Sông Đuống: Shark Liên ra, người Thái vào

Báo Sạch

19-11-2019

Shark Liên không còn là Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống. Hội đồng quản trị công ty này được bổ sung 3 thành viên người Thái Lan.

Ở lần thay đổi thứ 4 nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống không còn ghi nhận thông tin bà Đỗ Thị Kim Liên làm Tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Thay vào đó, vị trí CEO thuộc về ông Tạ Đức Hoàng, sinh năm 1980. Theo dữ liệu tư Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Hoàng có hộ khẩu tại 5B7, TT Quân đội, Học viện quốc phòng, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống thành lập ngày 8/6/2016. Sau ba năm hoạt động, doanh nghiệp này hiện có bốn cổ đồng đều là pháp nhân. Ngoài hai pháp nhân nhà nước là Hawaco và Newtatco chiếm 15% cổ phần, công ty còn có pháp nhân nước ngoài là VIAC (N0.1) Limited Parnership (có trụ sở tại Singapore).

Đáng chú ý là thành viên Hội đồng quản trị có sự tham gia quản lý của ba người Thái Lan là:

Bà Jareeporn Jarukornsakul, sinh năm 1967, quốc tịch Thái Lan, thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Vivat Jiratikarnsakil, sinh năm 1956, quốc tịch Thái Lan, thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Wisate Chungwatana, sinh năm 1967, quốc tịch Thái Lan, thành viên Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, thành viên ban kiểm soát là Ông Natthapatt Tanboon-Ek, sinh năm 1970 cũng có quốc tịch Thái Lan.

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có quyền bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm với Chủ tịch Hội đồng quản trị và có quyền chỉ đạo, giám sát hoặc cắt chức Tổng giám đốc công ty.

Sự có mặt của pháp nhân thương mại nước ngoài làm cổ đông của Công ty và thành viên Hội đồng quản trị người Thái trong Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống sau các vụ việc giá bán nước 10.246 đồng/mét khối và hàng loạt bất cập trong quản lý nhà nước khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây