhà nước Trung Quốc Hu Xijin nói với Thời báo Hoàn cầu rằng Úc như “bã kẹo cao su dính vào đế giày của Trung Quốc”, còn đại sứ quán Trung Quốc gọi cuộc điều tra độc lập này như một sự thay đổi động lực chính trị.”

  https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/mac-cho-trung-quoc-de-doa-uc-khang-dinh-khong-danh-doi-kinh-te-voi-suc-khoe-cong-dong

Comments are closed.