Chính quyền Hà Nội vs gia đình ông Cù Huy Hà Vũ

LS Nguyễn Thị Dương Hà

25-12-2018

Chính quyền Hà Nội bịa đặt chuyện vợ chồng Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ “đang xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng” tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Sau khi chính quyền Hà Nội đã cưỡng đoạt một phần nhà đất của gia đình cố Nhà thơ Xuân Diệu mà Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là người thừa kế tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội vào ngày 23/10/2014, chính quyền này đang nhăm nhe cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình chúng tôi. Đó là việc chính quyền này bịa đặt ra trắng trợn chuyện Tiến sĩ Vũ và tôi “đang xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng” tại nhà chúng tôi. Sự bịa đặt này được thiết kế dưới dạng “Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng” do Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập ngày 13/12/2018, tiếp theo Giấy mời ngày 11/12/2108 do cơ quan này gửi cho vợ chồng chúng tôi và con trai chúng tôi là Cù Huy Xuân Đức.

Điểm 1 và Điểm 2 của Biên bản ghi ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà là “cá nhân vi phạm hành chính – xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng”.

Điểm 8 của Biên bản ghi: “Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm (đối với công trình đang có hoạt động xây dựng)”.

Sự bịa đặt này thật là trắng trợn và lố lăng vì vợ chồng chúng tôi chưa hề trở lại Việt Nam sau khi sang Mỹ vào ngày 06-4-2014, tức cách nay hơn 04 năm 08 tháng, theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ.

Ngoài ra, trong Đơn khiếu nại Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình ngày 23/12/2018 gửi Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình (Đơn có biên nhận của ông Tính, văn thư UBND quận Ba Đình, Cù Huy Xuân Đức đã vạch rõ: “Tại thời điểm và địa điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng (13/12/2018, 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội), đã không có bất cứ công trình nào đang có hoạt động xây dựng. Chứng cứ là Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng khách quan nào về ‘công trình đang có họat động xây dựng’, như hình ảnh về hoạt động xây dựng đang diễn ra, họ tên của các cá nhân đang thực hiện hoạt động xây dựng”.

Lẽ dĩ nhiên mục tiêu của Biên bản bịa đặt ra chuyện vợ chồng chúng tôi “đang xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng” là đập phá nhằm tiến tới cưỡng đoạt nốt nhà cửa của chúng tôi.

Việc chính quyền Hà Nội cưỡng đoạt nhà đất của gia đình cố Nhà thơ Xuân Diệu chúng tôi tại 24 Điện Biên Phủ Hà Nội chẳng khác gì vụ Thủ Thiêm trong đó chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã bịa đặt ra qui hoạch trái với qui hoạch của Thủ tướng Chính phủ để cướp đất của dân.

Kèm đây là “Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng” do Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình lập ngày 13/12/2018 và Đơn khiếu nại của con trai chúng tôi, Cù Huy Xuân Đức.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.