Triển khai nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị ở đâu và như thế nào?

Nguyễn Ngọc Chu

23-8-2019

Ngày 20/8/2019 TBT Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 50-NQ/TW trong đó yêu cầu “Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”(Tuổi trẻ 22/8/2019).

Đây là một quyết định tuy rất muộn nhưng đúng hướng. Dẫu muộn còn hơn không!

I. AN NINH QUỐC GIA LÀ TỐI THƯỢNG

An ninh Việt Nam từ năm 1987 đến nay đã bị lũng đoạn bởi người hàng xóm phương Bắc. Chính họ chứ không ai khác là thế lực thù địch duy nhất của Việt Nam hiện nay. Sự thức tỉnh của Nghị quyết 50-NQ/TW:

“Tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”
là một tín hiệu rất đáng mừng.

II. THỰC THI MỚI LÀ QUAN TRỌNG

Dẫu vậy, từ Nghị quyết 50-NQ/TW trên giấy đến thực tiễn là một con đường rất dài. Hiệu quả thực tế cuối cùng mới là thước đo thành công của Nghị quyết 50-NQ/TW. Có 2 hướng chính phải hành động quyết liệt.

1. Rà soát lại an ninh của các dự án đang tồn tại. Những nơi nào ảnh hưởng và nguy hiểm đến an ninh thì phải có những biện pháp loại bỏ.

2. Không duyệt các dự án mới tiềm ẩn nguy cơ an ninh quốc gia.

III. NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG LƯU Ý CỦA NGHỊ QUYẾT 50-NQ/TW

Theo Tuổi trẻ ngày 22/8/2019 thì Nghị quyết 50-NQ/TW có mấy điểm nổi bật đáng lưu ý sau đây.

1. Đề cao tiêu chí an ninh quốc gia

“Tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”.

2. Đề cao tiêu chí công nghệ tiên tiến và chống ô nhiễm môi trường

“Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu”.

“Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”.

3. Chống đầu tư “chui”, “núp bóng”

IV. NHỮNG HIỂM HỌA CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẾN TỪ TRUNG QUỐC

Để giúp xác định đâu là các dự án nguy hiểm cho an ninh quốc gia phù hợp với Nghị quyết 50-NQ/TW, xin lưu ý 9 nhóm hiểm họa đến từ các dự án của Trung Quốc mà tham chiếu.

1. Bị cài cắm gián điệp.
2. Bị cấy người bằng đội quân thứ 5.
3. Không hiệu quả về kinh tế.
4. Không tiếp cận được công nghệ và thiết bị tiên tiến.
5. Không được sử dụng các thành phẩm chất lượng.
6. Bị ô nhiễm và độc hại.
7. Bị lây lan bệnh hối lộ tham nhũng, đút lót…
8. Bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu trong lao động và trong cuộc sống.
9. Bị sa vào con nợ kinh tế khó có lối thoát.

V. MỤC TIÊU CẤP THIẾT CỤ THỂ

Nghị quyết 50-NQ/TW đã chỉ ra hiện tượng NÚP BÓNG và CHUI trong các dự án đầu tư nước ngoài. Chiếu theo Nghị quyết 50-NQ/TW thì:

1. Không giao dự án đường cao tốc Bắc – Nam cho Trung Quốc. Vì nó nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

2. Không cho hàng hóa Trung Quốc tràn qua Việt Nam, núp bóng hàng hóa Việt Nam xuất đi các nước. Để tránh các nước trừng phạt Việt Nam.

3. Không triển khai các dự án có công nghệ lạc hậu đến từ Trung Quốc.

VI. LO LẮNG

Nghị quyết 50-NQ/TW có ba dòng kẻ thù đang tìm cách cản trở. Đó là:

1. Lực lượng Trung Quốc, thân Trung Quốc, và chịu ảnh hưởng của Trung Quốc trong nội bộ Việt Nam.

2. Sự chống trả của Trung Quốc từ ngoài.

3. Cơ chế làm tha hóa và vô hiệu hóa lực lượng người Việt chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết 50-NQ/TW.

Cuối cùng thì bộ mặt lộ liễu ngang ngược của Trung Quốc ở Bãi Tư Chính đã làm cho thế lực bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc phải tạm thời lùi bước.

Mạnh hơn, tiến tới phải loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi đời sống chính trị Việt Nam. Làm được như vậy an ninh quốc gia mới bớt phần nguy hiểm.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. “Đây là một quyết định tuy rất muộn nhưng đúng hướng”.
  “Dẫu vậy, từ Nghị quyết 50-NQ/TW trên giấy đến thực tiễn là một con đường rất dài. Hiệu quả thực tế cuối cùng mới là thước đo thành công của Nghị quyết 50-NQ/TW”.
  -Bác Nguyễn Ngọc Chu nhận xét rằng “Nghị quyết 50-NQ/TW” “đúng hướng” và “thước đo thành công của Nghị quyết 50-NQ/TW” là “Hiệu quả thực tế cuối cùng”. Khi đã đặt vấn đề NQ là “đúng hướng” thì “Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy và tổ chức đảng” phải tổ chức triển khai thực hiện thật cụ thể, chi tiết đến từng Chi bộ, từng Đảng viên để NQ “thành công”, ko thể “thất bại” dc, ko Đảng viên nào dc nói & làm trái NQ (ban hành NQ để mọi Đảng viên cùng thống nhất tư tưởng về các mục tiêu đã vạch ra, ko suy nghĩ đi lệch mục tiêu đã vạch, chỉ có bàn tới ko có bàn lui, chỉ có bàn vô ko có bàn ra). Nếu NQ “thất bại” là do những ng thực hiện NQ. Mà những ai là ng có trách nhiệm cao khi thực hiện NQ? Chính những nhân sự sẽ được lựa chọn tại Đại hội Đảng lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào quý I/2021 là những ng có trách nhiệm cao thực hiện NQ. TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Tiểu ban Nhân sự, là ng có trách nhiệm cao nhất quyết định về nhân sự và cũng là ng ký ban hành “Nghị quyết 50-NQ/TW”. Vậy nếu lựa chọn nhân sự sai thì NQ sẽ thất bại ngay từ khi bắt đầu triển khai là dễ hiểu.
  -Dân Việt rất ngán khi đọc NQ vì nó khô khan, lý thuyết nhưng “Nghị quyết 50-NQ/TW” ban hành đã đưa ra mục tiêu cụ thể mà mọi Đảng viên phải bám theo thực hiện như sau: “Vốn đăng ký giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 150 – 200 tỉ USD (30 – 40 tỉ USD/năm); giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 200 – 300 tỉ USD (40 – 50 tỉ USD/năm); Vốn thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 100 – 150 tỉ USD (20 – 30 tỉ USD/năm); giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 150 – 200 tỉ USD (30 – 40 tỉ USD/năm); Tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với năm 2018; Tỉ lệ nội địa hoá tăng từ 20 – 25% hiện nay, lên mức 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030; Tỉ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động từ 56% năm 2017 lên 70% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030”. Vậy là giờ đây, các Bí thư Tỉnh, Thành nào mà bao năm còn xin Ngân sách Trung ương hỗ trợ, bao năm chưa gọi vốn đầu tư dc mấy tỉ USD cho địa phương mình thì sẽ rất khó thực hiện “thành công” “Nghị quyết 50-NQ/TW” khi dc giao chỉ tiêu gọi vốn đầu tư.
  -Cám ơn bác Nguyễn ngọc Chu đã cô đọng, đưa ra dễ hiểu những điểm chính của “Nghị quyết 50-NQ/TW” đến độc giả.

 2. KINH SÁM HỐI GIÀNH CHO ĐẢNG VIÊN
  Hướng về tất cả
  Chúng tôi thành tâm xin lỗi, cùng sám hối ( 1layj)
  Chúng tôi sai rồi ( 1 lạy)
  Chúng tôi sai rồi ( 1 lạy)
  Từ đời vô tỷ đến nay, chúng tôi đã gây bao ác nghiệp tới chúng sinh, xúc phạm, phỉ báng tới các vị thiện thần, chư Phật, Chư Bồ tát.
  Gần thế kỷ nay, ác nghiệp chúng tôi tạo tác ra do vô minh, vô tình, vô ý, cố tình, cố ý trên cõi Nam, thế giới Ta bà này, cao hơn 9 tầng trời cao, nặng hơn ngàn lần quả đất, sâu hơn vạn dặm đại dương, tiếp nối hoài không dứt.
  Ác nghiệp chúng tôi dãu phải đọa nơi âm cảnh địa ngục vô gián muôn nghìn tỷ kiếp cũng không hết nghiệp.
  Nay cúi xin các vị Thiện thần mở lòng từ bi thương xót cho dân tộc Việt
  Cúi xin Chư Phật, Chư Bồ tát mười phương thuong xót sự vô minh của chúng tôi, dẫn dắt chúng tôi vượt qua hết nạn khổ nghiệp, hăng mong sẽ đươc làm kiếp người lần nưac. Chúng tôi nguyện sẽ diệt bỏ tham sân si, bản năng, bản ngã. Tin vào chánh pháp của Phật dạy.
  Cúi xin SÁM HỐI
  NAM MÔ A DI DA PHẬT ( 108 LẦN, 108 LẠY)

 3. He he, tôi thì không đc cái tính lạc quan như bác Chu. Có lẽ tôi cực đoan rồi chăng
  An ninh cuốc da hay AN NINH CHẾ ĐỘ được khoác áo cuốc da ????!
  Với chiêu trò mới, Trọng già chưa yên, được quyền múa lưỡi hái tử thần trên đầu những kẻ chưa thuần, hoặc lưỡng lự. Rà soat lại… Mù như tôi về kiến thức cũng đọc ra Bauxit Tây nguyên, Formosa.,còn ai vào đây nữa.
  Hãy để xem đường sắt CL -HD và cao tốc BN. Và tại bây giờ xem TRỌNG GIÀ NHƯNG CHƯA YÊN có hợp tác khai thác với TRUNG CUỐC ko??
  TẤT CẢ LÀ TRỌNG HOÀNG ĐẾ ĐẾN HẾT ĐỜI.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây