Thơ tết tê

  •  
  •  
  •  
  •  

Hoàng tự Minh

1-2-2019

Trước tết Tây, tổng Trọng tiếp tụi Tàu, Triệu Tế,
Tình thế Trung-Ta tiến triển tơi tới, thắm tình tứ tốt.

Trước Tết Ta, Tết Trư, tập tục truyền thống,
Tổng Tịch Trọng thả tép tiễn Táo, Táo Tàu,
Toàn tay tinh tướng tháp tùng, tíu tít tụ tập tung tin,
Tụi tứ tê Thông Tin Truyền Thông thì
Tin tưởng Táo Tàu tấu tới tổng Tập
Thăng tiến tên Thái thú thất thập tự tung tự tác.
Thêm tên thiền tăng tháp tùng Trọng, tụng Táo thăng thiên tế.
Thêm tên Tàu ta thư thành thủ tỉnh Thái thung thăng
Thêm thê thiếp thân thế thỏa thuê thả tép thềm Thê

Thủ Thiêm tím tái, Táo ta thấy thế
Tam Táo thề tấu toàn tập tới tận Trời.
Trang trại Tân tan tác, tang thương tứ tán, táo ta thấy
Tết Trư tan tổ tránh trú tạm tình thân thương
Tiên tổ tụi tứ trụ táng tận tử tiệt tâm.

Táo ta thu thập toàn tập thông tin thẳng tiến thượng Thiên
Tấu, tố tới tấp tụi toàn trị thân Tàu
Tận thu, tận thẻo tham tàn, thống trị, tướng tá thao túng táo tợn

Táo ta toan tính.

Tận tâm tố tấu, triệt tiêu tên tổ tôm tráo trở
Tự tin tộc ta toàn tâm tết Trư tiến tới
Tết Trư, tiên tri tụi thờ Tàu… tiêu tùng

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây